logo fafo 194x64
Arne Backer Grønningsæter

Forsker/Pensjonist

Seniorforsker, M.A. (Comparative European Social Studies), Sosionom

Arbeidsområder

Sosiale tjenester, levekår i spesielle grupper, fattigdom, komparativ sosialpolitikk, forskningssamarbeid med det sørlige Afrika og Baltikum

 Denne siden er under utvikling: Se liste over publisering her:

Publisering 1987-2014

 

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga (2014) Fagutvikling og faglig utvikling i det lokale barnevernet. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
 • Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga (2014) Mål og realiteter i faglig utvikling i barneverntjenesten. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
 • Grønningsæter, A.B. (2014) Fagutvikleren som formidler mellom utdanning, forskning og praksis. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
 • Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga (2014) Etterord: Fagutvikling, et samspill mellom forskning, utdanning og praksis. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
 • Grønningsæter, A.B. og B.R. Lescher-Nuland (2013) Homopesten – om hiv blant menn som har sex med menn. I Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget.
 • A.B. Grønningsæter (2013) Tid og makt – om etiske utfordringer i sosialtjenesten. Fontene Forskning 2/2013
 • Lescher-Nuland, B.R. og Grønningsæter, A.B. (2013) Noe du legger igjen hjemme når du går på jobb? I Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget..
 • Grønningsæter, A.B. og H. Haualand (2013) Dobbelt diskriminert? LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne. I Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget.
 • Aasland, Aa., Grønningsæter, A.B., Meylakhs, P. (2013) More Are Testing Positive – But Is Everything Negative? Russia and the HIV Epidemic. I Global HIV/AIDS Politics, Policy, and Activism: Persistent Challenges and Emerging Issues. Praeger
 • de Paoli MM, Mills E and Grønningsæter AB (2012) The ARV roll out and the disability grant: a South African dilemma? Journal of the International AIDS Society 2012, 15:6
 • Grønningsæter, A.B. og Kiik, R. (2012) Implementing social policy –social workers’ experience from Estonia and Norway. Journal of Comparative Social Work 2012/1
 • Aasland A., A.B.Grønningsæter og P. Meylakhs (2010) Flere positive – men er alt negativt? Russland og hiv-epidemien. Nordisk Østforum 4/2010, Universitetsforlaget.
 • Grønningsæter, A. og R. Kiik (2008) ”My work is exciting” – Social workers in Estonia and Norway. European Journal of Social Work. 1/2009
 • Fløtten, T., Grønningsæter, A., Hippe, J. M. & Christensen, J. (2007). Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • The search for global ethical standards in social work – tensions and process. In Hall, N. (ed) (2006) Social Work – Making a World of Difference; Social Work Around the World IV. IFSW/Fafo
 • Haualand, H., Grønningsæter, A. & Hansen, I. L. S. (2003). Uniting Divided Worlds – Identity, Family and Education. Disability Studies Quarterly, 23(2).

 • Grønningsæter, A.B., B.R. Lescher-Nuland, H.W. Kristiansen (2013) Forskning om holdninger, levekår og livskvalitet. I Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Arne B. Grønningsæter (2013) Retten til taushet og behovet for kunnskap — noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper. I Fossheim og Ingierd (red.)Forskernes taushets- og varslingsplikt. NESH
 • A.B. Grønningsæter (2009) NOSO er 50 – hva skjer med sosionomprofesjonen? I A.B. Grønningsæter (red) Sosialt arbeid; Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år. Fellesorganisasjonen

Bøker

 • Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) (2014) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget

 • Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) (2013) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget.
 • Grønningsæter, A.B. (red) (2009) Sosialt arbeid; Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år. Fellesorganisasjonen

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Grønningsæter, AB. (2014) Omsorg for traumatiserte barn. Rapport fra evaluering av et opplæringstilbud til fosterforeldre. Universitet i Agder, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
 • Angel, BØ & Grønningsæter, AB (2013) Evaluering av miljøterapeutteam i barneverntjenesten i Kristiansand kommune. Universitet i Agder, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
 • Backe-Hansen, E., Havik, T. og Grønningsæter, A.B. (red)(2013) Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. NOVA-rapport 16/13.
 • Grønningsæter, A. B. & Nielsen, R. A. (2011). Bolig, helse og sosial ulikhet. Oslo: Helsedirektoratet.

 • Elisabeth Backe-Hansen, Ellisiv Bakketeig, Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter (2011) Siste utvei: Institusjonsplassering? Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet. NOVA-rapport 21:2011

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Angel, B.A. og Grønningsæter, A.B. (2013) Miljøterapeutteam i barneverntjenesten – skreddersøm i et kunnskapsbasert barnevern? Norges Barnevern

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B