Livslang læring

Endringer i arbeidsoppgaver og ny teknologi krever livslang læring. Voksnes deltakelse i det formelle utdanningssystemet for å få etter- og videreutdanning, er som regel avhengig av et godt samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssystemet. I Hovedavtalen mellom LO og NHO er kapittelet om kompetanseutvikling viet til etter- og videreutdanning. Den viser til at det er bedriftens ansvar i samarbeid med de ansatte å foreta kompetansekartlegging og initiere eventuelle tiltak.

Med etterutdanning menes vedlikehold av kompetanse innenfor nåværende stilling, mens videreutdanning omfatter formell kvalifisering for nye oppgaver i og utenfor bedriften. Arbeidsmiljøloven har regler om rett til utdanningspermisjon. Samtidig er støtte til livsopphold en utfordring for mange arbeidstakere som trenger og ønsker å ta mer utdanning.

Selv om det investeres mye i kompetanseutvikling, er Norge, ifølge produktivitetskommisjonen, i ferd med å miste forspranget til land som har satset på utdanning og livslang læring de siste årene. Det er derfor stor politisk oppmerksomhet rundt dette området. En annen viktig problemstilling er at det ifølge Lærvilkårsmonitoren er de med høyere utdanning som i størst grad etterspør mer utdanning og opplæring, mens en del med mindre utdanning i mindre grad etterspør slik opplæring. Fafo har blant annet kartlagt hvordan bestemmelsene i tariffavtalene praktiseres. Noen tariffavtaler har bestemmelser om egne etter- og videreutdanningsfond, og bruken av disse er også kartlagt. Hvordan partene på arbeidsplassene generelt samarbeider om kompetanseutvikling, er et viktig forskningsfelt for Fafo. På dette området arbeider Fafo blant annet med evalueringen av trepartsbransjeprogrammet «Lære hele livet», som er et viktig virkemiddel innenfor kompetansepolitikken.

Livslang læring

Kontakt

Forskere

Forsker
Forskningsleder, professor
Forsker I
Forsker
Forsker (permisjon)
Forsker
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Fafo-notat 2018:10
Beret Bråten og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2015:39
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:28
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2015:27
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2015:09
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:34
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Hedda Haakestad
Fafo-rapport 2014:24
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2013:35
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2013:28
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:44
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:22
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2012:17
Fafo-notat 2011:23
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-rapport 2010:01
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2009:21
Fafo-rapport 2009:10
Anna Hagen og Sveinung Skule
Fafo-rapport 2008:07
Anna Hagen og Aris Kaloudis
Fafo-notat 2008:14
Fafo-report 2007:30
Fafo-rapport 2007:04
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Dagfinn Hertzberg
Fafo-rapport 551
Fafo-rapport 507
Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen
Fafo-rapport 463
Fafo-rapport 461
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve
Fafo-paper 2004:22
Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure
Fafo-paper 2004:21
Fafo-paper 2004:20
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Fafo-notat 2003:02
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg
Fafo-rapport 388
Sveinung Skule og Bjørn Andersen
Fafo-rapport 363
Fafo-rapport 340
Sveinung Skule og Anders N. Reichborn
Fafo-rapport 333
Fafo-notat 2000:11
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule
Fafo-notat 2000:08
Lars-Henrik Johansen
Fafo-rapport 278
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 268
Line Eldring og Sveinung Skule
Fafo-notat 1999:16
Fafo-rapport 251
Anders N. Reichborn, Arne Pape og Kjersti Kleven
Fafo-rapport 245
Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn
Fafo-rapport 212
Leif E. Moland
Fafo-rapport 152
Fafo-rapport 148
Fafo-rapport 120
Jens B. Grøgaard
Fafo-rapport 075
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard
Fafo-rapport 074

Tove Mogstad Aspøy

Job quality through upskilling?
The case of the cleaning industry in the collective system of Norway

Journal of Education and Work

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Economic returns to adult vocational qualifications

Journal of Education and Work

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment

European Journal of Education

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning

European Journal of Education

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Adult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education

Social Inclusion

Anna Hagen Tønder & Tove Mogstad Aspøy

When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway

International Journal for Research in Vocational Education and Training

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis

European Journal of Industrial Relations

Prosjektleder: Torgeir Nyen | Bjorn Dapi

Prosjektleder: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Ståle Østhus
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad | Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Johan Røed Steen
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Beret Bråten
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter