Global matsikkerhet og ernæring i krisetider
Fafo og UD inviterte til webinar med rapportlansering Fredag 15. mai 2020, kl. 10.00–11.00 fredag, 15 mai 2020

Verden har store ernæringsutfordringer. Allerede før koronaviruset spredde seg og ledet til en global krise, var 149 millioner barn under fem år veksthemmet, 49 millioner avmagret, og millioner av mennesker sultet. Samtidig vet vi at en humanitær krise ofte fører til en høy forekomst av akutt underernæring. Hvordan skal vi løse mat- og ernæringssikkerheten i denne krisesituasjonen? Det er temaet på dette webinaret, hvor vi lanserer en ny Fafo-rapport om ernæring i norsk bistand.

Fafo-webinaret ble arrangert i samarbeid med Utenriksdepartementet.

Koronakrisen

Koronaviruset har spredd seg over hele verden. Nå i midten av mai er over 300 000 mennesker registrert omkommet, og nesten 4,5 millioner mennesker er registrert smittet. Mørketallene er store. Pandemien påvirker også mat- og ernæringssituasjonen over hele verden. På kort tid er tilgangen på mat endret. Hele matsystemet med produksjon, videreforedling, distribusjon og salg påvirkes. Mennesker som i utgangspunktet ikke har matsikkerhet er nå spesielt utsatt. Det gjelder også mennesker som fra før har underliggende sykdommer som kan gi økt risiko for å bli alvorlig syk av viruset.

Mat og ernæring for å overleve en krise

Tilgang til mat og opprettholdelse av god ernæringstilstand er kritisk for overlevelse i en krise. Mangel på mat, mangel på helsetjenester og dårlige sanitær- og hygieneforhold bidrar til dødelighet både under og etter krisen.

I situasjoner med en høy forekomst av akutt underernæring er ernæringsspesifikke tiltak nødvendige for å hindre død. Det kan være matrasjoner til hele befolkningen, behandling av akutt underernæring med næringsrik mat, og eventuelle næringstilskudd til spesielt utsatte deler av befolkningen – ofte barn. Lokalt forankrede tiltak er ofte mest gjennomførbare og effektive, og kombinerer vanlig lokal mat med spesifikke ernæringsprodukter.

For å sikre god ernæring i en krisesituasjon er det viktig å sikre god tilgang til mat for befolkningen. Dette fordrer at alle ledd fra produsent til forbruker fungerer. Det er viktig å hindre infeksjoner, og det er avgjørende med tilgang på nok rent vann, gode sanitærforhold og et fungerende helsetilbud.

Panelsamtale

Med utgangspunkt i den nye Fafo-rapporten og dagens COVID-19-pandemi, samtalte panelet om hvilke mat- og ernæringsutfordringer verden står overfor. Hvordan vil det internasjonale samfunnet, sivilsamfunnet og de norske myndighetene håndtere utfordringene som vil komme? Hvordan kan vi best mulig innrette den norske innsatsen?

 

 

Aksel Jakobsen Åslaug Marie Haga Liv Elin Torheim Ruth Haug Kjersti Koffeld Andrew P. Kroglund Anne Hatløy Tone Fløtten