Seniorpolitikk
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Seniorpolitikk

Kontakt

Virksomheters seniorpolitikk, eldres yrkesdeltakelse og pensjoneringsadferd er et viktig forskningstema på Fafo. Gruppa har bred metodisk og teoretisk kompetanse innen feltet, og et godt utbygd nasjonalt og internasjonale nettverk.

Midtsundstad, T. & Hermansen, Å. (2019). The Effects of Retention Measures on Retirement Timing—Do Financial Crises Matter?  Frontiers in Socology, 4. Published 18. September 2019. https://doi.org/10.3389/fsoc.2019.00068

 

Tove Midtsundstad og Åsmund Hermansen

Dejardin, R., Olsen, D.S. & Midtsundstad, T. (2019). Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning (editorial). European Journal of Education, 54(1):1-4. First published online: 06 February 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/ejed.12327

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Midtsundstad, T. & Nielsen, R.A. (2019). Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment, European Journal of Education, vol. 54(1): 48-59. First published: 11 February 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/ejed.12322

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Midtsundstad, T. (2019). A review of the research literature on adult learning and employability, European Journal of Education, vol. 54(1):13-29. First published online: 05 February 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/ejed.12321

Tove Midtsundstad

Midtsundstad, T. (2018). The Norwegian Unemployment-Disability Paradox. (Chap. 44, pp 455-472). In E. M. Hohnerlein, S. Hennionen, O. Kaufmann (eds.). Employment Biographies and Social Protection in Europe. [Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa/Les parcours professionnels et la protection sociale en Europe]. Berlin: Springer Nature. DOI: 10.1007/978-3-662-56033-4_46 (tysk kortversjon, Chap. 45, pp. 476-486; fransk kortversjon, Chap. 46, pp. 487-496) 

T. Midtsundstad

Hermansen, Å & Midtsundstad, T. (2018). The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 8(1): 43-63. DOI: http://dx.doi.org/10.18291/njwls.v8i1.104848

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

Midtsundstad, T. (2018).Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet, 35(4):313-329.

Tove Midtsundstad

Midtsundstad, T. (2018). Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet, 04 / 2018 (Volum 35)

Tove Midtsundstad

T. Midtsundstad and R. A. Nielsen (2016). Do workplace interventions reduce disability rates? Occupational Medicine, vol. 66(9): 691-697. Doi: 10.1093/occmed/kqw169. First published online: December 16, 2016.

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Å. Hermansen (2015). Retaining older workers: The effect of phased retirement on delaying early retirement. Nordic Journal of Social Research. Vol. 6.

Å. Hermansen & T. Midtsundstad (2015). Retaining older workers - analysis of company surveys from 2005 and 2010. International Journal of Manpowervol 36(8):1227-1247. DOI 10.1108/IJM-07-2014-0150.

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

T. Midtsundstad (2015). Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tiderOslo: Gyldendal Akademisk.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad and R. A. Nielsen (2014). Do work-place initiated measures reduce sickness absence? Preventive measures and sickness absence among older workers in Norway. Scandinavian Journal of Public Health, vol. 42 (2): 207–214.

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

T. Midtsundstad & H. Bogen (2014). Active ageing policies between individual needs and collective goods. A study of active ageing policies and practices in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 4(2):139-158.

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

A.I. Hilsen & T. Midtsundstad (2014). Seniorpolitikk – behov for nytt kart og kompass? Søkelys på arbeidslivet, vol. 31 (1-2):157-182.

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Å. Hermansen (2014). Additional leave as the determinant of retirement timing—retaining older workers in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 4.

Ennals, R. & Hilsen, A. I. (2012). Older workers: a suitable case for circles? AI & Society, 24(1).
R. Ennals & Anne Inga Hilsen
Hilsen, A. I. & Salomon, R. (2012). Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life. Sociologia del lavoro 125 / 2012. Special issue: Ageing Workforce. The State of the Debate in Europe. Milano: FrancoAngeli.
Anne Inga Hilsen and Robert Salomon

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen & Å. Hermansen (2012). Tilrettelegging og seniortiltak - påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? Søkelys på arbeidslivet, vol. 29(1-2):130-150.

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

T. Midtsundstad, Å. Hermansen & R. A. Nielsen (2012). Effects of companies' initiative to reduce early retirement among older workers. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 2(3):89-108.

