logo fafo 194x64
Mona Bråten

Forsker

Cand.polit., Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

HMS og arbeidsmiljø, kontroll og overvåking i arbeidslivet

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Jensen, R. S., Bråten, M. & Skollerud, K. H. (2019). Cross-Border Cargo Transport to and From Norway: Who Undertakes It, and at What Cost? In Ottosson & Wallengren (eds), Truckers A profession in change (pp 24-34). Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 10

 • Andersen, R. K. & Bråten, M. (2018). Et ord med i laget? Verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet i bygge- og anleggsprosjekter. Søkelys på arbeidslivet, 04 / 2018 (Volum 35)

 • Bråten, M. (2018). En av seks medlemmer har opplevd seksuell trakassering. Tidsskrift for Den norske legeforening, 4. september.

 • Bråten, M. (2017). Bruk av digitale kontrollteknologier og ivaretakelse av personvern i arbeidsforhold. Magma 6/2017.

 • Tranvik, T. & Bråten, M. (2017). The Visible Employee – Technological Governance and Control of the Mobile Workforce. mrev, 28(3), 319–337.

 • Tranvik, Tommy og Bråten, Mona (2015), Den gjennomsiktige virksomheten. Konsekvenser av elektronisk kontroll og styring i arbeidslivet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 4-2015 årgang 56 s. 419-448

 • Falkum, Eivind, Helene Loe Colman og Mona Bråten (2013) Industrial relations in merger integrations. Economic and Industrial Democracy. Sage Publications. Mars 2013.

 • Tranvik, T. og Mona Bråten (2014). Elektronisk kontroll med ansatte: konsekvenser av feltteknologi i utvalgte yrker. NOKOBIT, vol 22:1.

 • Stensaker, I., Bryant, M., Bråten, M. & Gressgård, L. J. (2011). Middle Management’s Role during Change. I H. L. Colman, I. Stensaker & J. E. Tharaldsen (red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro’s Oil&Gas Activities. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Falkum, E., Bråten, M. & Hansen, K. (2011). Decision Making, Implementation and Distribution of Power. I H. L. Colman, I. Stensaker & J. E. Tharaldsen (red.), A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro’s Oil&Gas Activities. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Bråten, M. & Dølvik, J. E. (2003). Norge: Nasjonal krise og internasjonal vekst - utfordringer for fagorganisasjonene. I P. Blomqvist & S. Murhem (red.), Fackliga strategier för at möta globalisering och regionalisering innom metallindustrin. Stockholm: SALTSA.

 • Bråten, M., Dølvik, J. E., Longva, F. & Steen, A. H. (1997). Norwegian Labour Market Institutions and Regulations. I J. E. Dølvik & A. H. Steen (red.), Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition. Universitetsforlaget.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

Konferansepaper

 • Bråten, M., Andersen, R. K., Eldring, L. & Ødegård, A. M. (2011). Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety? Paper presented at the Industrial Relations in Europe Conference (IREC), Barcelona.
 • Bråten, M. (2011). Fusjoner av samvirkelag i Coop – restrukturering i en føderativ organisasjon. Paper presentert på NEON konferansen, Oslo.
 • Bråten, M. & Langeland, O. (2003). Human Capital and Reward Policies in "Old" and "New" Economy Firms. Paper presentert ved den 15th Annual Meeting on Socio-Economics, Aix en Provence, France.

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Melberg, K., Holte, K. A., Solberg, A., Bråten, M. & Andersen, R. (2018). Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser. RAPPORT - 2018/002. IRIS.

 • Bråten, M. et al. (2008). Likeverd, samarbeid og integrasjon: Den første fasen i StatoilHydro-integrasjonen. Rapport 1, Integrasjonsforskningsprogrammet. IRIS-rapport 2008/215

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Nergaard, K. & Bråten, M. (2011). Ufrivillig deltid – også et problem i privat sektor. Kronikk. FriFagbevegelse.no, 15. september.

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B