Arbeidsoppdrag via digitale plattformer – før og etter korona
Fafo-seminar med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 23. juni 2020, kl. 09.00–10.00 tirsdag, 23 juni 2020

En ny rapport fra det pågående prosjektet Nordic Future of Work har studert arbeid som formidles via digitale plattformer i Norden. På dette seminaret presenterer vi rapporten, og ser funnene i lys av koronakrisen.

Plattformarbeid er et begrep som brukes for å beskrive arbeid som organiseres via digitale plattformer, der plattformene fungerer som mellomledd mellom kunder og de som utfører arbeidet. Foodora, Wolt og Uber er eksempler på slike plattformer i Norge.

Plattformarbeiderne er ofte klassifisert som selvstendig næringsdrivende og får betaling etter hvor mange oppdrag de utfører. Lønns- og arbeidsvilkårene styres i stor grad av plattformens algoritmer.

Selv om plattformarbeid er et marginalt fenomen i de nordiske landene, har plattformbaserte forretningsmodeller etablert seg innenfor bransjer som generelt kjennetegnes av lav organisasjonsgrad og avtaledekning, og der provisjonsbetaling og selvansettelse er relativt normalisert. På seminaret presenteres omfanget av plattformarbeid i de nordiske landene og hvordan utviklingen har blitt møtt av myndigheter og parter.

Koronakrisa har tydeliggjort usikkerheten mange plattformarbeidere står i: Som selvstendig næringsdrivende har de ikke samme rett til sykepenger og dagpenger som arbeidstakere. I møte med pandemien, har de nordiske regjeringene utvidet inntektssikringen for selvansatte, noe som også kan komme plattformarbeidere til gode. På dette seminaret spør vi hvordan det har vært å være plattformarbeider i koronaens tid. Og vil den økonomiske krisa og økt arbeidsledighet i kjølvannet av pandemien bidra til å gjøre plattformarbeid mer attraktivt for en større del av arbeidsstyrken, og på den måten gi den til nå marginale nordiske plattformøkonomien en ny vår?

Praktisk info

PS: Seminaret har fått ny tittel. Den opprinnelige tittelen var "Plattformarbeid i de nordiske modellene – før og etter korona"

Seminaret varer fra 09:00–10:00. Det er gratis og åpent for alle. 

Vi følger Folkehelseinstituttet regler for antall og avstand. I henhold til smittevernsrådene om avstand er det kun plass til 25 gjester. Det blir heller ingen servering.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

Seminaret blir trolig raskt fullbooket. Men som vanlig strømmer vi seminaret på Fafo-tv, og seere kan sende inn spørsmål på sms til telefonnummer 469 10 718 eller via chat-funksjon.

Direktesendingen fra seminaret varer fra 09:00–10:00.

Sendingen er tilgjengelig for alle, men det er kun de påmeldte som i ettertid vil få tilsendt relevante lenker.

Vegard Einan Espen Utne Landgraff Björn Audunn Blöndal Kristin Alsos Sigurd M. Nordli Oppegaard Jon Erik Dølvik