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

T. Midtsundstad (2012). "Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse", I S. Stjernø & E. Øverbye (red.), Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget.

Tove Midtsundstad

T. Midtsundstad & H. Bogen (2011). "How the Worker Collective may Moderate Active Ageing Policy and its Outcomes". In R. Ennals & R. Salomon (eds.), Older workers in a sustainable society, Labour, Education & Society,  vol. 21. Peter Lang Publishing.

T. Midtsundstad and H. Bogen

T. Midtsundstad & H. Bogen (2011). Seniorpolitikk - behov for justeringer? Analyse av praksis i seks foregangskommuner. Søkelys på arbeidslivet, vol. 28(1-2):89-106.

T. Midtsundstad og H. Bogen

T. Midtsundstad (2011). Inclusive workplaces and older workers: an analysis of companies' investment in retaining senior workers. The International Journal of Human Resource Management, vol. 22(6): 1276-1292.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2009). Går vi av tidlig for å pleie mor? Søkelys på arbeidslivet, vol. 26(2):237-252.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2008). Virksomheten som sosialpolitisk aktør. Tidsskrift for Velferdsforskning, vol. 22(1):17-33.

T. Midtsundstad

T.Midtsundstad (2007). Vil arbeidslivet ha seniorene? En oversikt over norske virksomheters seniorengasjement. Søkelys på arbeidslivet, vol. 24(1):95-111.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2005). Ikke nødvendigvis sliten... En analyse av AFP-pensjonering i staten. Søkelys på arbeidsmarkedet, vol. 22(2):217-232.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2005), "Virksomhetenes sosiale ansvar, I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning, Oslo: Gyldendal Akademisk.

T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (2003). Yrke bestemmer avgangen. En beskrivelse av tidlig pensjonering i staten. Søkelys på arbeidsmarkedet, vol. 21(1):103-112.

T. Midtsundstad

2018

Mobility patterns among workers aged 50+ How many and who change occupation?

Nielsen, R.A. & Midtsundstad, T.A. (2018). Mobility patterns among workers aged 50+  How many and who change occupation? Nordic Working Life Conference 2018, Oslo 13.-15. June.

R.A. Nielsen & T. Midtsundstad

2018

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment

Midtsundstad, T. & Nielsen, R.A. (2018). Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment . Nordic Working Life Conference 2018, Oslo 13.-15. June.

T. Midtsundstad og R.A. Nielsen

2017

The effects of retention measures on retirement timing – do financial crises matter?

Midtsundstad, T. & Hermansen, Å. (2017). The effects of retention measures on retirement timing – do financial crises matter? Paper, 15th Annual ESPAnet Conference, Lisabon, 14.-16. September 2017

T. Midtsundstad & Å. Hermansen

2017

Alder ingen hindring?

Midtsundstad, T. (2017), Aldring ingen hindring? Hvem ansetter eldre over 67 år, og hvorfor?, Paper til nordisk forskerseminar i regi av FOSA-nettverket, Raumergården Gjerdrum, 8. og 9. juni 2017.

Tove Midtsundstad

2017

Seniorer som starter for seg sjøl - hvem er de og hva gjør de?

Midtsundstad, T. & Nielsen, R. (2017). Seniorer som starter for seg sjøl - hvem er de og hva gjør de? Paper til nordisk forskerkonferanse i regi av FOSA-nettverket, Raumergården Gjerdrum, 8. og 9. juni 2017.

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

2017

Effects of Norwegian companies initiatives to postpone retirement

Midtsundstad, T. & Nielsen, R. A. (2017). Effects of Norwegian companies initiatives to postpone retirement. Paper accepted, he 13th Conference of the European Sociological Association, Athen, 29. August - 1, September 2017.

Midtsundstad, T. & Nielsen, R. A.

2017

The effect of retaining measures on retirement timing —does it depend on company’s possibility to adjust the work environment

Midtsundstad, T. & Hermansen, Å. (2017). The effect of retaining measures on retirement timing — does it depend on company’s possibility to adjust the work environment? Paper presented at 13th Conference of the European Sociological Association, Athen, 29. August - 1. September 2017.

Midtsundstad, T. & Hermansen, Å.

2017

The effect of retaining measures on retirement timing — does it depend on company’s possibility to adjust the work environment?

Midtsundstad, T. & Hermansen, Å. (2017). The effect of retaining measures on retirement timing — does it depend on company’s possibility to adjust the work environment? Paper presented at  Open seminar: "Sustainable careers for an ageing society", Department of Sociology and Social Research, Università di Milano Bicocca, Milano, 7.November 2017.

Midtsundstad, T. & Hermansen, Å.

2017

Labour market mobility among older workers in Norway

Nielsen, R. & Midtsundstad, T. (2017). Labour market mobility among older workers in Norway.Open seminar: "Challanges and possibilities for job mobility for the 50+ population", Newcastle University Buisness School, Newcaste upon Tyne, 27. November 2017.

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

2017

Labour market mobility among older workers in Norway

Nielsen, R.A. & Midtsundstad, T. (2017). Labour market mobility among older workers in Norway. Paper presented at Open seminar: "Sustainable careers for an ageing society", Department of Sociology ans Social Research, Univerità di Milano Bicocca, Milano 7.November 2017.

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

2016

Partial retirement and flexible retirement schemes in Norway.

T. Midtsundstad (2016). Partial retirement and flexible retirement schemes in Norway. Expert Workshop - "Extending working lives through flexible retirement schemes." Eurofound, Brussels, 8. April 2016.

T. Midtsundstad

2016

Employment promotion policies, social benefits, and the interaction of social protection schemes for senior workers in Norway.

T. Midtsundstad (2016). Employment promotion policies, social benefits, and the interaction of social protection schemes for senior workers in Norway. Paper. Workshop "Longevity and Employment Biographies: the Challenges of Social Protection in Europe", Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich, 9.-10. june 2016.

T. Midtsundstad

2016

The effect of retaining measures on retirement timing — depending on occupation, level of education and income group.

Å. Hermansen & T. Midtsundstad (2016). The effect of retaining measures on retirement timing — depending on occupation, level of education and income group. Paper presentert på NFRs avslutningskonferanse for sykefraværsprogrammet - "Sykefravær, arbeid og helse", Bergen, 26.-27. mai 2016.

Åsmund hermansen og Tove Midtsundstad

2015

The effect of retaining bonuses on early retirement behaviour

Hermansen, Å. & Midtsundstad, T. (2015). "The effect of retaining bonuses on early retirement - retaining older Norwegian workers." Paper presented at The 12th ESA e Conference - Differences, Inequalities and Social Imagination, Praha, 25.-28. August 2015.

Å. Hermansen and T. Midtsundstad

2014

Flexible retirement in Norway

T. Midtsundstad (2014), Flexible retirement in Norway. Working paper til workshopen "Flexible Retirement Following the Scandinavian Model",  German Bundestag, Berlin, 1. December 2014.

T. Midtsundstad

2014

Retaining older workers – An Analysis of Company' Surveys 2005–2013.

Å. Hermansen & T. Midtsundstad (2014), Retaining older workers – An Analysis of Company' Surveys 2005–2013, Paper presented at The 7th Nordic Working Life Conference «Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life», Göteborg, Sweden, June 11-13th 2014.

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

2013

Arbeid, pensjon eller begge deler? Analyse av seniortiltaks betydning for valget mellom full AFP, og del-AFP og fortsatt arbeid

T. Midtsundstad & Å. Hermansen (2013),  Arbeid, pensjon eller begge deler? Analyse av seniortiltaks betydning for valget mellom full AFP, og del-AFP og fortsatt arbeid, Paper presentert på nordisk forskerkonferanse (eldre i arbeidslivet) i Oslo, 30. oktober 2013.

T. Midtsundstad & Å. Hermansen

2013

Private sector establishments offering older employees the possibility of opting for phased retirement – who are they?

Å. Hermansen & T. Midtsundstad (2013), Private sector establishments offering older employees the possibility of opting for phased retirement – who are they? Paper presentert på nordisk forskerkonferanse (eldre i arbeidslivet) i Oslo, 30. oktober 2013.

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

2012

Increased use of financial incentives in Nordic labour markets and welfare policy.

T. Midtsundstad & H. Bogen (2012), Increased use of financial incentives in Nordic labour markets and welfare policy. Paper til «Changing World of Work Nordic Working Life and - Research under pressure?», The 6th Nordic Working Life Conference, Elsinore, Denmark, April 25th-27th 2012.

T. Midtsundstad og H. Bogen

2010

Effects of Companies’ Initiative to Reduce Early Retirement.

