Ansatte
Jon Erik Dølvik
Forsker I

    Utdanning:

    Dr. philos., magister i sosiologi, Universitetet i Oslo.


Arbeidsområder:

Arbeidslivsorganisering, arbeidsmigrasjon, europeisk integrasjon, globalisering, nordisk modell, fagbevegelse, lønnsdannelse.

Forskningstema:

Organisering og tariffavtaler | Arbeidsinnvandring | Lønns- og arbeidsvilkår | Den nordiske modellen | Anstendige arbeidsforhold | Ny teknologi


Koordinator for komparativ nordisk og europeisk arbeidslivsforskning.

Arbeider med prosjekter om framtidens arbeidsliv (Nordic Future of Work), digitalisering av arbeidslivet i Norge, Sverige og USA (NFRs VAM-program), ShipGlobal (NFR-prosjekt om europeisk skipsbygging) og Arbeidsmandsforbundets framtid.

Publikasjonsliste og CV

Curriculum Vitae and publications Jon Erik Dølvik

+47 92606031
Jon Erik Dølvik
Fafopaper 2022:13
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:18
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen
Fafo-notat 2019:15
Bertil Rolandsson, Jon Erik Dølvik, Anna Hedenus, Johan Røed Steen, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Tuomo Alasoini, Elisabeth Hjelm
Digitalization in Nordic manufacturing: Some case-study illustrations
Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 3
Tomas Berglund, Jon Erik Dølvik, Stine Rasmussen and Johan Røed Steen
Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?
Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 2, 2nd etition
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson
Collective bargaining in Northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses to them
Fafo-paper 2018:18
Jon Erik Dølvik
Welfare as a productive factor
Scandinavian approaches to growth and social policy reform
Fafo-paper 2016:01
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald
Fafo-report 2015:07
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2014:46
Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen
Fafo-rapport 2014:08
Jon Erik Dølvik
Grunnpilarene i de nordiske modellene
Et tilbakeblikk på arbeidslivs- og velferdsregimenes utvikling. NordMod2030. Delrapport 1
Fafo-rapport 2013:13
Gudmund Hernes and Jon Erik Dølvik
From Financial Crisis towards a Coherent Agenda for Decent Work and Sustainable Globalization
Background paper for Coherence and Accountability Forum, ILO, Geneva, 11 June 2009
Fafo-report 2009:25
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:11
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik
Fafo-report 2008:33
Fafo-paper 2007:07
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Grenseløst arbeidsliv?
Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen
Fafo-rapport 548
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Lavlønnskonkurranse og sosial dumping
Utfordringer for det seriøse arbeidslivet
Fafo-rapport 485
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Ti år med EØS-avtalen
Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse
Fafo-rapport 455
Jon Erik Dølvik
Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting
– en sammenlikning av elleve europeiske land
Fafo-notat 2001:19
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard
Other Fafo-publications
Jon Erik Dølvik og Torgeir Stokke
Fafo-rapport 306
Jon Erik Dølvik
Farvel solidaritet?
Internasjonale utfordringer for den norske arbeidslivsmodellen
Fafo-rapport 271
Fafo-notat 1999:11
Jon Erik Dølvik
Redrawing Boundaries of Solidarity?
ETUC, social dialogue and the Europeanisation of trade unions in the 1990s
Fafo-report 238
Jon Erik Dølvik
Striden ved SAS-hotellet
En oppsummering av Høring 30.8.1995 arrangert av LO og Hotell og restaurantarbeiderforbundet
Fafo-notat 1995:11
Jon Erik Dølvik (red.)
Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union
En utredning om fagbevegelsens handlingsvilkår i EØS og EU
Fafo-rapport 168
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen
Fafo-notat 1994:08
Jon Erik Dølvik
Nordic trade unions and the social dimension of European integration
Towards Europeanisation or Renationalisation of Trade Union Strategies
Fafo-paper 828
Jon Erik Dølvik
Lov eller avtale
Fagbevegelsen, den sosiale dimensjon og kollektive forhandlinger i Europa etter Maastricht
Fafo-notat 816
Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland
Fafo-rapport 130
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland
Fafo-rapport 128
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg
Ny norsk standard?
Nye europeiske reguleringsmodeller for produktsikkerhet, helse og miljø
Fafo-rapport 107
Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland
Fagbevegelsen og Europa
Internasjonalisering og europeisk integrasjon - utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 102
Fafo-rapport 099
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik
Fysisk aktivitet på arbeidsplassen
Nye tider - nye strategier for bedriftsidretten?
Fafo-rapport 085
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes
Kluss i vekslinga
Fritid, idrett og organisering
Fafo-rapport 080
Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 802
Jon Erik Dølvik
Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid
En analyse av endringen i forholdet mellom utdanning og yrke
Fafo-rapport 045

Paul Marginson and Jon Erik Dølvik

Northern European Collective Wage Bargaining in the Face of Major Political-Economic Challenges: Common and Differing Trajectories
Transfer: European Review of Labour and Research | 2020

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt? | 2019 | Åpen tilgang / Open access

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

European Journal of Industrial Relations | 2018 | Les mer / Read more

Torsten Müller, Jon Erik Dølvik, Christian Ibsen, Thorsten Schulten

The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries? | 2018

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses | 2018

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe
Divergent responses to multiple external pressures | 2018

Jon Erik Dølvik

Introduction: Transnational labour mobility
engine for social convergence or divergence in Europe
Comparative Social Research | 2017

Dølvik, J. E., Olsson, P. H., Malmberg, J. & Sjødin, E.

