Skip to main content

 

Fafo-TV

Våre videoer

Her finner du direktesendinger og opptak fra våre strømmede arrangementer, samt andre videoklipp. Se også Fafos YouTube-kanal.

NB: Videoene vi tidligere presenterte i form av egne Fafo-tv-sider er nå å finne i den relevante seminarsiden. Lenker til Fafo-tv-artiklene er således brutt. Finn fram til riktig seminarside for å se videoen, eller finn den i lista under, fordelt etter år.

18. juni 2024

Partssamarbeid og de tillitsvalgtes rolle i det grønne skiftet

06. juni 2024

How to improve cross-border inspections of posted work

22. april 2024

Integrering i usikre tider

11. april 2024

Third country posted workers flying under the radar

07. mars 2024

Hvordan opplever innvandrere møtet med Nav?

08. februar 2024

Hva med arbeidsinnvandrerne i et presset boligmarked?

14. desember 2023

Ansatte i usikre jobber har mindre tro på demokratiet

12. desember 2023

Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge 2023

30. november 2023

Forbudet mot lønnstyveri – et slag i lufta?

04. desember 2023

Har arbeidslivet innflytelse på yrkesfagene?

13. oktober 2023

Bostedsløshet – menneskene bak tallene

11. oktober 2023

Tillitsvalgte og psykisk helse: «Dette snakker vi ikke om på jobben»

12. oktober 2023

Street-level integration work: policy and practice in the Nordic countries

27. september 2023

Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

26. september 2023

5 år med ME-forskning: Hva har vi lært?

09. juni 2023

Hva betyr den økende vikarbruken for helse- og omsorgstjenestene?

07. juni 2023

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

14. mars 2023

Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv

02. mars 2023

Intervjuet som avgjør asylsøkerens fremtid

01. desember 2022

Markering av verdens aidsdag, 2022

11. oktober 2022

Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

11. august 2022

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

25. januar 2022

Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

11. november 2021

Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

19. oktober 2021

Fagarbeidere er viktige for innovasjon

15. oktober 2021

Supported Employment – hva nå?