I fraværsgrensens dødvinkel
Fafo-frokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2b Fredag 25. januar 2019, 08:30 – 09:45 torsdag, 24 januar 2019

Til tross for at fraværet i videregående opplæring har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen, kan veien til fullført skole ha blitt lengre og tyngre for noen elever. På denne Fafo-frokosten belyste vi konsekvenser av fraværsgrensen for ulike elevgrupper, og hvordan elevene opplever og håndterer praktiseringen av fraværsgrensen.

Det var forskerpresentasjoner av rapporten, og kommentarer fra leder i Elevorganisasjonen Agathe Waage, statssekretær i Kunnskapsdepartementet Tom Erlend Skaug og avdelingsleder og lærer på Hersleb videregående skole, Ingvild Barland.

Publiseringen er den andre av tre rapporter, hvor Fafo sammen med Statistisk sentralbyrå evaluerer implementeringen og konsekvensene av at regjeringen i 2016 satte en øvre grense for udokumentert fravær på 10 prosent. I denne rapporten har vi analysert fraværsgrensen med utgangspunkt i elevenes erfaringer.

Agathe Waage Tom Erlend Skaug Ingvild Barland Hege Gjefsen Mathilde Bjørnset Jon Rogstad Marianne Takvam Kindt Sissel C. Trygstad