Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kristin Alsos

Forskningsleder

    Cand. jur., Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

     

Forskningstema:
Tariffavtaler og lovreguleringer, Allmenngjøring og minstelønn, Arbeidsinnvandring, Partssamarbeid, Lønn og lønnsdannelse, Arbeidstid, Ansettelsesformer, Plattformøkonomi

Arbeidsrett, tariffavtaler, lønnsforhandlinger, minstelønn, medbestemmelse.

 

+47 97537703

Alsos, K. & Ødegård, A. M. (2019). Shifting employer strategies in light of institutional change. In J. Arnholtz & N. Lillie (eds.), Posted Work in the European Union. The Political Economy of Free Movement. Routledge.

Kristin Alsos and Anne Mette Ødegård

Alsos, K., Nergaard, K., Van Den Heuvel, A. (2019). Collective bargaining as a tool to ensure a living wage. Experiences from the Nordic countries. Transfer: European Review of Labour and Research.

Kristin Alsos, Kristine Nergaard, Andreas Van Den Heuvel

Alsos, K. & Nergaard, K. (2019). Lockout som kampmiddel i moderne arbeidskonflikter. Arbeidsrett 01 / 2019 (Volum 16).

Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Alsos, K. & Trygstad, S. C. (2019). Workplace Democracy: Representation and Participation Gaps in the Norwegian Labour Market Model. In F. Engelstad, C. Holst, G. C. Aakvaag (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model (pp 232-254). De Gruyter.

Kristin Alsos & Sissel C. Trygstad

Alsos, K., Jesnes, K. & Øistad, B. S. (2018). Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv. Praktisk økonomi & finans 02 / 2018 (Volum 34).

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Alsos, K., & Evans, C. (2018). Temporary work agencies: Triangular disorganization or multilevel regulation? European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0959680118790819

Kristin Alsos & Claire Evans

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S. (2018). Collective wage regulation in northern Europe under strain: Multiple drivers of change and differing responses. European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0143831X18790815

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Andersen, S. K, Ibsen, C. I., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P. (2015). Changes in wage policy and collective bargaining in the Nordic countries – comparision of Denmark, Finland, Norway and Sweden. I G. Van Gyes & T. Schulten, T. (red.), Wage bargaining under the new European Economic Governance. Alternative strategies for inclusive growth. Brussels: ETUI.

Andersen, S. K, Ibsen, C. I., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P.

Eldring, L. & Alsos, K. (2015). The Nordic Countries. In M. van Klaveren, D. Gregory,  & T. Schulten, T. (eds.), Minimum Wages Collective Bargaining and Economic Development in Asia and EuropeA Labour Perspective (p. 273-286). Palgrave MacMillan.

Alsos, K. og L. Eldring (2014), Lovfestet minstelønn i Norge? Søkelys på arbeidslivet 31(3):249-266.

Ødegård, A. M., Berge, Ø. & Alsos, K. (2012). A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector – a growing informal market beyond regulation? Transfer, 18(4).

Anne Mette Ødegård, Øyvind Berge og Kristin Alsos
Alsos, K. og L. Eldring (2010), «Husarbeid uten grenser?»Tidsskrift for kjønnsforskning, 4:377-393

Alsos, K. (2010), «Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?» Arbeidsrett og arbeidsliv, Bind 5 s. 123-154.

Alsos, K. og A.M. Ødegård (2008), Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere? Søkelys på arbeidslivet, 1.

Alsos, K. & Eldring, L. (2008). Labour mobility and wage dumping: The case of Norway. European Journal of Industrial Relations 14(4), 441-459.

Alsos, K. (2007). Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsrett.4(2):140-153

2019

Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway

Alsos, K., Nergaard, K. & Trygstad, S. C.  (2019). Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway. International Labour Organization.

Kristin Alsos, Kristine Nergaard & Sissel C. Trygstad

2019

Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway

Alsos, K., Nergaard, K. & Trygstad, S. C. (2019). Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway. International Labour Organization.

Kristin Alsos, Kristine Nergaard & Sissel C. Trygstad

2018

Transnational Monitoring and Enforcement of Posted Work: The Case of Norway

Ødegård, A. M. & Alsos, K. (2018). Transnational Monitoring and Enforcement of Posted Work: The Case of Norway. Country study. SOLIDAR.

Anne Mette Ødegård & Kristin Alsos

2018

Lönebildningen i de skandinaviska länderna

Alsos, K. & Nergaard, K. (2018). Lönebildningen i de skandinaviska länderna. Rapport. 6F – fackförbund i samverkan.