T. Midtsundstad (2010), Effects of Companies’ Initiative to Reduce Early Retirement, presented at The International Federation on Ageing 10th Global Conference, Melbourne, Australia 3.-6. May 2010.

T. Midtsundstad

2010

”Limits to Solidarity. How collectively held values and norms among employees influence the enterprises active ageing policy and practice.

T. Midtsundstad & H. Bogen (2010), Limits to Solidarity. How collectively held values and norms among employees influence the enterprises active ageing policy and practice, Presentert på den internasjonale forskerkonferansen “Older workers in a sustainable society - great needs and great possibilities”, Oslo 9.-11.juni 2010.

T. Midtsundstad og H. Bogen

2009

Effects of Active Ageing policy and practice.

T. Midtsundstad (2009), Effects of Active Ageing policy and practice. Paper lagt fram på ESA-konferansen i Lisboa, 3. September 2009.

T. Midtsundstad

2007

All persons equal? Shop floor responses to social responsibility.

T. Midtsundstad & T.S. Olsen (2007), All persons equal? Shop floor responses to social responsibility. Paper godkjent som del av Phd-kurset "Changing Employment relations",  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, 6. - 8. juni 2007.

T. Midtsundstad and T.S. Olsen

2007

The Finnish National Programme on active ageing. Statement and comment paper - Norway

T. Midtsundstad (2007), "The Finnish National programme on active ageing. Statements and comments' paper - Norway". EU's Peer Review on Active ageing strategies to strengthen social inclusion, Helsinki, 22. og 23. november 2007.

T. Midtsundstad

2007

New incentives in old age policy... How local government try to reduce early retirement among their senior workers.

T. Midtsundstad & H. Bogen (2007), New incentives in old age policy... How local government try to reduce early retirement among their senior workers. Paper presented at The 8th Conferrence of the European Sociological Association (ESA) in Glasgow, 3rd - 6th September 2007.

T.Midtsundstad and H. Bogen

2007

All persons equal? Shop floor responses to social responsibility.

T. S. Olsen & T. Midtsundstad (2007), All persons equal? Shop floor responses to social responsibility. Working paper presented at  The International Labour Process (ILP) Conference, Amsterdam, 2.-4. April 2007.

T.S. Olsen and T. Midtsundstad

2005

Inclusive Workplace's and Older Employees. An analysis of differences in enterprises' investment in initiatives for senior workers.

T. Midtsundstad (2005), Inclusive Workplace's and Older Employees. An analysis of differences in enterprises' investment in initiatives for senior workers. Paper presented at the international research conference “Promoting Active Ageing in Work Life", Oslo 3. juni 2005.

T. Midtsundstad

2002

Arbeidsgivere som sosialpolitiske aktører - et mer inkluderende arbeidsliv?

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad (2002), Arbeidsgivere som sosialpolitiske aktører - et mer inkluderende arbeidsliv? Paper presentert på The XI Nordic Social Policy Research Meeting, Helsinki, Finland, 22-24 august 2002.

J.A. Drøpping og T. Midtsundstad

2001

AFP - sliternes ordning? En foreløpig analyse av tidligpensjonering og bruk av AFP i LO-NHO-området

T. Midtsundstad (2001). AFP - sliternes ordning? En analyse av tidligpensjonering og bruk av AFP i LO-NHO-området. Paper til Trygdeforskerseminaret, i Oslo, 6. og 7. oktober 2001.

T. Midtsundstad

2001

AFP - sliternes ordning? En foreløpig analyse av tidligpensjonering og AFP- bruk i LO-NHO-området.

T. Midtsundstad (2001), "AFP - sliternes ordning? En foreløpig analyse av tidligpensjonering og AFP-bruk i LO-NHO-området", Paper, presentert på Trygdeforskerseminaret, Oslo  6. og 7. desember 2001.

T. Midtsundstad

1994

Early retirement in Norway: Expulsion or attraction? Results from a national survey.

E. Dahl and T. Midtsundstad (1994), " Early retirement in Norway: Expulsion or attraction? Results from a national survey. Paper, The 5. Biennnal Conference of  European Society of  Medical Sociology, Wien 16.-18.  September 1994.

E. Dahl and T. Midtsundstad

2018

Engagement - including the elderly's participation in work and working life

Midtsundstad, T. & Hilsen, A.I. (2018). Engagement - includig the elderly's participation in work and working life. Kort presentasjon av policynotat på JPI-MJBL-konferansen i Venezia, 4. oktober 2018.

