Deltid – løsningen som ble et problem?
Fafo-seminar Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 24. oktober 2019, kl. 14.00–16.00 torsdag, 24 oktober 2019

Norske kvinners yrkesdeltakelse er i verdenstoppen, men en stor andel arbeider fortsatt deltid. Hvordan har synet på deltid utviklet seg i Norge de siste 40 årene? Når blir deltid utenforskap? Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? Og hvordan håndteres utfordringer knyttet til deltid på arbeidsplassene? Dette er noen av spørsmålene som ble belyst og diskutert på dette seminaret.

Fafo har deltatt i et internasjonalt prosjekt som har fulgt kvinners deltidskarrierer over en lengre periode. I prosjektet har søkelyset særlig vært rettet mot forholdet mellom «god og dårlig» deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Seminaret startet med en presentasjon av internasjonale funn, før  fokus ble satt på norske forhold. Fortellingene til kvinnene som er blitt intervjuet viser at synet på deltid i Norge har endret seg de siste 40 årene. Eldre kvinner forteller at deltid ble sett som en mulighet for å kombinere lønnsarbeid og familie. Yngre kvinner beskriver et mer sammensatt bilde – der noen får mindre jobb enn de ønsker, mens andre fortsatt mener deltid er en god løsning.

Anne Lise Ellingsæter Kjartan Goksøyr Hildegunn Andreassen Jon Rogstad Sissel C. Trygstad Kristine Nergaard Heidi Nicolaisen Hanne Cecilie Kavli