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

2018

Improving data collection about posting and information provision on conditions applicable for posted workers

Alsos, K. & Ødegård, A. M. (2018). Improving data collection about posting and information provision on conditions applicable for posted workers. Report. SOLIDAR.

Kristin Alsos & Anne Mette Ødegård

2018

Enhancing Economic Democracy for Posted Workers: The Case of Norway

Ødegård, A. M. & Alsos, K. (2018). Enhancing Economic Democracy for Posted Workers: The Case of Norway. Country study. SOLIDAR.

Anne Mette Ødegård & Kristin Alsos

2016

Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern

Andersen, S. K., Ibsen, C. L., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P. (2016). Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern – Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden im Vergleich. I T. Müller, T. Schulten & G. Van Gyes (red.), Lohnpolitik unter europäischer »Economic Governance« Alternative Strategien für inklusives Wachstum. VSA: Verlag Hamburg.

Søren Kaj Andersen/Christian Lyhne Ibsen/Kristin Alsos/Kristine Nergaard/Pekka Sauramo

2015

Norge – tariffavtale og lovregulering i samspill
Alsos, K. & Nergaard, K. (2015). Norge – tariffavtale og lovregulering i samspill. I De Nordiske Arbejdsmarkedsmodeller – i Global Konkurrence. Foreningen Norden.
Kristin Alsos og Kristine Nergaard

2012

Pay and other social clauses in European public procurement
Schulten, Thorsten, Kristin Alsos, Pete Burgess, Klaus Pedersen (2012), Pay and other social clauses in European public procurement. An overview on regulation and practices with a focus on Denmark, Germany, Norway, Switzerland and the United Kingdom. Study on behalf of the European Federation of Public Service Unions (EPSU).
Schulten, T., Burgess, P. Pedersen, K.

2018

Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden

Alsos, K. & Nergaard, K. (2018). Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden. Kronikk i Arbetet.

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

2016

Hotellstreiken kan tvinge frem ny praksis for lønnsnemnd.

Nergaard, Kristine og Kristin Alsos (2016). Hotellstreiken kan tvinge frem ny praksis for lønnsnemnd. Aftenposten. 2. mai.

Kristine Nergaard og Kristin Alsos

2016

Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt

Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt. Kronikk i Dagens Næringsliv, 25. januar 2016.

2014

Solidaransvar for lønn – effektivt, men lite brukt

Alsos, K. & Eldring, L. (2014). Solidaransvar for lønn – effektivt, men lite brukt. Kronikk i LO-Aktuelt 9/2014.

Kristin Alsos og Line Eldring

2012

En europeisk lovfestet minstelønn?

Alsos, K. & Eldring, L. (2012). En europeisk lovfestet minstelønn? Kronikk i LO-Aktuelt 7/2012.

Kristin Alsos og Line Eldring

2010

Rene hjem, svarte penger
Eldring, L. og K. Alsos (2010), Rene hjem, svarte penger. Kronikk i Dagbladet 7.7.2010.

2010

Migrant domestic workers – beyond regulation regimes?
Alsos, K. og L. Eldring (2010), Migrant domestic workers – beyond regulation regimes? Paper presented at the European congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), 28 June-1 July 2010, University of Copenhagen

2006

Extension of collective agreements: The Norwegian case.
Alsos, K. og L. Eldring (2006), Extension of collective agreements: The Norwegian case. CLR-News no 3/2006

2006

Virker allmenngjøring?

Alsos, K. & Eldring, L. (2006). Virker allmenngjøring? Kronikk i Magasinet for fagorganiserte nr. 8.

Kristin Alsos og Line Eldring

2016

Minstelønn i Norge og Europa: Status og alternative løsninger

Alsos, K. & Eldring, E. (2016). Minstelønn i Norge og Europa: Status og alternative løsninger. I B. J. Mulder et al. (red.), Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.

Kristin Alsos og Line Eldring

2015

Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?
Eldring, L. & K. Alsos (2015), Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil? In: Randolph, G. & K. Panknin (eds.), Global Wage Debates. Politics or Economics? New Dehli/Washington DC: JustJobs Network Inc, p.171-184.

2013

Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak
Alsos, K. & Seip, Å. A. (2013). Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak. I H. Forbord (red.), Festskrift. Arbeidsdepartementet 100 år. 1913-2013. Oslo: Arbeidsdepartementet.
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip

2016

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

Alsos, K., Seip, Å. A. & Nygaard, P. (2016). I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag.

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard