logo fafo 194x64

Fafo-notater

Hvorfor finnes professorer uten utdanning?

Om lønnsforskjeller for grunnskoleutdannede i offentlig sektor
Fafo-notat 2016:21
Bård Jordfald

Partssamarbeidet i fagopplæringen

En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene
Fafo-notat 2016:20
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet

En utredning for Rådet for folkemusikk og folkedans
Fafo-notat 2016:19
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2

Fafo-notat 2016:18
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder

Lovfestet minstelønn i Frankrike

Fafo-notat 2016:17
Kristin Jesnes

Å sette pris på lærlinger

Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark
Fafo-notat 2016:15
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad

Forskere søkes!

Om klimaspørsmålets plass i arbeidslivsforskningen
Fafo-notat 2016:14
Inger Marie Hagen

Virker tiltakene?

Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
Fafo-notat 2016:12
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad

Voksne som tar fagbrev

Fafo-notat 2016:11
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum
<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi