Staff
Åsmund Arup Seip

Senior Researcher

    Dr. philos. in History, University of Oslo

Research areas

Labour relations and labour market; Collective barganing and agreements; Labour mobility

+47 91532726
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:36
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Fafo-rapport 2019:13
Fafo-notat 2019:02
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-notat 2018:14
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2018:08
Fafo-notat 2018:02
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2017:38
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2017:16
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2014:22
Fafo-rapport 2013:55
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:46
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2013:21
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2012:15
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2012:01
Mona Bråten (red.)
Fafo-rapport 2011:26
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 2011:15
Fafo-notat 2011:23
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:42
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Fafo-rapport 2010:29
Torgeir Aarvaag Stokke (red.)
Fafo-rapport 2010:14
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:44
Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:36
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:23
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:09
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:08
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik
Fafo-report 2008:33
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2008:08
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2008:22
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø
Fafo-notat 2008:11
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2007:12
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2007:10
Fafo-rapport 520
Fafo-rapport 507
Fafo-notat 2004:07
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 422
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 398
Fafo-rapport 397
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 361
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 268
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 250
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 243
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 1997:11
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 203
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 108
Fafo-notat 808
Arbeidsrett

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway
European Journal of Industrial Relations
Tidsskrift for velferdsforsking
Journal of Industrial Relations
Søkelys på arbeidsmarkedet

Åsmund Arup Seip

Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken
Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur
Historisk Tidsskrift
Tidsskrift for samfunnsforskning
Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt
Tariffoppgjøret 2016: Nulloppgjør og "revolusjon" i staten
Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2015
Oppsummering av tariffoppgjøret 2013
Tariffoppgjøret 2014
Streik for knapper og glansbilder
Oppsummering av tariffoppgjøret 2012. Streik i stat og kommune.
Lokal lønnspolitikk i Vestfold
Streikens utvikling over tid
Profesjonskampen tapt
I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år
Work migration and labour market regulations in the Nordic countries
Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak
Poor Relief and Welfare Legislation in Norway, 1814-1920
De vanskelige barna
Fra marked til forhandlinger - utviklingen av forhandlingssystemet i jordbruket
Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter.
Privat Initiative for Public Health: The Emergence of Child Psychiatry in Post-War Norway
Et nytt syn på staten
Kirke- og undervisningsdepartementets historie 1814 til i dag