Tilreisende fattige fra Romania
Fafo-seminar med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Onsdag 17. juni 2015, kl. 12:30–15:30 onsdag, 17 juni 2015

Er tiggerne på Oslos gater egentlig fattige? Havner pengene de samler inn i lommene på bakmenn? Er tigging et skalkeskjul for kriminalitet? Hvordan behandles de tilreisende av politi, vektere og den jevne nordmann? Er det forskjeller på hvordan norske, danske og svenske myndigheter forholder seg til denne migrasjonen? Dette er spørsmål som belyses i rapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals".

Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

_______________________________

Rapporten som lanseres på dette seminaret bygger på et unikt datamateriale bestående av 1269 intervjuer med tilreisende fattige fra Romania, i Oslo, Stockholm og København.

Sommeren 2014 gjennomførte Fafo en kartlegging blant tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Oslo, København og Stockholm. De tre byene har satt i verk forskjellige tiltak for å møte denne migrasjonen.

I rapporten belyses konsekvensene av ulik politikk, både når det gjelder hvilke grupper som drar hvor, og hvilke overlevelsesstrategier migrantene velger. Slik kunnskap kan danne grunnlag for debatten om politiske responser på grenseoverskridende fattigdomsproblematikk.

Prosjektet er finansiert av det danske Rockwoolfondet.

På programmet

Grete Brochmann Kari Henriksen Hilde Kirkebøen Karin Fathimath Afeef Aslak Bonde Anne Britt Djuve Jon Horgen Friberg Guri Tyldum