Brexit Breakfast
Fafo Eastforum seminar Fafo, Borggata 2B, Oslo Friday 22 November 2019, 08:30–09:45 fredag, 22 november 2019

Hva slags virkninger kan Brexit få for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge? Dette var temaet da professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holdt foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations». Jon Erik Dølvik, Fafo, ga bakgrunnsinformasjon om relevansen av britisk politikk for norsk arbeidslivspolitikk. Panelsamtale med Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, om den mulige effekten av Brexit på europeisk og norsk arbeidslivspolitikk. Foredraget ble holdt på engelsk. Kommentar og panelsamtalen var på norsk.

Etter årelang strid ser Brexit nå ut til å bli en realitet, i en eller annen form. Konsekvensene for arbeidsmarkedsregulering og arbeidsforhold i Europa har vært lite framme i debatten – i hvert fall i Norge. Med Europas nest største økonomi vil utviklingen i Storbritannias arbeidsliv, selv etter Brexit, ha betydelig innvirkning på arbeidslivet i de gjenværende EU/EØS-landene. Landet er også Norges største eksportmarked og en viktig destinasjon for norske investorer, samtidig som virksomheter i norske nøkkelindustrier møter sterk britisk konkurranse.

Storbritannia har lenge vært kjent for sitt deregulerte arbeidsmarked, lave avtaledekning, og blokkering av viktige initiativ for å styrke arbeidstakernes rettigheter i EU/EØS. Britene har også vært en pådriver for fri flyt, men nektet å gi østarbeiderne likeverdige velferdsytelser. Selv om Brexit dermed kan fjerne et politisk hinder for styrking av EUs arbeidstakerrettigheter, kan framvekst av en «Singapore Light»-økonomi midt i Europa føre til skjerpet konkurranse, press på arbeidslivsstandarder og svekket reguleringsvilje i gjenværende medlemsland og på EU-nivå. I hvilken grad dette kan føre til uthuling av arbeidstakerrettigheter og partsrelasjoner i Europa, avhenger av den politiske dagsordenen i Storbritannia etter Brexit, og hva slags handelsavtale Storbritannia og EU kan bli enige om, eller ikke, i forhandlingene som starter når uttredelsesavtalen eventuelt er i boks.

 

 flagg uk rundt Information in English

Paul Marginson Nina Melsom Peggy Hessen Følsvik Jon Erik Dølvik