Brexit Breakfast
Fafo Eastforum seminar Fafo, Borggata 2B, Oslo Friday 22 November 2019, 08:30–09:45 fredag, 22 november 2019

Hva slags virkninger kan Brexit få for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge? Dette er temaet når professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holder foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations». Jon Erik Dølvik, Fafo, vil gi bakgrunnsinformasjon om relevansen av britisk politikk for norsk arbeidslivspolitikk. Panelsamtale med Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, om den mulige effekten av Brexit på europeisk og norsk arbeidslivspolitikk. Foredraget og kommentaren holdes på engelsk. Panelsamtalen holdes på norsk.

Etter årelang strid ser Brexit nå ut til å bli en realitet, i en eller annen form. Konsekvensene for arbeidsmarkedsregulering og arbeidsforhold i Europa har vært lite framme i debatten – i hvert fall i Norge. Med Europas nest største økonomi vil utviklingen i Storbritannias arbeidsliv, selv etter Brexit, ha betydelig innvirkning på arbeidslivet i de gjenværende EU/EØS-landene. Landet er også Norges største eksportmarked og en viktig destinasjon for norske investorer, samtidig som virksomheter i norske nøkkelindustrier møter sterk britisk konkurranse.

Storbritannia har lenge vært kjent for sitt deregulerte arbeidsmarked, lave avtaledekning, og blokkering av viktige initiativ for å styrke arbeidstakernes rettigheter i EU/EØS. Britene har også vært en pådriver for fri flyt, men nektet å gi østarbeiderne likeverdige velferdsytelser. Selv om Brexit dermed kan fjerne et politisk hinder for styrking av EUs arbeidstakerrettigheter, kan framvekst av en «Singapore Light»-økonomi midt i Europa føre til skjerpet konkurranse, press på arbeidslivsstandarder og svekket reguleringsvilje i gjenværende medlemsland og på EU-nivå. I hvilken grad dette kan føre til uthuling av arbeidstakerrettigheter og partsrelasjoner i Europa, avhenger av den politiske dagsordenen i Storbritannia etter Brexit, og hva slags handelsavtale Storbritannia og EU kan bli enige om, eller ikke, i forhandlingene som starter når uttredelsesavtalen eventuelt er i boks.

Praktisk info

Foredrag og kommentar holdes på engelsk, panelsamtale holdes på norsk.

Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl. 08:15. Seminaret varer fra kl. 08:30–09:45. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

 flagg uk rundt Information in English

Paul Marginson Nina Melsom Peggy Hessen Følsvik Jon Erik Dølvik