Education in the Sahel: Challenges and innovative solutions
Fafo breakfast – report launch Fafo, Borggata 2B, Oslo Thursday 14 February 2019, 08:30–09:45 torsdag, 14 februar 2019

Seminaret ble holdt på engelsk.

Over 263 millioner barn og unge i verden går ikke på skolen. Tallet inkluderer barn som aldri har begynt på skolen og barn som har droppet ut. De mest sårbare og marginaliserte – ofte fordrevne barn og unge, tidligere barnesoldater, jenter og funksjonshemmede – møter størst hindre for å få en utdanning. Andelen barn som ikke går på skolen i Vest-Afrika er langt høyere enn på resten av det afrikanske kontinentet.

For å realisere FNs bærekraftsmål nr 4, Utdanning, kreves det både innovative løsninger og en raskere fremgang. På dette seminaret ble det presentert to Fafo-evalueringer. Den første ser på hvordan det arbeides med å håndtere utfordringen med barn som ikke går på skolen i Sahel-regionen. Fafo har også evaluert Strømmestiftelsens Speed School-program i Vest-Afrika, og denne evalueringsrapporten, finansiert av Norad, ble lansert på seminaret.

 flagg uk rundt English website

Relevante Fafo-prosjekt

Evaluation of Speed School

Inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning i Sahel

Randomizing Speed School II: Identifying a mechanism for boosting the transfer of children, especially girls, to lower secondary education

Barrierer for jenters utdanning i Vest-Afrika

Fafo forskningstemaer

Global utdanning

Sahel og Afrika sør for Sahara

Møteleder:

Arne Backer Grønningsæter