Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Jon Erik Dølvik

Forsker I

    Dr. philos., magister i sosiologi, Universitetet i Oslo

    Koordinator for komparativ nordisk og europeisk arbeidslivsforskning

Forskningstema:
Den nordiske modellen, Arbeidsinnvandring, Allmenngjøring og minstelønn, Lønn og lønnsdannelse, Tariffavtaler og lovreguleringer, Anstendige arbeidsforhold, Ansettelsesformer, Plattformøkonomi

Arbeidslivsorganisering, arbeidsmigrasjon, europeisk integrasjon, globalisering, nordisk modell, fagbevegelse, lønnsdannelse.

Arbeider med prosjekter om framtidens arbeidsliv (Nordic Future of Work), arbeidsmigrasjon og fagopplæring (Moving Trades), digitalisering av arbeidslivet i Norge, Sverige og USA (NFRs VAM-program) og Arbeidsmandsforbundets framtid.

Publikasjonsliste og CV

Curriculum Vitae and publications Jon Erik Dølvik

 

+47 92606031

Øistad, B. S., Svalund, J., Dølvik , J. E. & Jesnes, K. (2019). Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt? Søkelys på arbeidslivet, 03 / 2019 (Volum 36)

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Dølvik, J. E. & Oldervoll, J. (2019 in press). Norway: Averting Crisis through Coordination and Keynesian Welfare Policies. In S. Ólafsson, M. Daly, O. Kangas, J. Palme, eds., Welfare and the Great Recession. A Comparative Study. Oxford: Oxford University Press.

Jon Erik Dølvik and Johannes Oldervoll

Dølvik, J. E. & Marginson, P. (2018). Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe. Divergent responses to multiple external pressures. European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0959680118790820

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S. (2018). Collective wage regulation in northern Europe under strain: Multiple drivers of change and differing responses. European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0143831X18790815

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Müller, T., Dølvik, J. E., Ibsen, C. & Schulten, T. (2018). The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries? European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0959680118790817

Torsten Müller, Jon Erik Dølvik, Christian Ibsen, Thorsten Schulten

Hyman, R., Dølvik, J. E., Marginson, P. et al., eds. (2018). European Journal of Industrial Relations, 24(3).

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Svalund, J., Peixoto, A., Dølvik, J. & Jesnes, K. (2018). Hiring of Flexible and Fixed-term Workers in Five Norwegian and Swedish Industries. Nordic Journal of Working Life Studies, 8(3).

Jørgen Svalund, Anna Peixoto, Jon Erik Dølvik & Kristin Jesnes

Brochmann, G. & Dølvik, J. E. (2018). The Welfare State and International Migration: The European Challenge. In B. Greve, ed., Routledge Handbook of the Welfare State, 2nd editio, Oxford: Routledge.

Grete Brochmann and Jon Erik Dølvik

Dølvik, J.E. (2017). Introduction: Transnational labour mobility - engine for social convergence or divergence in Europe. Comparative Social Research Volume 32, 1-19.

Jon Erik Dølvik

Dølvik, J. E. (2016). Introduction: Transnational Labour Mobility – Engine for Social Convergence or Divergence in Europe? In Dølvik, J. E. & Eldring, L. (eds.), Labour Mobility in the Enlarged Single European Market. Comparative Social Research 32/2016.

Jon Erik Dølvik

Dølvik, J. E. (2016). The Danes’ uneasy relationship between collective bargaining and legislation in implementing EU workers’ rights: The case of minimum wage setting. In A. Ilsøe & P. Larsen (eds.), The Danish model seen from outside. Copenhagen: DJØF.

Jon Erik Dølvik

Dølvik, J. E., Olsson, P. H., Malmberg, J. & Sjødin, E. (2016). EU och gränsöverskridande arbete mer än bara utstationering. I B. J. Mulder, M. J. Hotvedt, M. Nesvik & T. L. Sundet (red.), Suis Generis. Festskrift for Stein Evju. Oslo: Universitetsforlaget.

Dølvik, J. E., Olsson, P. H., Malmberg, J. & Sjødin, E.

Dølvik, J. E. (2016). Le modèle nordique en periode de crise: est-il toujours capable de s’adapter? Dans B. Palier & R. Roussel, (éd.), Stratégies de croissance, emploi et protection sociale. Revue française des affaires sociales, 2016/1 (No 5). Paris.

Jon Erik Dølvik

Dølvik, J. E., Andersen, G. J. & Vartiainen, J. (2015). The Nordic Social Models. Consolidation and Flexible Adaptation. In Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds., European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (246-287). Oxford: Oxford University Press.

Jon Erik Dølvik, J. G. Andersen and J. Vartiainen

Bratsberg, B., Dølvik, J. E., Nergaard, K. & Raaum, O. (2015). Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet. Kapittel 3 i H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

2015

Martin, A. & Dølvik, J. E. (2015). Conclusion. In Dølvik, J. E. & Martin, A. (eds.), European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (386-391). Oxford: Oxford University Press.

Andrew Martin and Jon Erik Dølvik

Dølvik, J. E. & Martin, A. (2015). From Crisis to Crisis: European Social Models and Labour Markets Outcomes in the Era of Monetary Integration. In Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds., European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (325-386). Oxford: Oxford University Press.

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Dølvik, J. E. & Martin, A. (2015). Introduction. In Dølvik, J. E. &  Martin, A. (eds.), European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (1-20). Oxford: Oxford University Press.

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Dølvik, J. E., Eldring, L. & Visser, L. (2014). Setting Wage Floors in Open Markets: The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance. Chapter 4 in S. Evju (ed.), Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance. Publications Series No. 196. Department of Private Law, University of Oslo.

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Dølvik, J. E. & Evju, S. (2014). Introduction and Overview. Chapter 1 in S. Evju (ed.), Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance. Publications Series No. 196. Department of Private Law, University of Oslo.

Jon Erik Dølvik and Stein Evju
Dølvik , J.E. (2013) Comment on Freeman: One Ring to Rule Them All? Globalization of Knowledge and Knowledge Creation. Nordic Economic Policy Review, Special Issue: Globalization, Labour Market Institutions and Wage Structure, 2013 (1), pp. 35-45. Temanord 2013: 587.
Jon Erik Dølvik

Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Dølvik , J. E., Jurado, E. & Brochmann, G. (2013). Introduction: Europe's Immigration Challenge. In G. Brochmann & E. Jurado (eds.), Europe's Immigration Challenge: Reconciling work, welfare and mobility. London: Tauris

Jon Erik Dølvik, E. Jurado og G. Brochmann

Dølvik, J. E. (2013). European Movements of Labour: Challenges for European Social Models. In G. Brochmann & E. Jurado (eds.), Europe's Immigration Challenge: Reconciling work, welfare and mobility. London: Tauris.

Jon Erik Dølvik
Dølvik, J. E. & Ødegård, A. M. (2013). The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC. Chapter 10 in S. Evju (ed.), Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance. Publications Series No. 193. Department of Private Law, University of Oslo.
Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

Dølvik, J. E. (2012). Nordiske arbejdsmarkedsmodeller i skiftende internationale kontekster. Økonomi & Politik, Tema: De nordiske velfærdsmodeller og globaliseringen, 85(4), 43-59.

Jon Erik Dølvik

Friberg, J. H., Tronstad, K. R. & Dølvik, J. E. (2012). Central and Eastern European labour migration to Norway. Trends, conditions and challenges. In Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment, Recent experiences from OECD countries and the European Union. OECD.

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik
Nergaard, K. & Dølvik, J. E. (2011). Variable pay, collective bargaining and trade unions: A comparison of machinery and banking companies in Norway. Economic and Industrial Democracy, 1–27
Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik
Nergaard, K., Dølvik, J. E., Marginson P.,  Bechter, B. & Díaz, J. A. (2009). Engaging with variable pay: Metal worker responses in a comparative perspective. European Journal of Industrial Relations, 15(2), 125–146.
Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik, Paul Marginson, Juan Arasanz Díaz og Barbara Bechter
Nergaard, K., Dølvik, J. E. & Nicolaisen, H. (2009). Lønnssystemer med variable elementer. Søkelys på arbeidslivet, 2.
Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Dølvik, J.E. & Visser, J. (2009). Free movement, Equal Treatment and Worker Rights: Can the EU solve its trilemma of fundamental principles? Industrial Relations Journal, Annual European Review, 40(6), 491-509.

Jon Erik Dølvik and Jelle Visser

2019

EØS-striden i fagrørsla

Dølvik, J. E. (2019). EØS-striden i fagrørsla. Kronikk, Dag og Tid, 18. januar

Jon Erik Dølvik

2019

Stridstemaene i arbeidslivet blir ikke borte ved utmelding av EØS

Dølvik, J. E. (2019). Stridstemaene i arbeidslivet blir ikke borte ved utmelding av EØS. Kronikk, FriFagbevegelse, 18. februar.

Jon Erik Dølvik

2014

Offer for egen suksess?
Dølvik, J. E. & Nergaard, K. (2014). Offer for egen suksess? DN, 9. april.
Jon Erik Dølvik og Kristine Nergaard

2006

EU enlargement two years after: mobility, effects and challenges to the Nordic labour market regimes.
Dølvik, J. E. og L. Eldring (2006), EU enlargement two years after: mobility, effects and challenges to the Nordic labour market regimes. CLR-News no 3/2006

2018

Nordic labour markets and the sharing economy

Dølvik, J. E. & Jesnes, K. (2018). Nordic labour markets and the sharing economy. Report from a pilot project. TemaNord 2018:516. Nordic Council of Ministers.

