EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?
Fafofrokost Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 17. desember 2019, kl. 08.30–09.45 tirsdag, 17 desember 2019

Hvor stort er Norges handlingsrom i forvaltningen av EØS-avtalen? Handlingsrommet var tema både i Europautredningen (NOU 2012: 2) og Hjelmeng-utvalgets rapport fra 2018. Nå diskuteres handlingsrommet i forbindelse med NAVs feiltolkning av regelverket. På dette frokostseminaret lar vi NAV-saken ligge, og diskuterer handlingsrommet i EØS-avtalen med særlig vekt på arbeidsmarkedet og offentlig sektor.

Kan norske kommuner leie ut svømmehallen til en lokal idrettsklubb uten at ESA anser at det er i strid med konkurranseretten? Kan norske myndigheter iverksette tiltak mot sosial dumping uten at dette anses i strid med EØS-avtalens regler om fri flyt av arbeidskraft og tjenester?

På seminaret belyses handlingsrommet fra statsviteren, juristens og økonomens perspektiv. Spørsmålene vi stiller er: Hvilket handlingsrom har offentlige aktører innenfor EØS-regelverket? Og tolkes dette for strengt i frykt for å gjøre noe galt?

Jarle Trondal Mona Næss Tommy Staahl Gabrielsen Stein Reegård Tone Fløtten Anne Mette Ødegård