De frafalne
Fafo-frokost med boklansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 21. april 2016, kl. 08:30–09:45 tirsdag, 19 april 2016

Seminaret var fullbooket. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Frafall i videregående skole er blant vår tids store bekymringer. Hva kan vi lære om vi snakker med de frafalne i stedet for å snakke om frafallet? Det er hovedspørsmålet i en ny bok utgitt på Gyldendal Akademisk. På dette frokostseminaret ble boken lansert boken, og sentrale aktører innen skolefeltet var invitert til å kommentere og debattere frafallstematikken.

Kjell Aakerøe Kristine von Simson Hilde Marie Thrana Gina Ekholt Kristinn Hegna Henrik Asheim Audun Lysbakken Jon Rogstad