Alle ansatte
Jon Erik Dølvik
Forsker I

    Utdanning:

    Dr. philos., magister i sosiologi, Universitetet i Oslo.

Arbeidsområder:

Arbeidslivsorganisering, arbeidsmigrasjon, europeisk integrasjon, globalisering, nordisk modell, fagbevegelse, lønnsdannelse.

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler | Arbeidsinnvandring | Lønns- og arbeidsvilkår | Den nordiske modellen | Anstendige arbeidsforhold | Ny teknologi | Fag- og yrkesopplæring

Koordinator for komparativ nordisk og europeisk arbeidslivsforskning.

Arbeider med prosjekter om framtidens arbeidsliv (Nordic Future of Work), arbeidsmigrasjon og fagopplæring (Moving Trades), digitalisering av arbeidslivet i Norge, Sverige og USA (NFRs VAM-program) og Arbeidsmandsforbundets framtid.

Publikasjonsliste og CV

Curriculum Vitae and publications Jon Erik Dølvik

+47 92606031
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:15
Bertil Rolandsson, Jon Erik Dølvik, Anna Hedenus, Johan Røed Steen, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Tuomo Alasoini, Elisabeth Hjelm
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson
Fafo-paper 2018:18
Fafo-paper 2016:01
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald
Fafo-report 2015:07
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2014:46
Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen
Fafo-rapport 2014:08
Fafo-rapport 2013:13
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:11
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik
Fafo-report 2008:33
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 548
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 485
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 455
Fafo-notat 2001:19
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard
Other Fafo-publications
Jon Erik Dølvik og Torgeir Stokke
Fafo-rapport 306
Jon Erik Dølvik
Fafo-rapport 271
Fafo-notat 1999:11
Fafo-report 238
Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 1995:11
Fafo-rapport 168
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen
Fafo-notat 1994:08
Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 816
Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland
Fafo-rapport 130
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland
Fafo-rapport 128
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg
Fafo-rapport 107
Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland
Fafo-rapport 102
Fafo-rapport 099
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik
Fafo-rapport 085
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 080
Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 802

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt?

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe
Divergent responses to multiple external pressures

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses

Torsten Müller, Jon Erik Dølvik, Christian Ibsen, Thorsten Schulten

The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries?

Jon Erik Dølvik

Introduction: Transnational labour mobility
engine for social convergence or divergence in Europe

Comparative Social Research

Jon Erik Dølvik

Introduction: Transnational Labour Mobility
Engine for Social Convergence or Divergence in Europe?

Dølvik, J. E., Olsson, P. H., Malmberg, J. & Sjødin, E.

EU och gränsöverskridande arbete – mer än bara utstationering

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Introduction

Andrew Martin and Jon Erik Dølvik

Conclusion

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

From Crisis to Crisis
European Social Models and Labour Markets Outcomes in the Era of Monetary Integration

Jon Erik Dølvik, J. G. Andersen and J. Vartiainen

The Nordic Social Models
Consolidation and Flexible Adaptation

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Setting Wage Floors in Open Markets
The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance

Jon Erik Dølvik and Stein Evju

Introduction and Overview

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis

European Journal of Industrial Relations

Jon Erik Dølvik, E. Jurado og G. Brochmann

Introduction: Europe's Immigration Challenge

Jon Erik Dølvik

European Movements of Labour
Challenges for European Social Models

Jon Erik Dølvik

Comment on Freeman: One Ring to Rule Them All
Globalization of Knowledge and Knowledge Creation

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik

Central and Eastern European labour migration to Norway
Trends, conditions and challenges

Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik

Variable pay, collective bargaining and trade unions
A comparison of machinery and banking companies in Norway

Economic and Industrial Democracy

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik, Paul Marginson, Juan Arasanz Díaz og Barbara Bechter

Engaging with variable pay: Metal worker responses in a comparative perspective

European Journal of Industrial Relations

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Lønnssystemer med variable elementer

Søkelys på arbeidslivet

Jon Erik Dølvik and Jelle Visser

Free movement, Equal Treatment and Worker Rights
Can the EU solve its trilemma of fundamental principles?

Jon Erik Dølvik og Kristine Nergaard

Offer for egen suksess?

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

The Nordic future of work
Drivers, institutions, and politics

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project

Kaj Søren Andersen, Jon Erik Dølvik and Christian Lyhne Ibsen

Nordic labour market models in open markets

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin (eds.)

European Social Models From Crisis to Crisis:
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

European Social Models from Crisis to Crisis
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration

Lars Magnusson, Henning Jorgensen and Jon Erik Dølvik

The Nordic approach to growth and welfare

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Hamskifte. Den norske modellen i endring

Jon Erik Dølvik

Making Solidarity Work?
The Norwegian Labour Market Model in Transition

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik og Oddbjørn Raaum

Economic Shocks, the Legal Environment and Work‐related Migration

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård

Prosjektleder: Ines Wagner, ISF
Prosjektslutt: 2024
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Jesnes
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Erik Dølvik
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter