logo fafo 194x64
Anne Inga Hilsen

Forsker

PhD, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Cand. sociol., Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis i helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

Arbeidsområder

Bedriftsutvikling, seniorpolitikk, inkluderende arbeidsliv, medvirkningsbasert utviklingsarbeid, omstilling, sykefravær

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Brydon-Miller, M. & Hilsen, A. I. (2016). Where Rivers Meet: Exploring the Confluence of Ecofeminism, Covenantal Ethics, and Action Research. In M. Phillips & N. Rumens (eds.),  Contemporary Perspectives on Ecofeminism. Routledge.
 • Hilsen, A. I. & Helvik, T. (2014). The construction of self in social medias, such as Facebook. AI & SOCIETY, 29(1), 3-10.
 • Hilsen, A. I. (2014). Covenantal Ethics. I D. Coghlan & M. Brydon-Miller (red.), The SAGE Encyclopedia of Action Research. Sage.
 • A.I. Hilsen & T. Midtsundstad (2014). Seniorpolitikk – behov for nytt kart og kompass? Søkelys på arbeidslivet, vol. 31 (1-2):157-182.

 • Hilsen, A. I. & Salomon, R. (2012). Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life. Sociologia del lavoro 125 / 2012. Special issue: Ageing Workforce. The State of the Debate in Europe. Milano: FrancoAngeli.
 • Ennals, R. & Hilsen, A. I. (2012). Older workers: a suitable case for circles? AI & Society, 24(1).
 • Hilsen, A. I. (2011). Balancing Power – The Give and Take of Tripartism in Transition Economies. I H. S. Desivilya & M. Palgi (red.), The Paradox in Partnership: The Role of Conflict in Partnership Building (s. 24-35). AG Bussum: Bentham Science Publishers.
 • Salomon, R. & Hilsen, A. I. (2011). A Three Phase Perspective on Senior Policies. I R. Ennals & R. Salomon (red.), Older Workers in a Sustainable Society. Labour, Education & Society. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Vol. 21.
 • Ennals, R. & Hilsen, A. I. (2011). Older Workers: The Jam in the Sandwich. I R. Ennals & R. Salomon (red.), Older Workers in a Sustainable Society. Labour, Education & Society. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Vol. 21.
 • Reichborn-Kjennerud, K., Gamperiene, M. & Hilsen, A. I. (2011). Make Me an Offer I Can’t Refuse – Do Extra Days off Contribute to Seniors Staying at Work longer? I R. Ennals & R. Salomon (red.) Older Workers in a Sustainable Society. Labour, Education & Society. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Vol. 21.
 • Hilsen, A. I. (2008). Industrial action research in a hierarchic, bureaucratic organisation – a discussion of tacit organisation theory embedded in scientific practice. I A. M. Berg & O. Eikeland (red.), Action Research and Organisation Theory. Labour, Education & Society (s. 143-165). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Vol. 9.
 • Hilsen, A. I. & Ennals, R. (2007). Virtual links: intergenerational learning and experience sharing across age divides and distances. AI & Society, 23(1), 33-40.
 • Hilsen, A. I. (2006). And they shall be known by their deeds - Ethics and politics in action research. Action Research, 4(1), 23-36.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Poulsen, O.M.,.Fridriksson, J.F.,Tomasson, K., Midtsundstad, T., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K. and Albin, M. (2017). Working environment and work retention. TemaNord 2017: 559. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

 • Hilsen, A. I. & Tofteng, M. (2016). Virksomheter verdsetter seniorer, men søker også ny kompetanse og aldersmangfold. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 66-73). Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

 • Tofteng, M. & Hilsen, A. I. (2016). Seniorene trives på jobben. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 56-65). Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

 • T. Midtsundstad and A. I. Hilsen (2015). National Report Norway. In: Hasselhorn HM, Apt W (2015). Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges. Research Report. Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) and Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA). BMAS/ BAuA, Berlin.

 • Hilsen, A. I. and T. Midtsundstad (2015). Domain: Human resource management and interventions, In: Hasselhorn HM, Apt W (2015), Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challanges. Research Report. Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) and Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA). BMAS/ BAuA, Berlin.

 • Terjesen, H. C. Aa. & Hilsen, A. I. (2013). Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien. AFI-FoU 2013.
 • Hilsen, A. I. (2012). Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:15.
 • Hilsen, A. I. (2012). Følgeevaluering av Langtidsfrisk-arbeidet ved SI Kongsvinger. AFI-rapport 12/2012. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Gamperiene, M., Hilsen, A. I. & Skarpaas, I. (2010). Hvis bare helsa holder... En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering. AFI-notat 2010/8. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Botnen, A. & Hilsen, A. I. (2010). "Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke..." Seniorprosjekt Sykehuset Telemark 2007-2009. AFI-notat 2010:3. Oslo: AFI.
 • Hilsen, A. I. & Eggesbø, R. (red.) (2010). Samarbeid om mangfold. Håndbok for ledere. AFI-publisering. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Reichborn-Kjennerud, K., Gamperiene, M. & Hilsen, A. I. (2010). Ekstra fridager til seniorer. Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb? AFI-notat 2010/4. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Hilsen, A. I. & Salomon, R. (2010). Seniorpolitikk – virker virkemidlene? AFI-rapport 4/2010. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Hilsen, A. I., Olsvik, V. M. & Steinum, T. (2009). På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen. AFI-rapport 2009:4. Oslo: AFI.
 • Hilsen, A. I. (2009). Omstilling. En veiledning for arbeidsgivere og ledere. Temahefte for Idébanken Inkluderende Arbeidsliv. NAV: Oslo.
 • Enehaug, H., Hilsen, A. I. & Steinum, T. (2008). Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom. Rapport fra en empirisk undersøkelse i fire virksomheter. AFI-notat 2008/5.
 • Hilsen, A. I. & Amble, N. (2008). Review of the Co-operation between NHO and APINDO 2003-2007. Evaluering for NHO. Oslo: AFI.
 • Hilsen, A. I. (2008). Network Conference for Entrepreneurial Women. Oppsummeringsrapport for NHO. Oslo: AFI.
 • Salomon, R, Hilsen, A. I. & Whist, E. (2007). Capacity Building for Employers’ Organization on Productivity and Competitiveness. Report to International Labour Organization following the Independent Final Evaluation. Oslo: AFI.
 • Steinum, T., Hilsen, A. I. & Bull, H. (2007). Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd). AFI-notat 10/2007. Oslo: AFI.
 • Hilsen, A. I. & Strand, B. E. (red.) (2006). Fortellinger om å få det til. Rapport fra Livsfaseprosjektet i privat sektor, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Oslo: AFI.
 • Hilsen, A. I. & Steinum, T. (2006). Fortell meg at jeg er ønsket! Sluttrapport fra Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. AFIs rapportserie 2/2006.
 • A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik (2006), Utredning om seniorer og omstilling. AFI-rapport. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • A.I. Hilsen og T. Midtsundstad (2012), "Seniortiltakene - vet vi hva som virker?" Artikkel publisert på SSPs nettsider, 30.mai 2012.

 • Hilsen, A. I. (2011). En langtidsfrisk arbeidsplass – fortellingen om et sykehus som går nye veier. Kronikk i Velferd, årgang 100, utg. 5/2011, 26-28.

Avhandlinger

 • Hilsen, A. I. (2009). "Go for a senior": From work ability to senior resources, changing perceptions of seniors in working life. Doctoral Theses at NTNU 2009:78. NTNU.

Lysark og presentasjoner

 • Midtsundstad, T. & Hilsen, A.I. (2018). Engagement - includig the elderly's participation in work and working life. Kort presentasjon av policynotat på JPI-MJBL-konferansen i Venezia, 4. oktober 2018.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B