Staff
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Tove Midtsundstad

Research professor

    PhD sociology, UiO

    Cand. polit., political science, UiO

     

Research areas

Inclusive Working Life

- Early retirement behaviour

- Older employees

- Age management

- Employer retention

- Intervention research

 

Penison systems

- Early retirement schemes and disability pension

- Occupational pension  (DB and DC)

- Interaction between public and private pensions

 

+47 48094162
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:27
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2017:30
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2017:18
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2016:41
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:12
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:08
Fafo-rapport 2015:49
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2014:45
Fafo-rapport 2014:30
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2013:12
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2013:04
Fafo-notat 2013:05
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-notat 2013:01
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:08
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen
Fafo-notat 2011:05
Fafo-rapport 2009:16
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2008:12
Fafo-rapport 2007:37
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 2007:28
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 526
Fafo-rapport 2006
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe
Fafo-rapport 492
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 482
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 475
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 470
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2005:18
Fafo-notat 2005:12
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
Fafo-notat 2003:14
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Fafo-notat 2003:13
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 401
Fafo-notat 2002:13
Fafo-notat 2002:12
Fafo-notat 2001:01
Tove Midtsundstad og Espen Dahl
Fafo-notat 2000:20
Fafo-notat 2000:14
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 319
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Fafo-rapport 263
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)
Fafo-notat 1997:02
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 1995:07
Fafo-notat 1995:02
Fafo-rapport 172
Fafo-notat 1994:02
Fafo-notat 1994:01
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 154
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen
Fafo-notat 824
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen
Fafo-notat 1993:10

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

På nett - hvor lett?

J. M. Hippe, T. Midstundstad og G. Veland

Dit ingen trodde man skulle

T. Midtsundstad & J. M. Hippe

Pensjoner i arbeidsmarkedet

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?
'Pensjon er blitt litt som lotto'
FAKTAARK: Bidrar virksomhetenes seniortiltak til lengre yrkeskarrierer?
Seniorpolitikk etter pensjonsreformen
Behov og muligheter for tilrettelegging
Seniortiltakene – vet vi hva som virker?
Seniorgoder uten effekt?
Seniorgoder uten effekt?
Det er på arbeidsplassen det må skje
Arbeidsmiljøet avgjør
AFP - syndebukk og redningsplanke
Hva skjer med uførepensjonen?
AFP fra A til Å...
Sliternes pensjon
Hvem taper på den nye AFP-ordningen?
Flere syke og ledige
Hvem lurer hvem?
Etter pensjonsforliket
Flere valgmuligheter for AFP og fleksibel folketrygd
AFP hjelper de svakeste
Inkluderende arbeidsliv på dansk
En betydelig seniorutfordring i staten
Hvor mange har rett til å gå av med AFP?
Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid
Inkluderende arbeidsliv på norsk
Sammensatte årsaker til tidligpensjonering
IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter
IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid
IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet
Varisjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå
Anmeldelse av Åsmund Lundes bok "Voksne i arbeid fra avvikling til utvikling"
Yrke, utdanning og fagorganisering
Mobility patterns among workers aged 50+ How many and who change occupation?
Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment
Seniorer som starter for seg sjøl - hvem er de og hva gjør de?
Alder ingen hindring?
The effect of retaining measures on retirement timing —does it depend on company’s possibility to adjust the work environment
The effects of retention measures on retirement timing – do financial crises matter?
Labour market mobility among older workers in Norway
Effects of Norwegian companies initiatives to postpone retirement
The effect of retaining measures on retirement timing — does it depend on company’s possibility to adjust the work environment?
Labour market mobility among older workers in Norway
The effect of retaining measures on retirement timing — depending on occupation, level of education and income group.
Explaining employment patterns of older men and women in the UK and Norway
Partial retirement and flexible retirement schemes in Norway.
Employment promotion policies, social benefits, and the interaction of social protection schemes for senior workers in Norway.
The effect of retaining bonuses on early retirement behaviour
Retaining older workers – An Analysis of Company' Surveys 2005–2013.
Flexible retirement in Norway
Arbeid, pensjon eller begge deler? Analyse av seniortiltaks betydning for valget mellom full AFP, og del-AFP og fortsatt arbeid
Private sector establishments offering older employees the possibility of opting for phased retirement – who are they?
Increased use of financial incentives in Nordic labour markets and welfare policy.
Effects of Companies’ Initiative to Reduce Early Retirement.
”Limits to Solidarity. How collectively held values and norms among employees influence the enterprises active ageing policy and practice.
Effects of Active Ageing policy and practice.
Har arbeidstakerne tro på seniortiltak?
The Finnish National Programme on active ageing. Statement and comment paper - Norway
All persons equal? Shop floor responses to social responsibility.
New incentives in old age policy... How local government try to reduce early retirement among their senior workers.
All persons equal? Shop floor responses to social responsibility.
Inclusive Workplace's and Older Employees. An analysis of differences in enterprises' investment in initiatives for senior workers.
Arbeidsgivere som sosialpolitiske aktører - et mer inkluderende arbeidsliv?
AFP - sliternes ordning? En foreløpig analyse av tidligpensjonering og AFP- bruk i LO-NHO-området.
Early retirement in Norway: Expulsion or attraction? Results from a national survey.
Engagement - including the elderly's participation in work and working life
Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet
The impact of the working environment on work retention of older workers. Det norske perspektivet.
Virksomheters og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene
Behovet for arbeidskraft
AFP - pensjonssystemets gjøkunge?
Pensjonsreform og tidligpensjonering - Hva med AFP?
Pensjonsreform og førtidspensjoner i arbeidsmarkedet - enda et komplisert samspill
Working environment and work retention
Oppsummering og videre kunnskapsbehov (kap. 6, s. 74-84)
Sammendrag (s. 4-8)
Eksisterende kunnskap om seniormobilitet (kap. 2, s. 15-33)
Sammendragsnotat
National Report Norway
Human resource management and interventions
The long road from attitudes to action,
Utredning om seniorer og omstilling
Årsaker til førtidspensjonering i Norge
Det norske pensjonssystemet - oppbygging og fordelingsvirkninger
En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell
Kommunenes pensjonskostnader - virkninger av endringer i markedsstruktur
Følge opp - eller forfølge?
Reform 94 og oppfølgingstjenesten i Norge
Reform 94 and the Follow-Up Service in Norway
Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder?
Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder: Vil de eller må de? Resultater av en retrospektiv kohortundersøkelse
Pensjonistenes inntekt og levekår
Atypisk arbeid
Aleneforeldres inntet og levekår.
IA som strategi for lengre yrkeskarrierer.
Betydningen av aktørers ulikhet ved realisering av kollektive goder. Forsøk på en spillteoretisk analyse av OPEC og oljemarkedet

Project manager