Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Mona Bråten

Seniorforsker

    Cand.polit., Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Arbeidsinnvandring, Ansettelsesformer, Arbeidstid, Arbeidsmiljø, Oppvekst og foreldreskap

HMS og arbeidsmiljø, kontroll og overvåking i arbeidslivet

+47 92257553

Bråten, M. (2019). Veterinærene og #metoo. Norsk veterinærtidsskrift, 5, 300-302.

Mona Bråten

Bråten, M. (2019). Seksuell trakassering – et stille arbeidsmiljøproblem? Arbetsmarknad & Arbetsliv, 25(1), 28-48.

Mona Bråten

Jensen, R. S., Bråten, M. & Skollerud, K. H. (2019). Cross-Border Cargo Transport to and From Norway: Who Undertakes It, and at What Cost? In Ottosson & Wallengren (eds), Truckers A profession in change (pp 24-34). Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 10

Jensen, R. S., Bråten, M. & Skollerud, K. H.

Andersen, R. K. & Bråten, M. (2018). Et ord med i laget? Verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet i bygge- og anleggsprosjekter. Søkelys på arbeidslivet, 04 / 2018 (Volum 35)

Rolf K. Andersen og Mona Bråten

Bråten, M. (2018). En av seks medlemmer har opplevd seksuell trakassering. Tidsskrift for Den norske legeforening, 4. september.

Mona Bråten

Bråten, M. (2017). Bruk av digitale kontrollteknologier og ivaretakelse av personvern i arbeidsforhold. Magma 6/2017.

Mona Bråten

Tranvik, T. & Bråten, M. (2017). The Visible Employee – Technological Governance and Control of the Mobile Workforce. mrev, 28(3), 319–337.

Tommy Tranvik & Mona Bråten

Tranvik, Tommy og Bråten, Mona (2015), Den gjennomsiktige virksomheten. Konsekvenser av elektronisk kontroll og styring i arbeidslivet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 4-2015 årgang 56 s. 419-448

Tommy Tranvik og Mona Bråten

Falkum, Eivind, Helene Loe Colman og Mona Bråten (2013) Industrial relations in merger integrations. Economic and Industrial Democracy. Sage Publications. Mars 2013.

Eivind Falkum, Helene Loe Colman og Mona Bråten

Tranvik, T. og Mona Bråten (2014). Elektronisk kontroll med ansatte: konsekvenser av feltteknologi i utvalgte yrker. NOKOBIT, vol 22:1.

Mona Bråten

Stensaker, I., Bryant, M., Bråten, M. & Gressgård, L. J. (2011). Middle Management’s Role during Change. I H. L. Colman, I. Stensaker & J. E. Tharaldsen (red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro’s Oil&Gas Activities. Bergen: Fagbokforlaget.

Inger G. Stensaker, Melanie Bryant, Mona Bråten og Leif Jarle Gressgård

Falkum, E., Bråten, M. & Hansen, K. (2011). Decision Making, Implementation and Distribution of Power. I H. L. Colman, I. Stensaker & J. E. Tharaldsen (red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro’s Oil&Gas Activities. Bergen: Fagbokforlaget.

Eivind Falkum, Mona Bråten og Kåre Hansen

Bråten, M. & Dølvik, J. E. (2003). Norge: Nasjonal krise og internasjonal vekst - utfordringer for fagorganisasjonene. I P. Blomqvist & S. Murhem (red.), Fackliga strategier för at möta globalisering och regionalisering innom metallindustrin. Stockholm: SALTSA.

Mona Bråten og Jon Erik Dølvik

Bråten, M., Dølvik, J. E., Longva, F. & Steen, A. H. (1997). Norwegian Labour Market Institutions and Regulations. I J. E. Dølvik & A. H. Steen (red.), Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition. Universitetsforlaget.

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

2018

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

Melberg, K., Holte, K. A., Solberg, A., Bråten, M. & Andersen, R. (2018). Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser. RAPPORT - 2018/002. IRIS.

Kjersti Melberg, Kari Anne Holte og Astrid Solberg, Mona Bråten og Rolf Andersen

2008

Likeverd, samarbeid og integrasjon: Den første fasen i StatoilHydro-integrasjonen
Bråten, M. et al. (2008). Likeverd, samarbeid og integrasjon: Den første fasen i StatoilHydro-integrasjonen. Rapport 1, Integrasjonsforskningsprogrammet. IRIS-rapport 2008/215
Mona Bråten m.fl.

2011

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?
Bråten, M., Andersen, R. K., Eldring, L. & Ødegård, A. M. (2011). Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety? Paper presented at the Industrial Relations in Europe Conference (IREC), Barcelona.
Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

2011

Fusjoner av samvirkelag i Coop – restrukturering i en føderativ organisasjon
Bråten, M. (2011). Fusjoner av samvirkelag i Coop – restrukturering i en føderativ organisasjon. Paper presentert på NEON konferansen, Oslo.
Mona Bråten

2003

Human Capital and Reward Policies in "Old" and "New" Economy Firms
Bråten, M. & Langeland, O. (2003). Human Capital and Reward Policies in "Old" and "New" Economy Firms. Paper presentert ved den 15th Annual Meeting on Socio-Economics, Aix en Provence, France.
Mona Bråten og Ove Langeland

2011

Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor
Nergaard, K. & Bråten, M. (2011). Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor. Kronikk. FriFagbevegelse.no, 15. september.
Kristine Nergaard og Mona Bråten