#Rosastreiken: et bud om framtidens streik?
Fafo-frokost Fafo, Borggata 2B, Oslo Fredag 20. september 2019, kl. 08.30–09.45 fredag, 20 september 2019

Foodora-syklistenes forhandlinger med arbeidsgiver førte ikke frem, og 20. august gikk de ut i streik. Ett av de viktigste punktene for de ansatte har vært krav om tariffavtale, noe Foodora foreløpig ikke har gått med på. De rosakledde streikerne har tiltrukket seg mye oppmerksomhet med både sykkeltog og tilbud om å fikse sykler. På denne Fafo-frokosten satte vi søkelyset på streiker i framtidens arbeidsliv med utgangspunkt i Foodora-streiken som et eksempel. Er dette en ny type streik vi vil se mer av i framtiden?

Muligheten til å forhandle og streike henger sammen med arbeidstakerstatusen og forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Innen den såkalte plattformøkonomien er arbeidstakerne ofte å anse som selvstendig næringsdrivende. Foodorasyklistene får mulighet til å forhandle og streike nettopp fordi de er ansatte, samtidig skiller jobbene deres seg på mange måter fra tradisjonelle ansettelser. Delingsøkonomi og plattformøkonomi vil kunne gi nye typer arbeidskonflikter, nye former for streik, men kan samtidig vise seg å kretse rundt gamle konfliktlinjer som f.eks. arbeidstakeres ønske om tariffestede rettigheter.

Etter en runde med forhandlinger mellom Transportarbeiderforbundet/Fellesforbundet og Foodora er det nå brudd i forhandlingene, og 142 av om lag 600 syklister i Oslo er å finne på Youngstorget som streikevakter. Der søker de støtte gjennom både tradisjonelle virkemidler som fanemarkering og fliers, og mer utradisjonelle virkemidler ved at de bistår folk med å fikse deres sykler og et daglig sykkeltog i Oslos gater til støtte for streiken. Utfallet av streiken lar vente på seg.

Espen Utne Landgraff Fredrik Solvang Winger Birgit Abrahamsen Kine Asper Kristin Jesnes Kristine Nergaard Anne Mette Ødegård