Tove Midtsundstad & A.I. Hilsen

2016

Særordninger for eldre arbeidstakere - en oversikt

T. Midtsundstad (2016). Særordninger for eldre arbeidstakere - en oversikt. Foredrag i Pensjonsforum 16. desember 2016.

T. Midtsundstad

2017 (oppdtatert 2019)

FAKTAARK: Bidrar virksomhetenes seniortiltak til lengre yrkeskarrierer?

T. Midtsundstad (2017). Bidrar virksometenes seniortiltak til lengre yrkeskarrierer? FAKTAARK til NFR. Prosjekt - Senior Policy for Whom? The distributional consequences and effects of initiatives to promote active ageing

Tove Midtsundstad

2013

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

T. Midtsundstad og J. M. Hippe (2013), "Seniorpolitikk etter pensjonsreformen". Artikkel publisert på SSPs nettsider, 22. februar 2013.

T. Midtsundstad og J. M. Hippe

2012

Behov og muligheter for tilrettelegging

T. Midtsundstad (2012), "Behov og muligheter for tilrettelegging". Artikkel publisert på SSPs nettsider, 10. september 2012.

T. Midtsundstad

2012

Seniortiltakene – vet vi hva som virker?

A.I. Hilsen og T. Midtsundstad (2012), "Seniortiltakene - vet vi hva som virker?" Artikkel publisert på SSPs nettsider, 30.mai 2012.

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

2011

Seniorgoder uten effekt?
Midtsundstad, T. & Bogen, H. (2011). Seniorgoder uten effekt? Kronikk/debattinnlegg i Dagens Næringsliv.
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

2010

Det er på arbeidsplassen det må skje

T. Midtsundstad (2010), "Det er på arbeidsplassen det må skje". Inkluderende arbeidsliv, bilag til LO Aktuelt nr. 5., Dagsavisen 8. mars og diverse av LOs fagblader.

T. Midtsundstad

2010

Arbeidsmiljøet avgjør

T. Midtsundstad (2010), "Arbeidsmiljøet avgjør". LO Aktuelt, nr. 6 , 24. mars, s.26-27.

T. Midtsundstad

2006

Flere syke og ledige

T. Midtsundstad (2006), "Flere syke og ledige", Kronikk i Dagens Næringsliv, 20. oktober.

T. Midtsundstad

2005

AFP hjelper de svakeste

T. Midtsundstad (2005), "AFP hjelper de svakeste", Kronikk i Aftenposten, 6. januar 2005.

T. Midtsundstad

2004

En betydelig seniorutfordring i staten

T. Midtsundstad (2004), "En betydelig seniorutfordring i staten". Artikkel i SSPS nyhetsbrev 06/04, Oslo: Senter for seniorpolitikk.

T. Midtsundstad

2004

Inkluderende arbeidsliv på dansk

T. Midtsundstad (2004), "Inkluderende arbeidsliv på dansk", Artikkel i SSPs nyhetsbrev 05/04. Oslo: Senter for seniorpolitikk (SSP).

T. Midtsundstad

2003

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad (2003), "IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid", BRIS Rehabiliteringsmagasinet nr. 2 2003.

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

2003

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad (2003), "IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet", BRIS Rehabiliteringsmagasinet, nr. 2 2003.

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

2003

IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad (2003), "IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter", Arbeidsmiljø, nr. 8 2003.

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

2003

Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid

T. Midtsundstad (2003), "Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid".  Orienterer, nr. 2 2003.

T. Midtsundstad

2003

Sammensatte årsaker til tidligpensjonering

T. Midtsundstad ( 2003), "Sammensatte årsaker til tidligpensjonering", Artikkel i SSPs Nyhetsbrev 45+, Oslo: Senter for seniorpolitikk.

T. Midtsundstad

2002

Varisjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå

T. Midtsundstad (2002), "Variasjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå", Trygd & Pensjon, nr. 1 2002. ISSN 0801-2881 (tidl. Skattebetaleren).  Oslo: Skattebetalerforeningen.

