Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Jørgen Svalund

Forsker

    PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Forskningstema:
Arbeidsmiljø, Ansettelsesformer, Arbeidstid, Partssamarbeid, Tariffavtaler og lovreguleringer

Arbeidslivsregulering, mobilitet i arbeidsmarkedet, partssamarbeid og funksjonshemmede på arbeidsmarkedet.

Organisatorisk endring, arbeidskonflikter, makt, ledelse, arbeidsorganisering, arbeidsmiljø og HMS, inkludert vold og trusler i arbeidslivet.

+47 91632495

Øistad, B. S., Svalund, J., Dølvik , J. E. & Jesnes, K. (2019). Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt? Søkelys på arbeidslivet, 03 / 2019 (Volum 36)

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Svalund, J., Peixoto, A., Dølvik, J. & Jesnes, K. (2018). Hiring of Flexible and Fixed-term Workers in Five Norwegian and Swedish Industries. Nordic Journal of Working Life Studies, 8(3).

Jørgen Svalund, Anna Peixoto, Jon Erik Dølvik & Kristin Jesnes

Svalund, S. & Berglund, T. (2017). Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization? European Journal of Industrial Relations, 1 –17.

Jørgen Svalund & Tomas Berglund

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Søkelys på arbeidslivet, 01-02(34).

Jørgen Svalund & Roy A. Nielsen
Svalund, J., Saloniemi, A. & Vulkan, P. (2016). Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in Finland, Norway and Sweden. European Journal of Industrial Relations, 1–20.
Jørgen Svalund, Antti Saloniemi & Patrik Vulkan
Vulkan, P., A. Saloniemi, et al. (2015). "Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden." Nordic Journal of working life studies 5(2): 33-53.
Vulkan, Patrik Saloniemi, Antti Svalund, Jørgen Väisänen, Anna

Svalund, J. (2015). Cooperation and Power in Labour Adjustment Choices: A Nordic Perspective. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s 157-178). Berlin: De Gruyter Open.

Jørgen Svalund

Svalund, J. (2013). "Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon? [Attitudes towards labour market regulation: The significance of job security and labour market position]." Søkelys på arbeidslivet 30(4): 295-312.

Jørgen Svalund

Svalund, J. & Kervinen, H. (2013). Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases. Transfer: European Review of Labour and Research, 19(4), 489-505.

Svalund, J. and H. Kervinen

Svalund, J. (2013). Labour market institutions, mobility and dualization in the Nordic countries. Nordic Journal of working life studies, 3(1), 123-144.

Svalund, J.

Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Svalund, J. (2013). Adjusting labour through crisis: A three industry comparison. Economic and Industrial Democracy: first published online October 9, 2013

Svalund, J.

Svalund, J. (2005), Velferdsstatens siste hull? Samfunnspeilet, nr 3. 2-8. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Svalund, J.

Abrahamsen, D., og Svalund, J. (2005). Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Abrahamsen, D. og Svalund, J.

Svalund, J. (2005). Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer. Samfunnsspeilet, nr 4. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Svalund, J.

Finnvold, J. E. og Svalund, J. (2005), Health Care Reform and Consequences for Patients with a Chronic Condition: Evidence from the Implementation of a List-patient System in Norwegian General Practice. I Dr. J.N. Yfantopoulos & G.T. Papanikos (red), Health Economics, Management and Policy.

Finnvold, J. E. og Svalund, J.

Finnvold, J. E. & Svalund, J. (2004). Blanda resultater av fastlegereforma. Samfunnsspeilet nr 2, 27-33. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Jon Erik Finnvold og Jørgen Svalund

2004

Kjelvik, J. og Svalund, J., (2004), Helse. Samfunnsspeilet, nr 4. 22-29, 78-81. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Kjelvik, J. og Svalund, J.

Svalund, J. (2004). Funksjonshemmede i Europa. Samfunnspeilet, nr 1. 34-41. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Jørgen Svalund
Svalund, J. (2003). Organisering, autonomi og arbeidstempo. Søkelys på arbeidsmarkedet, 20, 87-94.
Jørgen Svalund

2017

Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Tja, det kommer an på

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Tja, det kommer an på. Foredrag på Fafo-båten, Arendalsuka 17. august, i en debatt med ungdomspolitikere.

Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen

2017

Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid?

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid? Foredrag på lanseringseminar for Søkelys på arbeidslivet, 4. mai.

Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen

2017

Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden

Berglund, T., Nielsen, R., Reichenberg, O. & Svalund, J. (2017). Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden. Paper, Industrial Relations Conference Europe (IREC) 2017, Warsawa.

Tomas Berglund, Roy Nielsen, Olof Reichenberg, Jørgen Svalund

2016

Fixed-term employment in Norway: Long-term consequences for annual wages

Nielsen, R. A. & Svalund, J. (2016). Fixed-term employment in Norway: Long-term consequences for annual wages. Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

Roy A. Nielsen og Jørgen Svalund

2016

Fixed-term employment in Norway and Sweden: pathway to labour market marginalisation?

Svalund, J. & Berglund, T. (2016). Fixed-term employment in Norway and Sweden: pathway to labour market marginalisation? Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

Jørgen Svalund og Tomas Berglund

2016

Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden

Svalund, J., Peixoto, A. & Jesnes, K. (2016). Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden. Does regulation matter? Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

Jørgen Svalund, Anna Peixoto og Kristin Jesnes

2016

Regulation of fixed-term employment and the long-term risks of temporary employment in Norway and Sweden

Svalund, J. & Berglund, T. (2016). Regulation of fixed-term employment and the long-term risks of temporary employment in Norway and Sweden. Paper, Ilera 2016, Milano.

Jørgen Svalund og Tomas Berglund

2015

Why temporary employment contracts?

Svalund, J. & Jesnes, K. (2015). Why temporary employment contracts? A study of employers’ reasons for hiring on temporary contracts across five different sectors in Norway. Paper, Industrial Relations Conference Europe (IREC) 2015, Gøteborg.

Jørgen Svalund og Kristin Jesnes

2013

The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries

Svalund, J. (2013). The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries. Oslo, Department of Sociology and Human Geography, Faculty of Social Sciences, University of Oslo. no. 426.

Jørgen Svalund

2002

Arbeid og autonomi
Svalund, J. (2002). Arbeid og autonomi. En studie av arbeidstakeres autonomi og konsekvenser av dette for arbeidstempo og medvirkning. Hovedoppgave, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
Jørgen Svalund

2005

Etter innføring av fastlegeordning - brukervurderinger av allmennlegetjenesten
Finnvold, J. E., Svalund, J. & Paulsen, B. (2005). Etter innføring av fastlegeordning - brukervurderinger av allmennlegetjenesten. Rapporter 1/2005. Oslo. Statistisk sentralbyrå.
Jon Erik Finnvold, Jørgen Svalund og Bård Paulsen

2005

Hjelpebehov og tjenestetilbud
Svalund, J. (2005). Hjelpebehov og tjenestetilbud. I E. Ugreninov (red.), Seniorer i Norge. Statistiske analyser 72, Statistisk sentralbyrå.
Jørgen Svalund

2005

Helse

Svalund, J. (2005). Helse. I E. Ugreninov (red.), Seniorer i Norge. Statistiske analyser 72, Statistisk sentralbyrå.

Jørgen Svalund

2005

Pasienterfaringer i allmennlegetjenesten før og etter fastlegeordningen
Finnvold, J. E. & Svalund, J. (2005). Pasienterfaringer i allmennlegetjenesten før og etter fastlegeordningen. Rapporter 2005/34. Oslo: Statistisk sentralbyrå.
Jon Erik Finnvold og Jørgen Svalund

2004

Mobbing, personalkonflikter og arbeidsmiljø
Engelstad, F. & Svalund, J. (2004). Mobbing, personalkonflikter og arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø, nr. 2.
Fredrik Engelstad og Jørgen Svalund

2003

Makt og demokrati i arbeidslivet

Engelstad, F., Storvik, A. E., Svalund, J. & Hagen, I. M. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk (Makt- og demokratiutredningen).

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik