Hva vet folk om pensjon?
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 31. januar 2019, kl. 08.30–09.45 torsdag, 31 januar 2019

Kunnskapsnivået om pensjon er lavt og vi vet lite om hvor arbeidstakere henter sin informasjon og hvilke aktive valg de gjør. Fafo har analysert hva arbeidsgivere og tillitsvalgte gjør for å spre informasjon om innskuddspensjon og AFP i private bedrifter. Denne nye rapporten kartlegger hva norske arbeidstakere vet, hvor de henter sin informasjon og hvordan de forholder seg til investeringsvalg i sine innskuddsordninger. Resultatene ble presentert på denne Fafo-frokosten.

Tidligere studier har vist at befolkningens kunnskap om pensjon generelt er lav, men at dette varierer mellom grupper blant annet etter alder og inntekt: Eldre har mer kunnskap om pensjon enn yngre, og de med høy inntekt kan mer enn de med lavere inntekt. ISF-forsker Anne Skevik Grødem innledet om tidligere studier om folks pensjonskunnskap.

Fafo har nå gjennomført tre surveyundersøkelser. Vi finner blant annet at ansatte i større grad blir informert i store bedrifter og hvis bedriften har tillitsvalgte. Samtidig varierer både hvor mye og hva slags informasjon som gis med kjennetegn ved tillitsvalgte, som f.eks. deres alder, kjønn og forbundstilknytning. Kjennetegn ved arbeidsplassen, som f.eks. bedriftsstørrelse, har betydning for pensjonsinteressen hos arbeidstakere. Fafo-forsker Ståle Østhus presenterte flere funn på seminaret.

Gro Marthinsen Anne Skevik Grødem Dag Odnes Ståle Østhus