T. Midtsundstad

2001

Anmeldelse av Åsmund Lundes bok "Voksne i arbeid fra avvikling til utvikling"

T. Midtsundstad (2001), Bokanmeldelse av Åsmund Lundes bok "Voksne i arbeid. Fra avvikling til utvikling",  Tidsskriftet Velferd, nr.  4  2001

T. Midtsundstad

2017

Working environment and work retention

Poulsen, O.M.,.Fridriksson, J.F.,Tomasson, K., Midtsundstad, T., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K. and Albin, M. (2017). Working environment and work retention. TemaNord 2017: 559. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

2016

Mobiliteten faller over tid og med alder

Nielsen, R. A. & Hagen, M. N-S. (2016). Mobiliteten faller over tid og med alder. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 34-55). Rapport nr. 50-2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

R.A. Nielsen og Marthe Nordberg-Schulz Hagen

2016

Eksisterende kunnskap om seniormobilitet (kap. 2, s. 15-33)

T. Midtsundstad (2016), "Eksisterende kunnskap om seniormobilitet" (kap. 2: 15-33), I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet, Rapport nr. 50 - 2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

T. Midtsundstad

2016

Oppsummering og videre kunnskapsbehov (kap. 6, s. 74-84)

M. Tofteng og T. Midtsundstad (2016). "Oppsummering og videre kunnskapsbehov" (kap. 6: s. 74-85). I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Rapport 50- 2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

M. Tofteng og T Midtsundstad

2016

Sammendrag (s. 4-8)

M. Tofteng og T. Midtsundstad  (2016), Sammendrag (s- 4-8). I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet, Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

2016

Virksomheter verdsetter seniorer, men søker også ny kompetanse og aldersmangfold

Hilsen, A. I. & Tofteng, M. (2016). Virksomheter verdsetter seniorer, men søker også ny kompetanse og aldersmangfold. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 66-73). Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

A.I. Hilsen og M. Tofteng

2016

Seniorene trives på jobben

Tofteng, M. & Hilsen, A. I. (2016). Seniorene trives på jobben. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 56-65). Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

M. Tofteng og A.I. Hilsen

2016

Sammendragsnotat

M. Tofteng, T. Midtsundstad og R. Bjørnstad (2016). Sammendragnotat -  Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Rapport nr. 52 2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

2015

National Report Norway

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen (2015). National Report Norway. In: Hasselhorn HM, Apt W (2015). Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges. Research Report. Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) and Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA). BMAS/ BAuA, Berlin.

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

2015

Human resource management and interventions

Hilsen, A. I. and T. Midtsundstad (2015). Domain: Human resource management and interventions, In: Hasselhorn HM, Apt W (2015), Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challanges. Research Report. Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) and Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA). BMAS/ BAuA, Berlin.

A. I. Hilsen and T. Midtsundstad

2012

The long road from attitudes to action,

T. Midtsundstad (2012), "The long road from attitudes to action. Host country discussion paper - Norway", EU's Peer Review on Extending Working Life. The tripartite cooperation and the role of the Centre for Senior Policy Programme, Oslo, 20. april 2012.

T. Midtsundstad

2006

Utredning om seniorer og omstilling

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik (2006), Utredning om seniorer og omstilling. AFI-rapport. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

2005

Årsaker til førtidspensjonering i Norge

T. Midtsundstad (2005), "Årsaker til førtidspensjonering i Norge", Artikkel i Forskerblikk på aldring og eldre. Oslo: Senter for seniorpolitikk.

T. Midtsundstad

1995

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder?

E. Dahl og T. Midtsundstad (1995),"Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder?", I Sysselsetting og arbeidsledighet. Oslo: Norges forskningsråd.

E. Dahl og T. Midtsundstad

1994

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder: Vil de eller må de? Resultater av en retrospektiv kohortundersøkelse

E. Dahl & T. Midtsundstad (1994), "Hvorfor går noen av før ordinær pensjonsalder: Vil de eller er må de? Resultater fra en retrospektiv kohortundersøkelse. Vedlegg V, NOU 1994: 2 Fra arbeid til pensjon. Oslo:Sosial- og helsedepartementet.

E. Dahl & T. Midtsundstad

2016

Retaining Older Workers

Hermansen, Å. (2016). Retaining Older Workers. Dissertation for the degree of philosophia doctor (PhD). Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy, Faculty of Social Sciences, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Åsmund Hermansen

2015

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer.

T. Midtsundstad (2015). IA som strategi for lengre yrkeskarrierer. En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Avhandling for graden Phd. Nr. 537. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i  Oslo.

Tove Midtsundstad