Et trygt og godt sted å bo
Fafo-seminar Fafo, Borggata 2b Mandag 10. desember 2018, 11.30 – 15.00 mandag, 10 desember 2018

Seminaret ble strømmet. Se opptak del 1 og opptak del 2 på Fafo-tv.

Et godt og trygt sted å bo er noe alle mennesker har krav på. For personer med rus- og psykisk helseproblemer som kan utgjøre en fare for seg selv eller andre er det viktig å få god oppfølging for å klare å fungere i egen bolig. På dette seminaret lanserte vi et boligsosialt innovasjonsprosjekt om hva som skal til for å lykkes med rus- og psykisk helsearbeid for de mest vanskeligstilte i egen bolig. Hva kreves av metoder, tjenester og samarbeidsformer for å kunne bo og mestre livet?

Kommunene møter økte forventninger om bosetting av personer med alvorlige lidelser i takt med at institusjonsomsorgen bygges ned og liggetidene i spesialisthelsetjenesten reduseres. Det er utviklet en rekke bo- og tjenestetilbud for personer med rus- og psykiske problemer, men kommunene strever med å finne gode løsninger for de mest vanskeligstilte. Fafo-forskerne Inger Lise Skog Hansen og Ketil Bråthen har gjort en pilotstudie i seks bydeler som har gått sammen om prosjektet «Vanskelige bosettbare». På seminaret presenterte de resultatene fra pilotstudien og det videre opplegget for prosjektet «Vanskelige bosettbare». En rekke involverte aktører bidro med perspektiver og innspill til det videre arbeidet.

Guri Bergo Marius Trana Randi Rosenqvist Mathias Estensen Åse Rotmo Storhaug Marit Polle Trond Brækhus Ketil Bråthen Inger Lise Skog Hansen