Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Torgeir Nyen
| +47 95068232

Forsker

    Cand.polit, statsvitenskap

Forskningstema
Torgeir Nyen

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2018). Development of vocational skills through integration of practical training periods in school based vocational education in Norway. In Choy, S., Wärvik, G-B. & Lindberg, V. (eds.), Integration of vocational education and training experiences: Purposes, practices and principles. (pp. 227-241). Singapore: Springer.

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Aspøy, T. M. & Nyen, T. (2017). Short-Term Benefits, Long-Term Harm? Alternative Training to Apprenticeships in Norway. IJRVET, 4(4).

Tove Mogstad Aspøy and Torgeir Nyen

Bratsberg, B., Nyen, T. & Raaum, O. (2017). Fagbrev i voksen alder. Søkelys på arbeidslivet, 01-02(34).

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2015). Cooperation and Reform in Vocational Education and Training. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s. 201-218). Berlin: De Gruyter Open.

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Nyen, T., Skålholt, A. & Tønder, A. H. (2015). Vocational Education and School to Work Transitions in Norway. I S. Bohlinger, U. Haake, C. Helms-Jørgensen, H. Toiviainen & A. Wallo (red.), Working and learning in times of uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education. Dordrecth: Sense Publishers.

Torgeir Nyen, Anna Skålholt og Anna Hagen Tøner

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2013). Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen. I B. Karseth, J. Møller & P. Aasen (red.), Reformtakter. Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen (s. 83-98). Oslo: Universitetsforlaget.

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Hagen, A. & Nyen, T. (2009). Kompetanseutvikling for lærere. I Utdanning 2009 - læringsutbytte og kompetanse (s. 149-165). Statistisk sentralbyrå.
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Nyen, T. & Skule, S. (2005). Livslang læring i norsk arbeidsliv. I Utdanning 2005 – deltakelse og kompetanse. Statistiske analyser 74. Statistisk sentralbyrå.
Torgeir Nyen og Sveinung Skule
Skule, S., Stuart, M. & Nyen, T. (2002). Training and development in Norway. International Journal of Training and Development, 6(4), s. 263-276.
S. Skule, M. Stuart og T. Nyen
Lane, J. E. & Nyen, T. (1995). Towards an Economic Organization Theory of the State. Statsvetenskapelig Tidskrift, s. 359-375.
J. E. Lane og T. Nyen

Lane, J. E. & Nyen, T. (1995). On the Relevance of Neo-Institutionalism to the Public Sector. I P. Foss (red.), Economic Approaches to Organizations and Institutions: An Introduction. Vermont: Dartmouth Publishing Co.

J. E. Lane og T. Nyen

2016

Vocational Education and Training in Norway: Growth in Apprenticeships

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2016). Vocational Education and Training in Norway: Growth in Apprenticeships. Bulletin of Institute of Vocational and Technical Education, 15, 19-25. Nagoya University. (non peer reviewed)

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

2015

Local Drivers for Improvement Capacity
Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H. (2015). Local Drivers for Improvement Capacity. Six Types of School Organizations. Cham: Springer International Publishing.

2014

Yrkesfagene under press
Nyen, T. & Tønder, A. H. (2014). Yrkesfagene under press. Oslo: Universitetsforlaget.

2012

Utvikling av skoler

Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H.  (2012). Utvikling av skoler. Prosesser, roller og forbedringshistorier. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

2012

Att kartlägga och förbättra skolor
Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H. (2012). Att kartlägga och förbättra skolor. Sex typskolor. Lund: Studentlitteratur.
Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

2011

Kartlegging av strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren
Frøyen, Y., Nyen, T. & Sollien, T. (2008-2011). Kartlegging av strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Tre delrapporter og en sluttrapport. Samarbeidsprosjekt Asplan Viak og Fafo.
Yngve Frøyen, Torgeir Nyen og Tone Horne Sollien

2006

Hvis jobben krever det
Nyen, T. (2006). Hvis jobben krever det. En analyse av sammenhengene mellom krav til basisferdigheter, faktiske basisferdigheter og deltakelse i læringsaktiviteter i norsk arbeidsliv. Monografi. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
Torgeir Nyen