Kristin Alsos
Kristin Alsos
Researcher

Area of work:

Labour law, collective agreements, waqge negotiations, minimum wage, co-determinations rights.


Research areas:

Collective agreements | Labour migration | Wage formation | Industrial relations | Digitalization of work | The Nordic model

+47 97537703
Kristin Alsos
Fafopaper 2023:10
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
David Lewis, Kristin Alsos, Lauren Kierans and Natalie Videbæk Munkholm
Fafopaper 2023:08
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2023:05
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Tord Flatland
Lokale lønnsforhandlinger i industrien
En kartlegging innen Industrioverenskomstens område
Fafo-rapport 2022:26
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Tord Flatland
Fafo-rapport 2022:13
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Sondre Thorbjørnsen
Fafo-rapport 2022:12
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:15
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2021:10
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2021:07
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Fafo-notat 2020:18
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Norske arbeidsgiver-organisasjoner på 2000-tallet
Sentralisering eller fragmentering?
Fafo-notat 2020:14
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard
Fleksitidsavtalen i staten
Evaluering av prøveordningen
Fafo-rapport 2020:14
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2019:38
Elin Svarstad og Kristin Alsos
Fafo-notat 2019:30
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fleksibel arbeidstid
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad
«Bare plunder og heft»
Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor
Fafo-rapport 2017:26
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet
Diskusjon av strategiske muligheter
Fafo-rapport 2016:42
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Fafo-paper 2014:21
Fafo-notat 2014:20
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:41
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2013:30
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:20
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2013:19
Fafo-report 2012:17
Line Eldring and Kristin Alsos
Fafo-report 2012:16
Line Eldring og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2012:07
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård
Kampen om vikarene
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren
Fafo-rapport 2012:06
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012
Fafo-notat 2012:16
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2012:13
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Kristin Alsos
EU Directive on temporary work agencies
Mulige konsekvenser for norsk rett
Fafo-notat 2010:08
Kristin Alsos
Temporary agency work. Regulatory models in various European countries
Reguleringsmodeller i utvalgte europeiske land
Fafo-notat 2010:03
Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos
Sammen er vi sterke
En historie om nedbemanning i Nortura
Fafo-rapport 2009:11
Kristin Alsos
Skadet på fritiden – hva så?
Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt
Fafo-notat 2009:19
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju
Tjenestedirektivet og arbeidsretten
Kommentarer til De Factos notat«Er garantier nok?»
Fafo-notat 2009:01
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Sikrer Norges framtid på minstelønn
Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land
Fafo-rapport 2007:32
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2007:10

Kristin Alsos, Sissel C Trygstad

Do participation structures affect workers’ voice?
Economic and Industrial Democracy 2022 | Do participation structures affect workers’ voice?
Are collective bargaining models in the Nordic countries able to secure a living wage?
Experiences from low wage industries
2021 The Living Wage: Advancing a Global Movement | Boka på Routledge.com

Kristin Alsos & Line Eldring

Securing wage floors in the absence of a statutory minimum wage
Minimum wage regulations in Scandinavia facing low-wage competition
2021 images/forsider/ekstern/minimum-wage-regimes.jpg

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses
2018

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv
2018 | Sammendrag / Abstract

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år
2016 | Last ned nettugave

Line Eldring and Kristin Alsos

The Nordic Countries
2015 | Les mer / Read more at Palgrave

Kristin Alsos og Line Eldring

Lovfestet minstelønn i Norge?
Søkelys på arbeidslivet 2014

Kristin Alsos og Line Eldring

Husarbeid uten grenser?
Tidsskrift for kjønnsforskning 2010

Kristin Alsos

Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?
Arbeidsrett og arbeidsliv 2010

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere?
Søkelys på arbeidslivet 2008

Kristin Alsos og Line Eldring

Labour mobility and wage dumping: The case of Norway
European Journal of Industrial Relations 2008

Other publications