Ansatte
Anne Mette Ødegård
Seniorforsker

    Utdanning:

    Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

    Prosjektleder for Fafo Østforum

Arbeidsområder:

arbeidslivet.no

LOs tillitsvalgtpanel

Arbeidsliv, fagbevegelse, EU/EØS, forskningsformidling, Fafo Østforum

Forskningstema: Arbeidsinnvandring | Organisering og tariffavtaler | Lønns- og arbeidsvilkår
+47 90651311
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2020:07
Fafopaper 2020:04
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:35
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2019:27
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:14
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:09
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Fafo-notat 2017:10
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2016:34
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2015:10
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2013:10
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2012:59
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2012:06
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Fafo-notat 2012:16
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2012:12
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:20
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Fafo-notat 2011:21
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2010:08
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge
Fafo-notat 2010:05
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:27
Fafo-notat 2008:15
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:06
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2007:32
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring
Fafo-rapport 2007:03
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 548
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 485
Fafo-notat 2005:28
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2005:01
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 455

Bjørg Helen Nøstvold, Anne Mette Ødegård, Marianne Svorken, Rolf K. Andersen & James A. Young

Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry

Pirjo Honkanen, Anne Mette Ødegård & Bjørg Helen Nøstvold

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet

Søholt, Susanne, Anne Mette Ødegård, Brit Lynnebakke og Line Eldring

Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Verre for varslere

Prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård

Prosjektleder: Ines Wagner, ISF
Prosjektslutt: 2024
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Sissel C. Trygstad
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anette Brunovskis
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Aktive prosjekter