Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere
Nordisk konferanse Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 20. juni 2017, kl. 08:30–12:30 tirsdag, 20 juni 2017

Hva påvirker pensjoneringsatferden i Norge og Norden? Fafo har i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og nordiske partnere samlet kunnskap om  arbeidsmiljøets betydning for eldres yrkesaktivitet.

Resultatene legges fram på en konferanse på Fafo den 20. juni. Målet er å øke den fellesnordiske forskningsinnsatsen på området, og derigjennom bidra til å bedre betingelsene for en bærekraftig forlengelse av eldres yrkeskarriere. I prosjektet beskrives derfor også områder hvor det mangler kunnskap.

Prosjektet er et samarbeid mellom partnere fra Danmark, Sverige, Island og Norge. Det er finansiert av Nordisk ministerråd. Konferansen arrangeres i samarbeid med NIVA Education (Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health). Det holdes liknende nasjonale konferanser ("Nordic Tour") i de andre deltakerlandene.

Reeta Nieminen Ingrid Sivesind Mehlum Bjørn Halvorsen Roger Moen Olav Kvam Tove Helvik Tone Fløtten Tove Midtsundstad Anne Inga Hilsen