Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak fra 29. mai, Fafo-frokost med lansering av rapporten «Velferd for salg – idelle og kommersielle leverandører av velferdstjener»

Hvilken rolle bør private kommersielle leverandører ha i den norske velferdsstaten? Dette politiske stridstemaet er tema for en ny rapport utarbeidet av Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra LO. På seminaret blir rapporten presentert av forfatterne, og kommentert og diskutert av Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder, og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Opptak fra Litteraturhuset 20. mai. Rapportlansering Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge

For første gang er det gjennomført en studie om nordmenns holdning til likestilling, diskriminering og hatprat på tvers av diskrimineringsgrunnlagene. Studien er gjennomført av Fafo på oppdrag for Bufdir.

Det er bred støtte i befolkningen for at det skal være en offentlig likestillingspolitikk i Norge. Samtidig er det er stor variasjon i holdninger til ulike grupper som er beskyttet i diskrimineringslovverket.

Bufdir inviterte til lanseringsfrokost på Litteraturhuset 20. mai 2019

Opptak fra 26. april, Fafo-frokost med rapportlansering: Matsikkerhet i norsk utviklingspolitikk

Matsikkerhet, klimasmart landbruk og ernæring i norsk utenriks- og utviklingspolitikk – hvordan sikre veien fra gode intensjoner og ambisiøs satsing til konkret handling? Regjeringen skal før sommeren 2019 lansere en ny handlingsplan for matsystemer. På dette seminaret lanserte vi en rapport som Fafo-forskere har gjort på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø (ForUM). Rapporten skal inngå i ForUMs innspill til handlingsplanen.

Future of work-konferansen på Island – dag 2

I samarbeid med Nordisk Ministerråd og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) holder det nordiske forskningsprosjektet Future of work et seminar på Island 4. og 5. april. Her vil forskning legges fram og diskuteres. Fafo leder det fellesnordiske prosjektet.

Future of work-konferansen på Island – dag 1

I samarbeid med Nordisk Ministerråd og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) holder det nordiske forskningsprosjektet Future of work et seminar på Island 4. og 5. april. Her vil forskning legges fram og diskuteres. Fafo leder det fellesnordiske prosjektet.

Opptak fra 7. mars, Fafo Østforum: Grenseløs transport

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På dette seminaret fikk vi blant annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge.

Recorded webcast February 14, Fafo breakfast: Education in the Sahel: Challenges and innovative solutions

In this seminar, we addressed the challenge of out-of-school children in the Sahel region and evaluation of ongoing efforts that attempt to tackle it.

Opptak 31. januar, Fafo-frokost med rapportlansering: Hva vet folk om pensjon?

Kunnskapsnivået om pensjon er lavt og vi vet lite om hvor arbeidstakere henter sin informasjon og hvilke aktive valg de gjør. Hva gjør arbeidsgivere og tillitsvalgte for å spre informasjon om innskuddspensjon og AFP i private bedrifter? Fafo har kartlagt hva norske arbeidstakere vet, hvor de henter sin informasjon og hvordan de forholder seg til investeringsvalg i sine innskuddsordninger. Resultatene ble presentert på denne Fafo-frokosten.