Ansatte
Kristin Alsos
Forsker

    Utdanning:

    Cand. jur., Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.


Arbeidsområder:

Arbeidsrett, tariffavtaler, lønnsforhandlinger, minstelønn, medbestemmelse.

Forskningstema:

Organisering og tariffavtaler | Arbeidsinnvandring | Lønns- og arbeidsvilkår | Lokalt partssamarbeid | Ny teknologi | Den nordiske modellen

+47 97537703
Kristin Alsos
Fafopaper 2023:10
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
David Lewis, Kristin Alsos, Lauren Kierans and Natalie Videbæk Munkholm
Fafopaper 2023:08
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2023:05
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Tord Flatland
Lokale lønnsforhandlinger i industrien
En kartlegging innen Industrioverenskomstens område
Fafo-rapport 2022:26
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Tord Flatland
Fafo-rapport 2022:13
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Sondre Thorbjørnsen
Fafo-rapport 2022:12
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2021:15
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2021:10
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2021:07
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Fafo-notat 2020:18
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Norske arbeidsgiver-organisasjoner på 2000-tallet
Sentralisering eller fragmentering?
Fafo-notat 2020:14
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard
Fleksitidsavtalen i staten
Evaluering av prøveordningen
Fafo-rapport 2020:14
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2019:38
Elin Svarstad og Kristin Alsos
Fafo-notat 2019:30
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fleksibel arbeidstid
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad
«Bare plunder og heft»
Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor
Fafo-rapport 2017:26
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet
Diskusjon av strategiske muligheter
Fafo-rapport 2016:42
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Fafo-paper 2014:21
Fafo-notat 2014:20
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:41
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2013:30
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:20
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2013:19
Fafo-report 2012:17
Line Eldring and Kristin Alsos
Fafo-report 2012:16
Line Eldring og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2012:07
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård
Kampen om vikarene
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren
Fafo-rapport 2012:06
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012
Fafo-notat 2012:16
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2012:13
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Kristin Alsos
Bemanningsdirektivet
Mulige konsekvenser for norsk rett
Fafo-notat 2010:08
Kristin Alsos
Bemanningsforetak
Reguleringsmodeller i utvalgte europeiske land
Fafo-notat 2010:03
Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos
Sammen er vi sterke
En historie om nedbemanning i Nortura
Fafo-rapport 2009:11
Kristin Alsos
Skadet på fritiden – hva så?
Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt
Fafo-notat 2009:19
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju
Tjenestedirektivet og arbeidsretten
Kommentarer til De Factos notat«Er garantier nok?»
Fafo-notat 2009:01
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Sikrer Norges framtid på minstelønn
Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land
Fafo-rapport 2007:32
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2007:10

Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Et organisert arbeidsliv – et gode for alle også i fremtiden?
2023 Ulikhetens drivere og dilemmaer | Open access

Kristin Alsos, Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli, Terje Olsen og Sissel Trygstad

Innledning
2023 Ulikhetens drivere og dilemmaer | Open access

Kristin Alsos, Sissel C Trygstad

Do participation structures affect workers’ voice?
Economic and Industrial Democracy 2022 | Do participation structures affect workers’ voice?
Are collective bargaining models in the Nordic countries able to secure a living wage?
Experiences from low wage industries
2021 The Living Wage: Advancing a Global Movement | Boka på Routledge.com

Kristin Alsos & Line Eldring

Securing wage floors in the absence of a statutory minimum wage
Minimum wage regulations in Scandinavia facing low-wage competition
2021 images/forsider/ekstern/minimum-wage-regimes.jpg

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses
2018

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv
2018 | Sammendrag / Abstract

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år
2016 | Last ned nettugave

Line Eldring and Kristin Alsos

The Nordic Countries
2015 | Les mer / Read more at Palgrave

Kristin Alsos og Line Eldring

Lovfestet minstelønn i Norge?
Søkelys på arbeidslivet 2014

Kristin Alsos og Line Eldring

Husarbeid uten grenser?
Tidsskrift for kjønnsforskning 2010

Kristin Alsos

Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?
Arbeidsrett og arbeidsliv 2010

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere?
Søkelys på arbeidslivet 2008

Kristin Alsos og Line Eldring

Labour mobility and wage dumping: The case of Norway
European Journal of Industrial Relations 2008

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden
2018 | Les kronikken

Åsmund Arup Seip og Kristin Alsos

Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt
2016

Line Eldring og Kristin Alsos

Rene hjem, svarte penger
2010 | Lenke

Kristin Alsos and Line Eldring

Migrant domestic workers – beyond regulation regimes?
2010 | Lenke

Kristin Alsos og Line Eldring

En europeisk lovfestet minstelønn?
2012

Kristin Alsos og Line Eldring

Virker allmenngjøring?
2006 Download

Kristin Alsos and Line Eldring

Extension of collective agreements: The Norwegian case.
CLR-News 2006

Kristin Alsos and Jon Erik Dølvik (eds)

The future of work in the Nordic countries
Opportunities and challenges for the Nordic working life models
2021 | Web edition

Marianne Jenum Hotvedt, Natalie Videbæk Munkholm, Dagný Aradóttir Pind, Annamaria Westregård, Marjo Ylhäinen and Kristin Alsos

The future of Nordic labour law
Facing the challenges of changing labour relations
2020 Download

Kristin Alsos & Kristine Nergaard

Lönebildningen i de skandinaviska länderna
2018 Download

Søren Kaj Andersen/Christian Lyhne Ibsen/Kristin Alsos/Kristine Nergaard/Pekka Sauramo

Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern
– Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden im Vergleich
2016 Download

Schulten, T., Burgess, P. Pedersen, K.

Pay and other social clauses in European public procurement
An overview on regulation and practices with a focus on Denmark, Germany, Norway, Switzerland and the United Kingdom.
2012 | Last ned / download PDF

Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip

Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak
2013 Download