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

2018

The Nordic future of work

Dølvik, J. E. & Steen, J. R. (2018). The Nordic future of work. Drivers, institutions, and politics. TemaNord 2018:555. Nordic Council of Ministers

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

2017

Nordic labour markets and the sharing economy

Dølvik, J. E. & Jesnes, K. (2017). Nordic labour markets and the sharing economy. Report from a pilot project. TemaNord 2017:508. Nordic Council of Ministers.

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

2015

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler

Bjørnstad, R. (ed.), Dølvik, J. E. et al. (2015). Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. Rapport nr. 2-2015. Senter for lønnsdannelse.

2014

Nordic labour market models in open markets
Andersen, Søren Kaj, Jon Erik Dølvik and Christian Lyhne Ibsen (2014), Nordic labour market models in open markets. Brussels: ETUI

2013

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon
Friberg, Jon Horgen, Jon Erik Dølvik og Line Eldring (2013), Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa. Temanotat. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon – VAM. Norges forskningsråd

2008

Den nye arbeidsinnvandringen fra øst. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser
Dølvik, Jon Erik og Jon Horgen Friberg (2008), Den nye arbeidsinnvandringen fra øst. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser. Background Paper for the IMER-Programme - Research in the field of Migration and Immigration The Research Council of Norway

2008

Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser.
Dølvik, J.E. & L. Eldring (2008), Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser. TemaNord 2008:502. København: Nordisk Ministerråd.

2008

Mobility of labour from the new EU states to the Nordic region

Dølvik, J.E. & Eldring, L. (2008), Mobility of labour from the new EU states to the Nordic region. Development, trends and consequences. TemaNord 2008:537. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

2006

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen

Dølvik, J.E. & L. Eldring (2006), Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen. Mobilitet, virkninger og utfordringer. TemaNord 2006:557. København: Nordisk Ministerråd.

2006

The Nordic Labour Market two years after the EU enlargement.
Dølvik, J.E. & L. Eldring (2006), The Nordic Labour Market two years after the EU enlargement. Mobility, effects and challenges. TemaNord 2006:558. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

2005

Internasjonalisering og fagorganisering. En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid
Nergaard, K. & Dølvik, J. E. (2005). Internasjonalisering og fagorganisering. En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid. Saltsa Report No. 2.
Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik

2005

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen.
Dølvik, J.E. & L. Eldring (2005), Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen. Nordiske forskjeller og fellestrekk. TemaNord 2005:566. København: Nordisk Ministerråd.

2017

European Social Models From Crisis to Crisis:

Dølvik, J. E. & Martin, A. Eds. (2017). European Social Models From Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford University Press (paperback)

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin (eds.)

2016

Labour Mobility in the Enlarged Single European Market

Dølvik, J. E. & Eldring, L., eds. (2016). Labour Mobility in the Enlarged Single European Market. Comparative Social Research 32/2016.

Jon Erik Dølvik & Line Eldring

2015

European Social Models from Crisis to Crisis

Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds. (2015). European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford: Oxford University Press.

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

2009

The Nordic approach to growth and welfare

Magnusson, L., Jørgensen, H. & Dølvik, J. E. (2009). The Nordic approach to growth and welfare: European lessons to be learned? Brussels: ETUI.

Lars Magnusson, Henning Jorgensen and Jon Erik Dølvik

2007

Hamskifte. Den norske modellen i endring

Dølvik, J. E., Fløtten, T., Hernes, G. & Hippe, J. M. (red.) (2007). Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

2001

At Your Service?

Dølvik, J. E. (2001). At Your Service? Comparative Perspectives on Employment and Labour Relations in the European Private Sector Services. Brussels/New York/London: PIE-Peter Lang.

Jon Erik Dølvik

1997

Making Solidarity Work?

Dølvik, J. E. & Steen, A. H. (1997). Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition. Oslo: Scandinavian University Press.

Jon Erik Dølvik

2012

Economic Shocks, the Legal Environment and Work‐related Migration
Bratsberg, Bernt, Jon Erik Dølvik & Oddbjørn Raaum (2012), "Economic Shocks, the Legal Environment and Work‐related Migration". Paper for conference, Migration: Global Development, New Frontiers, NORFACE, London, 10-13.4.2013
Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik og Oddbjørn Raaum

2005

Mobility of labour and services across the Baltic Sea after EU enlargement: Nordic differences and commonalities

Dølvik, J. E. & Eldring, L. (2005). Mobility of labour and services across the Baltic Sea after EU enlargement: Nordic differences and commonalities. Paper presented at the ESA Conference, September 9-12, 2005, Torun, Poland.

Jon Erik Dølvik og Line Eldring