Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ragnhild Steen Jensen

Forsker

    Dr. polit., samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Ansettelsesformer, Partssamarbeid, Oppvekst og foreldreskap

Arbeidsmarked, kjønn, familie og arbeidsliv

+47 46628505

Jensen, R. S., Bråten, M. & Skollerud, K. H. (2019). Cross-Border Cargo Transport to and From Norway: Who Undertakes It, and at What Cost? In Ottosson & Wallengren (eds), Truckers A profession in change (pp 24-34). Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 10

Jensen, R. S., Bråten, M. & Skollerud, K. H.

Ellingsæter, A. L. & Jensen, R. S. (2019). Politicising Women’s Part-Time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas. Work, Employment and Society.

Anne Lise Ellingsæter & Ragnhild Steen Jensen

Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Jensen, R. S. (2019). Introduction. Chapter 1 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2019). The dualization of part-time work. Conclusions and further perspectives. Chapter 13 in Dualization of part-time work – The Development of Labour Market Insiders and Outsiders. Policy Press.

Chapter 1 Introduction Heidi Nicolaisen, Hanne Cecilie Kavli and Ragnhild Steen Jensen. Chapter 1 is free to download until 31st October.

Hanne C. Kavli & Heidi Nicolaisen

Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2018). Trade union representatives from ethnic minorities. Representation revisited. Transfer: European Review of Labour and Research. SAGE Publishing.

Inger Marie Hagen & Ragnhild Steen Jensen

Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2016). – Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge. Søkelys på arbeidslivet, 03 / 2016 (Volum 32).

Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

Bakkeli, V. & Jensen, R. S. (2014). Større kompetanseutfordringer i små kommuner? Fagbladet Samfunn & Økonomi, 1/2014.

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Solheim, J. & Jensen, R. S. (2012). Modes of familism. Gender, family capitalism and family culture. Comparative Social Research, 29.

Jorun Solheim og Ragnhild Steen Jensen

Alsos, G., Jensen, R. S. & Ljungren, E. (2010). Gender and Entrepreneurship: Revealing Constructions and Underlying Processes – the case of Norway. In C. Brush, G. Ann de Bruin, E. J. Gatwood & C. Henry (eds.), Women Entrepreneurs and the Global Environment for Growth. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Gry Alsos, Ragnhild Steen Jensen og Elisabet Ljungren

Jensen, R. S. (2010). Anmeldelse av «Kvinners arbeid». Sosiologisk tidsskrift, 2/2010.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2010). Samordning eller underordning? Svar til Sigtona Halrynjo og Selma Therese Lyng. Tidsskrift for samfunnsforskning, 4/2010.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2009). Et slag i luften? Svar til Hanne Haavind. Tidsskrift for kjønnsforskning, 4/2008.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. & Schøne, P. (2007). Kvinneledede bedrifter – Gjør det noen forskjell for bedrifters familievennlighet? Sosiologisk tidsskrift, 3/2007.

Ragnhild Steen Jensen og Pål Schøne

Jensen, R. S. (2007). Eierskap i familiebedrifter – kvinners rolle. Magma. Siviløkonomenes tidsskrift for økonomi og ledelse. Årgang 10 6/2007.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2007). Er delt svangerskap en nøkkel til lik lønn mellom kvinner og menn? Søkelys på arbeidslivet, 2/2007.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2007). Kvinners eierskap – kjennetegn og motivasjon. Søkelys på arbeidslivet, 1/2007.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2006). Det store spranget: Endringer i kvinneliv i Nord-Odal. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 1/2006.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2006). Likelønn og kjønn: gamle tema, nye spørsmål. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2006.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2005). Feministisk geografi – bidrag til arbeidsmarkedsforskning og kjønnsforskning. Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, 40.

Ragnhild Steen Jensen

Barth, E. & Jensen, R. S. (2005). Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng? (Debattinnlegg.) Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2005.

Erling Barth og Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2005). Kvinners eierskap i næringslivet: hva vet vi om det? Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/2005.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2003). Fra arbeid som inntektskilde til arbeid som mening – hvilke verdier er viktig i det nye arbeidslivet? Søkelys på arbeidsmarkedet, 20.

Ragnhild Steen Jensen

Jensen, R. S. (2000). Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden. Søkelys på arbeidsmarkedet, 17(2).

Ragnhild Steen Jensen

2012

Arbeidsdeling hjemme
Lima, I. & Jensen, R. S. (2012). Arbeidsdeling hjemme. I T. Hansen & B. Slagsvold (red.), Likestilling hjemme. NOVA Rapport 8/12.
Ivar Lima og Ragnhild Steen Jensen

2010

Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere
Jensen, R. S. & Orupabo, J. (2010). Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere. ISF-rapport 2010:5.
Ragnhild Steen Jensen og Julia Orupabo

2009

Velferdstiltak i private bedrifter. En litteraturgjennomgang
Gulbrandsen,T. & Jensen, R. S. (2009). Velferdstiltak i private bedrifter. En litteraturgjennomgang. Rapport 2009:13. Institutt for samfunnsforskning.
Trygve Gulbrandsen og Ragnhild Steen Jensen

2009

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn
Orupabo, J., Jensen, R. S. & Storvik, Aa. ( 2009). Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. ISF-rapport 003.
Julia Orupabo, Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

2006

Likelønn og kjønnssegregering. Gamle tema, nye spørsmål
Jensen, R. S. & Storvik, Aa. (2006). Likelønn og kjønnssegregering. Gamle tema, nye spørsmål. UNIO-rapport.
Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

2005

Women towards ownership in business and agriculture
Jensen, R. S. (2005). Women towards ownership in business and agriculture. International report. Innovation Norway 2005.
Ragnhild Steen Jensen

2000

Kvinner og jobb etter småbarnsfasen
Jensen, R. S. (2000). Kvinner og jobb etter småbarnsfasen. ISF-rapport 2000:010.
Ragnhild Steen Jensen

1995

Kjønnskvotering i utdanning og arbeidsliv
Teigen, Mari og Jensen, R. S. (1995). Kjønnskvotering i utdanning og arbeidsliv. ISF-rapport 1995:009.
Ragnhild Steen Jensen

1994

Stillingsvurdering og likelønn i staten
Jensen, R. S. (1994). Stillingsvurdering og likelønn i staten. ISF-rapport 1994:021.
Ragnhild Steen Jensen

2010

Family life, labour market and mobility – interactions and adjustments
Jensen, R. S. (2010). Family life, labour market and mobility – interactions and adjustments. Paper presentert på ESA Research Network: Sociology of Family and Intimate Lives. Geographical mobility and family life: How to (re-think) family in a mobile world? Wiesbaden 16-18 september 2010.
Ragnhild Steen Jensen

2009

«Demokratisk kapitalisme» og kvinners eierskap.
Jensen, R. S. (2009). «Demokratisk kapitalisme» og kvinners eierskap. Paper presentert på Workshopen Hushold, ekteskap og eierskap i historisk perspektiv. Institutt for samfunnsforskning 4. november 2009.
Ragnhild Steen Jensen

2008

Place and Gender: Women's paths into wagework
Jensen, R. S. & Skollerud, K. (2008). Place and Gender: Women's paths into wagework. Paper presenter på IGU konferansen Theoretical approches in labour gegoraphies. Oslo, 14.-15. mai 2008.
Ragnhild Steen Jensen og Kåre Skollerud

2007

Gender differences among entrepreneurs: Start-up differences and development over time
Jensen, R. S. & Schøne, P. (2007). Gender differences among entrepreneurs: Start-up differences and development over time. Paper presentert på økonomikonferanse i Krakow 17-20 oktober 2007.
Ragnhild Steen Jensen og Pål Schøne

2006

Female managed firms – Does it make a Difference?
Jensen, R. S. & Schøne, P. (2006). Female managed firms – Does it make a Difference? Paper presentert på ESA conference Lisboa 6.-8. september 2006.
Ragnhild Steen Jensen og Pål Schøne

2008

Men hva gir lønnsomhet?
Jensen, R. S. (2008). Men hva gir lønnsomhet? Aftenposten 5.9 2008.
Ragnhild Steen Jensen

2005

Næringspolitikk og likestilling
Jensen, R. S. & Spilling, O. (2005). Næringspolitikk og likestilling. Dagsavisen 16.03.05.
Ragnhild Steen Jensen og O. Spilling

2004

Eierskap og likestilling
Jensen, R. S. (2004). Eierskap og likestilling. Dagenes Næringsliv 25.10. 2004.
Ragnhild Steen Jensen

2007

Kjønn og lønn - et slitesterkt tema
Jensen, R. S. (2007). Kjønn og lønn - et slitesterkt tema. Foredrag på Sykepleierforbundets landskonferanse, Oslo 7. november 2007.
Ragnhild Steen Jensen

2004

Sted, kjønn og politikk. Kvinners veier inn i lønnsarbeid
Jensen, R. S. (2004). Sted, kjønn og politikk. Kvinners veier inn i lønnsarbeid. Oslo: UniPax.
Ragnhild Steen Jensen

2000

Realistisk tilnærming til empiri
Jensen, R. S. (2000). Realistisk tilnærming til empiri. I I. Birkeland & L. B. Hanssen (red.), Menneskers rom. Oslo: Unipub forlag.
Ragnhild Steen Jensen

1993

Livsformsteori og hverdagsliv – Glassblåsere og bønder på Flesland 1875 – 1927
Jensen, R. S. (1993). Livsformsteori og hverdagsliv – Glassblåsere og bønder på Flesland 1875 – 1927. Hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
Ragnhild Steen Jensen