Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak fra Arendalsuka 16. august: Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?

På en regnfull tirsdag under Arendalsuka 2022 samlet Fafo forskere og representanter for norsk og svensk LO på Torvscenen. Problemstillingene var rettet mot lavlønn, minstelønn og ulikhet.

I Norge og resten av Norden reguleres lønn i all hovedsak gjennom tariffavtalene. Det finnes ingen lovgivning som skal sikre et minstelønnsgulv. Samtidig er andelen ansatte som er omfattet av tariffavtaler synkende, og særlig gjelder dette i lavlønnsbransjer innenfor privat servicesektor.

Fafos undersøkelser viser at 180 000 norske arbeidstakere er varig lavtlønte. Ulikheten vokser også mellom grupper som er omfattet av tariffavtale og de som står utenfor.

EU har vedtatt et direktiv om minstelønn. Direktivet skal sikre at alle EU-landene har minstelønnsordninger som dekker alle arbeidstakere. Men Norden og Norge har vært sterkt imot. De ønsker selv å bestemme selv hvordan lønn skal reguleres. Spørsmålet er om de nordiske landene er godt nok rustet til å gjøre dette.

På dette seminaret presenterte vi nye data om de lavtlønte. Representanter for norsk og svensk LO var invitert for å forklare hva de vil gjøre for å få folk ut av lavtlønnsfella og hvorfor de ikke vil ha drahjelp fra EU.

Medvirkende:

 • Bjorn Dapi, forsker, Fafo
 • Elin Svarstad, forsker, Fafo
 • Kristin Alsos, forsker, Fafo
 • Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO Sverige
 • Sissel M. Skoghaug, nestleder, LO Norge

Møteleder: Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo

Programside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17249

Fafos Arendalsuka-program: https://www.fafo.no/arrangementer/fafobaten-2022

Opptak fra Arendalsuka 15. august: Samarbeid for bedre løsninger for ME-syke

ME-debatten framstår som polarisert i det offentlige ordskiftet. Hvilke utfordringer skaper dette for politikere og berørte? Og hvordan kan forskning på brukererfaringer bidra til konstruktiv brobygging og kunnskap? Seminar på Fafobåten under Arendalsuka 2022.

SINTEF og Fafo presenterer fra forskningsprosjektet Tjenesten og MEg, finansiert av Forskningsrådet. På arrangementet tok vi utgangspunkt i positive erfaringer med samarbeid mellom politikere, forskere og berørte om andre sårbare grupper, og så på erfaringer med noen av dagens tiltak for ME-syke.

 • Innledning og velkomst (Møteleder Line Melby, SINTEF)
 • Kan erfaringer med å finne gode politiske løsninger i samarbeid mellom forskere, berørte og politikere i forbindelse med HIV/AIDS gi nyttig lærdom for ME-feltet? (Forsker Arne Backer Grønningsæter, Fafo)
 • Hva sier forskningen om brukererfaringer med tiltak foreslått for avklaring av ME-syke i Rundskriv til Folketrygdlovens kapittel 12? (Forsker Anne Kielland, Fafo)
 • Brukererfaringer med samarbeid mellom berørte, forskere og politikere (Nina Werring, ME-Foreningen)
 • Brukererfaringer med samarbeid mellom berørte, forskere og politikere (Tonje Lovang, ME-Foreldrene)
 • Hva tenker politikerne om muligheter for bedre løsninger for ME-syke gjennom samarbeid mellom politikere, forskere og berørte? (Torbjørn Vereide, AP og Seher Aydar, Rødt.

Programside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19000

Alt om Fafobåten på Arendalsuka 2022: https://www.fafo.no/arrangementer/fafobaten-2022

Videoproduksjon: Medvind

Opptak fra Arendalsuka 15. august: Norsk politikk og global bærekraftig utvikling

Norge scorer høyt på internasjonale utviklingsindekser. Samtidig blir de globale ulikhetene større, de menneskelige klimautslippene øker, og jordas naturområder reduseres. Hva er sammenhengene – og hvordan kan Norge bidra til global bærekraft? Arrangement på Fafobåten under Arendalsuka, i regi av Fafo og ForUM.

Innledninger og paneldebatt: Hva må til for å nå handlingsplanens målsetninger?

 • Inge Herman Rydland, tidligere spesialrådgiver for Norges arbeid med bærekraftsmålene i Utenriksdepartementet: Handlingsplanens mål og politiske utfordringer
 • Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder, Forum for utvikling og miljø: Sentrale dilemmaer i norsk utviklingspolitikk
 • Svein Erik Stave, forsker, Globale Studier, Fafo: Politiske verktøy og prioriteringer for å sikre bærekraft
 • Runa Haug Khoury, Chief Executive Officer, AION by Aker BioMarine: Næringslivets bidrag til bærekraft og handlingsplanens mål
 • Samtalen modereres av Ida Morén Strømsø, seniorrådgiver i Redd Barna og tidligere ungdomsrepresentant til Regjeringens samstemthetsforum.

Opptak fra 11. august: Seminar i samarbeid med Fritt Ord: Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

Fritt Ord og Fafo inviterte til lansering av en ny studie om hvordan arbeidsgivere opplever, vurderer og erfarer arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling.

Opptak fra 16. juni, Fafo Østforum seminar: Arbeidsinnvandrerne nederst på rangstigen: utnyttet – og glemt?

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidstakere som utnyttes på det groveste. Vi vet ikke hvor mange de er. Men vi vet at få ivaretar deres interesser, og ingen tar et samlet ansvar for å hjelpe dem. Vi reiste spørsmål som: Hva er hjelpebehovet? Hvem tar ansvar? Er det behov for nye tiltak og lovparagrafer?

Forskerpresentasjon finner du på seminarnettsiden.

 

Opptak fra 20. april, Fafofrokost: Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

Lønnsforskjellene er små i Norge. Likevel er én av fire norske arbeidstakere lavlønte, og én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfella.  På dette seminaret la Fafo frem en ny rapport om de varig lavlønte, etterfulgt av en debatt med faglige eksperter og representanter for partene i arbeidslivet.

Recorded webcast from 5 April, Fafo breakfast: Kurdish migration. What are the latest developments and how does gender matter?

Over the last decade, the Kurdish areas in the Middle East have seen several violent conflicts. Hundreds of thousands of Kurds have been uprooted from their homes and areas of origin. This adds a new chapter to an already long history of displacement and migration. In this seminar, we will investigate some of the gendered aspects of these recent migration flows. The seminar will be held in English.

Opptak fra 30. mars, Fafofrokost: Psykososialt arbeidsmiljø – Norge er ikke engang på pallen

Å være i verdenstoppen i arbeidsmiljø er en realistisk ambisjon for Norge. Det finnes detaljerte bestemmelser for fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, men vi henger etter både når det gjelder bevissthet om og reguleringer av det psykososiale området. Vi er ikke engang på pallen!

I en ny undersøkelse svarer tre av fire LO-tillitsvalgte at det psykososiale arbeidsmiljøet er vanskeligere å jobbe med enn andre arbeidsmiljøforhold. Flere resultater, i tillegg til et nytt notat som er utarbeidet for Unio om arbeidsorganisering, ble presentert på seminaret – som Fafo arrangerte i samarbeid med Unio og LO.

 

Gå til Programmet for å laste ned presentasjonene.