Ansatte
Jon Horgen Friberg
Forsker I

    Utdanning:

    PhD, Sosiologi, Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Internasjonal migrasjon, arbeidsmarked, integrasjon, etniske minoriteter

Forskningstema:

Arbeidsinnvandring | Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Det flerkulturelle samfunnet | Integrering og kompetanse | Barn av innvandrere | Levekår og fattigdom | Integrering for nyankomne flyktninger

+47 93663187
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Jon Horgen Friberg og Erika Braanen Sterri
Sosial kontroll og integrasjon
Betydningen av foreldreinvolvering og foreldrerestriksjoner i ungdomstiden for integreringsutfall i overgangen til voksenlivet
Fafo-rapport 2023:14
Ida Kjeøy, Beret Bråten, Rojan Tordhol Ezzati, Jon Horgen Friberg, Hege Marie Gjefsen og Louisa Cheng Seifert
Fafo-rapport 2023:04
Kristin Dalen, Hedda Flatø og Jon Horgen Friberg
Hverdagsintegrering
En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen
Fafo-rapport 2022:15
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2019:01
Jon Horgen Friberg
Assimilering på norsk
Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn
Fafo-rapport 2016:43
Jon Horgen Friberg
Arbeidsmigrasjon
Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?
Fafo-rapport 2016:02
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
When poverty meets affluence
Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
Other Fafo-publications 2015
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg
Et skritt på veien
Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo
Fafo-rapport 2014:50
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin
Når aktivering blir ydmykelse
En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
Fafo-rapport 2014:43
Jon Horgen Friberg
The Polish worker in Norway
Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement. PhD Dissertation
Fafo-report 2013:06
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Innvandrerne som skulle klare seg selv
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
Fafo-rapport 2013:31
Jon Horgen Friberg og Line Eldring
Polonia i Oslo 2010
Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden
Fafo-rapport 2011:27
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.
Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet
Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena
Fafo-rapport 2007:27
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Grenseløst arbeidsliv?
Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen
Fafo-rapport 548
Jon Horgen Friberg og Monica Lund
Mot en raskere og mer stabil bosetting?
Evaluering av bosettingsmodellen for flyktninger
Fafo-rapport 544
Jon Horgen Friberg
Integrering av arbeidsinnvandrere
Integrering av arbeidsinnvandrere - Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen
Fafo-notat 2006:29
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Horgen Friberg
Individuell arbeidsinnvandring
Utfordringer to år etter EU-utvidelsen. Fafo Østforum
Fafo-notat 2006:07
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Én mann – én stemme?
Fagbevegelsens strategier for inkludering av etniske minoriteter i en europeisk sammenheng
Fafo-rapport 495
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
En inkluderende fagbevegelse?
Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant
Fafo-rapport 446
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve
Lifelong learning - Norwegian experiences 3
Qualification and labour market integration of immigrants and refugees
Fafo-paper 2004:22
Jon Horgen Friberg
Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse?
Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning. Forprosjekt
Fafo-notat 2004:33
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg
Fafo-notat 2004:32

Guri Tyldum & Jon Horgen Friberg

Mobility at the margins
The facilitating and risk-reducing role of clustered migration in migration for begging between Romania and Norway
International Migration | 2022 | Open access

Jon Horgen Friberg og Erika Braanen Sterri

Decline, revival, change? Religious adaptations among Muslim and non-Muslim immigrant origin youth in Norway
International Migration Review. | 2021 | Open access

Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen

Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere
Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker | 2021 Arbeiderklassen

Jon Horgen Friberg

Who wants to be Norwegian – who gets to be Norwegian?
Identificational assimilation and non-recognition among immigrant origin youth in Norway
Ethnic and Racial Studies | 2021 | Open access

Jon Horgen Friberg

Konflikt, fellesskap og forandring
Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka | 2019 | Åpen tilgang / Open access

Jon Horgen Friberg

Does selective acculturation work?
Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway | 2019 | Åpen tilgang / Open access

Jon Horgen Friberg

Utvidelse av kampsonen | 2017 | Les essayet

Jon Horgen Friberg

The rise and implications of temporary staffing as a "migration industry" in Norway
Nordic Journal of Migration Research | 2016 | Lenke

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV
Tidsskrift for samfunnsforskning | 2016 | Lenke

Jon Horgen Friberg og Hedda Haakestad

Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid
Søkelys på Arbeidslivet | 2015

Jon Horgen Friberg

RDS and the Structure of Migrant Populations | 2014

I: Tyldum, Guri and Lisa G. Johnston (eds.) Applying Respondent Driven Sampling to Migrant Populations. Palgrave Macmillian | Lenke

J H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

Nordic labour market institutions and new migrant workers
European Journal of Industrial Relations | 2014 | Lenke

Olav Elgvin og Jon Horgen Friberg

Migrasjonssosiologiens svarte boks?
Sosiologi i dag | 2014 | Lenke

Jon Horgen Friberg

The ‘Guest-Worker Syndrome’ Revisited?
Nordic Journal of Migration Research. | 2012 | Lenke

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik

Central and Eastern European labour migration to Norway
Trends, conditions and challenges | 2012 Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment, Recent experiences from OECD countries and the European Union | Lenke

Jon Horgen Friberg

The stages of migration. From going abroad to settling down
Journal of Ethnic and Migration Studies | 2012 | Lenke

Jon Horgen Friberg

Working Conditions for Polish Construction Workers and Domestic Cleaners in Oslo: Segmentation, Inclusion and the Role of Policy | 2010

I: Godfried Engbersen, M.C. Pantiru, Marek Okolski, Richard Black | Lenke

Jon Horgen Friberg

Same same, but different: Ikke-vestlige innvandreres forhold til fagforeninger
Søkelys på Arbeidsmarkedet | 2004 | Lenke

  • Prosjektledelse: Anne Britt Djuve
  • Fullførte prosjekter