Skip to main content
Fafo-tv

Våre videoer


Her finner du direktesendinger og opptak fra våre strømmede arrangementer, samt andre videoklipp. Se også Fafos YouTube-kanal.

NB: Videoene vi tidligere presenterte i form av egne Fafo-tv-sider kan nå ses direkte i selve seminarene. Lenker til disse Fafo-tv-artiklene er brutt. Finn fram til seminar-siden for å se videoen, eller finn den i lista under, fordelt etter år.

13. oktober 2023

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

11. oktober 2023

Tillitsvalgte og psykisk helse: «Dette snakker vi ikke om på jobben»

12. oktober 2023

Street-level integration work: policy and practice in the Nordic countries

27. september 2023

Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

26. september 2023

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

09. juni 2023

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

10. mai 2023

Lavlønn – bedriftsfenomen eller næringsfenomen?

07. juni 2023

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

04. mai 2023

Åpen workshop om de sykeste ME-pasientene og deres pårørende

14. mars 2023

Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv

08. mars 2023

Fafo 8. mars: Kvinner i fagbevegelsen – er målene nådd?

02. mars 2023

Intervjuet som avgjør asylsøkerens fremtid

01. mars 2023

Ett år med flyktninger fra Ukraina

23. mars 2023

Tariffavtaledekningen synker – hvordan kan partene og staten snu trenden?

16. februar 2023

EØS-midlene – hva har Norge oppnådd?

15. februar 2023

Veldedighet i velferdsstaten

07. februar 2023

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

02. februar 2023

Har det blitt enklere for forbrukeren å ta sunnere valg?

17. januar 2023

Hvordan håndterer kommunene ansvaret for spesialistutdanningen i allmennmedisin?

12. desember 2022

Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

01. desember 2022

Markering av verdens aidsdag, 2022

28. november 2022

Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

08. desember 2022

Retten til å koble av

11. oktober 2022

Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

19. oktober 2022

Elektrifisere eller fase ut norsk olje?

20. september 2022

How are refugees selected for resettlement?

01. september 2022

Når mamma eller pappa blir utvist

11. august 2022

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

16. juni 2022

Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

29. mars 2022

Flyktninger fra Ukraina – er vi klare til å hjelpe?

05. april 2022

Kurdish migration. What are the latest developments and how does gender matter?

01. februar 2023

Tvungen lønnsnemnd – hva er alternativene?

20. april 2022

Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

21. oktober 2022

ME-rammede barn og barnefamilier i møte med helse- og velferdsapparatet

09. november 2022

Hvem skal levere velferdstjenestene?

30. mars 2022

Psykososialt arbeidsmiljø – Norge er ikke engang på pallen

03. mars 2022

Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

03. februar 2022

Krig, handel og folkerett – når næringslivet blir et utenrikspolitisk problem

25. januar 2022

Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

20. januar 2022

Hvordan kan vi unngå irregulær migrasjon?

13. januar 2022

Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

25. november 2021

Storrengjøring i arbeidslivet

11. november 2021

Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

28. oktober 2021

Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

19. oktober 2021

Fagarbeidere er viktige for innovasjon

12. oktober 2021

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

15. oktober 2021

Supported Employment – hva nå?

02. september 2021

Torturerte asylsøkeres rettigheter og Norges forpliktelser

28. september 2021

Flere lavlønte i Norge: Hvem er de – og hva kan egentlig gjøres?

30. juni 2021

Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?

02. juni 2021

Uten rettigheter, ingen hjelp? Møter med irregulære migranter i storbyene

27. april 2021

Medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv

20. mai 2021

Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet

04. mai 2021

Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning

11. mai 2021

Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

24. mars 2021

Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

15. april 2021

Hvordan skape et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø

08. mars 2021

Fafo 8. mars: Litt av hvert om likestilling

03. desember 2020

På jakt etter språknøkkelen

03. desember 2020

Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser

06. oktober 2020

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

20. september 2020

Nordisk webinar: Norden etter korona – krise eller muligheter?

06. oktober 2020

Covid-19 crises and uncertainty: What about labour migration?

21. august 2020

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

03. september 2020

Offentlig sektor i den digitale skyen

18. juni 2020

Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring

08. juni 2020

Grønne tariffavtaler

23. juni 2020

Arbeidsoppdrag via digitale plattformer – før og etter korona

23. april 2020

Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

15. mai 2020

Global matsikkerhet og ernæring i krisetider

03. mars 2020

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

24. februar 2020

Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?

06. februar 2020

Dagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

28. januar 2020

Kina ved overgangen til et nytt tiår

30. januar 2020

Lederkrise – hvem vil og kan lede skolene i fremtiden?

17. desember 2019

EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?

11. desember 2019

Menneskehandel i norsk arbeidsliv

22. november 2019

Brexit Breakfast

07. november 2019

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

24. oktober 2019

Deltid – løsningen som ble et problem?

08. oktober 2019

«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

09. oktober 2019

Kunst- og kulturbransjen – interessekamp for «løsarbeidere»

20. september 2019

#Rosastreiken: et bud om framtidens streik?

27. august 2019

Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring

20. august 2019

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

12. juni 2019

Ny vei mot heltidskultur

29. mai 2019

Velferd på anbud – ideelle og kommersielle aktører i velferdspolitikken

07. mars 2019

Grenseløs transport

24. januar 2019

I fraværsgrensens dødvinkel

31. januar 2019

Hva vet folk om pensjon?

14. februar 2019

Education in the Sahel: Challenges and innovative solutions

26. april 2019

Matsikkerhet i norsk utviklingspolitikk

10. desember 2018

Et trygt og godt sted å bo

22. november 2018

Striden om reise, kost og losji – er punktum satt?

26. oktober 2018

Flyktningers erfaringer med introduksjonsprogrammet

30. november 2018

Markering av verdens aidsdag, 2018

12. november 2018

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå – hjelp eller overprøving?

27. november 2018

Fremtidens arbeidsliv – muligheter og utfordringer for de nordiske modellene

18. september 2018

Mer anstendighet i renholdsbransjen?

14. september 2018

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

12. juni 2018

Hva betyr FNs bærekraftsmål for arbeidstakere?

29. mai 2018

Reconstructing a future: Ten years after the Wenchuan earthquake

12. april 2018

Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell

11. april 2018

Midlertidig jobb – springbrett inn i arbeidsmarkedet?

16. februar 2018

Fra deltakelse til mestring. Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

13. mars 2018

Får enslige mindreårige på asylmottak forsvarlig omsorg?

12. februar 2018

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

06. februar 2018

Like vilkår? Kan Norge selv bestemme hvordan offentlig sektor skal organiseres?

15. februar 2018

Hundens år – starten på en ny æra for Kina?

23. januar 2018

Staten som forbilde? Om rekruttering og fargeblindhet i statlige virksomheter

11. januar 2018

Når appen bestemmer: Plattformøkonomiens rolle i arbeidslivet

26. januar 2018

Har det europeiske asylsystemet gått ut på dato?

21. november 2017

Future of work: Addressing the challenges of digitalisation

30. november 2017

Arbeidsinnvandring - statistikk og levekår

31. oktober 2017

Introduksjonsprogram på tomgang?

25. oktober 2017

Åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg

25. oktober 2017

Tilrettelegging for asylsøkere med helseproblemer

26. september 2017

Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

26. oktober 2017

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

08. juni 2017

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

20. juni 2017

Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere

13. juni 2017

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

04. april 2017

Et liv på vent. Opphold i asylmottak og konsekvenser for integrering

21. april 2017

Bolig først i rus og psykisk helsearbeid

11. mai 2017

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

14. februar 2017

Vil delingsøkonomien endre arbeidslivet?

15. februar 2017

Barne- og ungdomsarbeideren – en underbrukt ressurs?

08. mars 2017

Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet: Don't grab this pussy

07. februar 2017

Kinas utfordringer i Hanens år

26. januar 2017

Voksne som tar fagbrev - hvem er de?

31. januar 2017

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

18. januar 2017

Byggenæringen 2008–2014: Færre unge – økt arbeidsinnvandring

13. januar 2017

Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

29. november 2016

Arbeidsinnvandring – statistikk og status 2016

03. april 2017

Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

24. november 2016

Hvem skal styre fagopplæringen?

10. november 2016

Lønnsforskjellene øker – hvem har og hvem tar ansvar?

26. oktober 2016

Lovløse forhold i norske farvann?

04. november 2016

Bidrar turnus til heltidskultur?

27. oktober 2016

Foreldreveiledning - virker det?

20. oktober 2016

Arbeidsrettene i Norden – tre ulike tradisjoner

29. september 2016

Nye tall om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

23. september 2016

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

27. september 2016

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

13. juni 2016

The Education Deficit

21. oktober 2016

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

22. juni 2016

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

25. mai 2016

Utstasjonering og håndheving

30. mai 2016

Russland og Den europeiske menneskerettsdomstolen: En usikker fremtid?

19. april 2016

De frafalne

15. februar 2016

Lønnsdannelse og ledighet i Norge og Sverige

08. mars 2016

Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?

31. mars 2016

Kan flere barn redde Kinas pensjonister?

26. januar 2016

Har barn det bra i store barnehager?

20. januar 2016

Fagbrevets betydning i barne- og ungdomsarbeid

03. desember 2015

Arbeidsinnvandring – statistikk og status 2015

12. november 2015

Hva menes med radikalisering?

30. oktober 2015

Religiøs vekkelse i Mali – ikke bare ekstremisme

27. oktober 2015

Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

23. oktober 2015

Passe inn og passe til. Hvem har ansvar for nyansattes mestring?

28. oktober 2015

Mindreårige ofre for menneskehandel

27. oktober 2015

Minoritetsrådgiver – avlaster eller lagspiller?

20. oktober 2015

Hvordan kan Norge ta imot og bosette flyktningene?

13. oktober 2015

Utfordringer og alternativer for europeisk asylpolitikk

15. oktober 2015

Kan syriske flyktninger hjelpes der de er?

25. september 2015

Gjennomføring av bærekraftsmålene i Norge

20. august 2015

Unequal but fair? – Perceptions of distributive fairness in China

08. april 2015

Hvordan kan arbeidsgiverne bidra til arbeidsinkludering?