Livslang læring

Vi studerer vilkår for læring, med vekt på læring i arbeidslivet. Vi er opptatt av hvilke rammebetingelser som bidrar til kompetanseutvikling for den enkelte og for samfunnet.

Begrepet livslang læring favner læring på alle arenaer, for alle aldersgrupper, og både opplæring og læring gjennom andre aktiviteter. Livslang læring har vært et sentralt forskningstema på Fafo siden 1990-tallet. Vår forskning har særlig vært rettet mot kompetanseutvikling i og for arbeidslivet. Samtidig studerer vi læring på flere arenaer, og vår forskning dekker også læring i barnehager og voksnes deltakelse i det formelle utdanningssystemet. Vi er opptatt av samarbeidet mellom arbeidslivet og utdanningssystemet og av hvordan ulike institusjonelle rammer påvirker vilkårene for læring. Forskningen er finansiert av partene i arbeidslivet, utdanningsmyndighetene og Norges forskningsråd, og vi har også deltatt i flere EU-prosjekter.

Livslang læring

Kontakt

Forskere

Forsker (permisjon)
Forsker (permisjon)
Forsker
Forsker (permisjon)
Forskningsleder, professor
Forsker (permisjon)
Forsker I
Forsker (Permisjon)
Forsker
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Fafo-notat 2018:10
Beret Bråten og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2015:39
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:28
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2015:27
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2015:09
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:34
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Hedda Haakestad
Fafo-rapport 2014:24
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2013:35
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2013:28
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:44
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:22
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2012:17
Fafo-notat 2011:23
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-rapport 2010:01
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2009:21
Fafo-rapport 2009:10
Anna Hagen og Sveinung Skule
Fafo-rapport 2008:07
Anna Hagen og Aris Kaloudis
Fafo-notat 2008:14
Fafo-report 2007:30
Fafo-rapport 2007:04
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Dagfinn Hertzberg
Fafo-rapport 551
Fafo-rapport 507
Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen
Fafo-rapport 463
Fafo-rapport 461
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve
Fafo-paper 2004:22
Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure
Fafo-paper 2004:21
Fafo-paper 2004:20
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Fafo-notat 2003:02
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg
Fafo-rapport 388
Sveinung Skule og Bjørn Andersen
Fafo-rapport 363
Fafo-rapport 340
Sveinung Skule og Anders N. Reichborn
Fafo-rapport 333
Fafo-notat 2000:11
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule
Fafo-notat 2000:08
Lars-Henrik Johansen
Fafo-rapport 278
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 268
Line Eldring og Sveinung Skule
Fafo-notat 1999:16
Fafo-rapport 251
Anders N. Reichborn, Arne Pape og Kjersti Kleven
Fafo-rapport 245
Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn
Fafo-rapport 212
Leif E. Moland
Fafo-rapport 152
Fafo-rapport 148
Fafo-rapport 120
Jens B. Grøgaard
Fafo-rapport 075
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard
Fafo-rapport 074
European Journal of Education

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning
European Journal of Education

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis
European Journal of Industrial Relations