EU och gränsöverskridande arbete – mer än bara utstationering | 2016

Jon Erik Dølvik

Introduction: Transnational Labour Mobility
Engine for Social Convergence or Divergence in Europe? | 2016

Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

The struggle over the service directive: the role of the European Parliament and the ETUC.
Labor History | 2012

Andrew Martin and Jon Erik Dølvik

Conclusion | 2015

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

From Crisis to Crisis
European Social Models and Labour Markets Outcomes in the Era of Monetary Integration | 2015

Jon Erik Dølvik, J. G. Andersen and J. Vartiainen

The Nordic Social Models
Consolidation and Flexible Adaptation | 2015

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Introduction | 2015

Jon Erik Dølvik, E. Jurado og G. Brochmann

Introduction: Europe's Immigration Challenge | 2013

I: Brochmann G. & E. Jurado eds. Europe's Immigration Challenge: Reconciling work, welfare and mobility

Jon Erik Dølvik

European Movements of Labour
Challenges for European Social Models | 2013

I: Brochmann G. & E. Jurado eds. Europe's Immigration Challenge: Reconciling work, welfare and mobility

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet | 2015

I: Harald Dale-Olsen (red.) Norsk arbeidsliv i turbulente tider

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Setting Wage Floors in Open Markets
The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance | 2014

I: Stein Evju (ed.) Setting Wage Floors in Open Markets: The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance Download 196.pdf

Jon Erik Dølvik and Stein Evju

Introduction and Overview | 2014

I: Stein Evju (ed.) Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance | Last ned/download pdf

Jon Erik Dølvik

Comment on Freeman: One Ring to Rule Them All
Globalization of Knowledge and Knowledge Creation | 2013

Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC | 2013

I: Stein Evju (ed.) Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance | Last ned/download pdf

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis
European Journal of Industrial Relations | 2013 | Last ned / Download

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik

Central and Eastern European labour migration to Norway
Trends, conditions and challenges | 2012 Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment, Recent experiences from OECD countries and the European Union | Lenke

Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik

Variable pay, collective bargaining and trade unions
A comparison of machinery and banking companies in Norway
Economic and Industrial Democracy | 2011 | Les mer / Read more

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Lønnssystemer med variable elementer
Søkelys på arbeidslivet | 2009

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik, Paul Marginson, Juan Arasanz Díaz og Barbara Bechter

Engaging with variable pay: Metal worker responses in a comparative perspective
European Journal of Industrial Relations | 2009 | Les mer / Read more

Jon Erik Dølvik and Jelle Visser

Free movement, Equal Treatment and Worker Rights
Can the EU solve its trilemma of fundamental principles? | 2009 Download abstract

Jon Erik Dølvik og Kristine Nergaard

Offer for egen suksess? | 2014 | Les innlegget

Kristin Alsos and Jon Erik Dølvik (eds)

The future of work in the Nordic countries
Opportunities and challenges for the Nordic working life models | 2021 | Web edition

Tuomo Alasoini, Tomas Berglund, ,Anna Hedenus, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Stine Rasmussen, Johan Røed Steen, Pekka Varje

Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries | 2020 | Temanord 2020-540

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

The Nordic future of work
Drivers, institutions, and politics | 2018 | Last ned pdf / Download

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project | 2018 Download FULLTEXT01.pdf

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project | 2017 Download FULLTEXT02.pdf

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen. | 2005 | Lenke

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

The Nordic Labour Market two years after the EU enlargement. | 2006 | Lenke

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen | 2006 | Lenke

Kaj Søren Andersen, Jon Erik Dølvik and Christian Lyhne Ibsen

Nordic labour market models in open markets | 2014 | Read more and download from ETUI

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon | 2013 | Lenke

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin (eds.)

European Social Models From Crisis to Crisis:
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration | 2017

I: Jon Erik Dølvik and Andrew Martin European Social Models From Crisis to Crisis:

Jon Erik Dølvik & Line Eldring

Labour Mobility in the Enlarged Single European Market | 2016

Lars Magnusson, Henning Jorgensen and Jon Erik Dølvik

The Nordic approach to growth and welfare | 2009 | Les mer / Read more at ETUI

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Hamskifte. Den norske modellen i endring | 2007 | Les mer / Read more

Jon Erik Dølvik

Making Solidarity Work?
The Norwegian Labour Market Model in Transition | 1997

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik og Oddbjørn Raaum

Economic Shocks, the Legal Environment and Work‐related Migration | 2012

  • Fullførte prosjekter