Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak 28. januar, lang Fafofrokost: Kina ved overgangen til et nytt tiår

Den 25. januar ble rottens år innledet i Kina. Tradisjonen tro ved kinesisk nyttår samlet Fafo noen av Norges fremste Kina-eksperter for å gjøre opp status og se på veien videre for kjempen i øst.

Opptak 17. desember, Fafofrokost: EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?

Hvor stort er Norges handlingsrom i forvaltningen av EØS-avtalen? Handlingsrommet var tema både i Europautredningen (NOU 2012: 2) og Hjelmeng-utvalgets rapport fra 2018. Nå diskuteres handlingsrommet i forbindelse med NAVs feiltolkning av regelverket. På dette frokostseminaret lot vi NAV-saken ligge, og diskuterte handlingsrommet i EØS-avtalen med særlig vekt på arbeidsmarkedet og offentlig sektor.

Opptak 11. desember, Fafofrokost med rapportlansering: Menneskehandel i norsk arbeidsliv

Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene. På dette seminaret ble rapporten lansert.

Recorded webcast from 22 November, Fafo Eastforum seminar: Brexit Breakfast

The theme for this breakfast is how Brexit may influence labour market regulation and employment relations in Europe, including Norway. Lecture by professor Paul Marginson, University of Warwick: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations». Comment by Jon Erik Dølvik, Fafo, and panel conversation with Peggy Hessen Følsvik, Deputy Leader, Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) and Nina Melsom, Working Life Director, The Confederation of Norwegian Enterprise (NHO). The lecture was held in English.

Recorded webcast from 7 November, Fafo Breakfastr: Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

In this seminar, we address some of the dilemmas that emerge when governments try to collaborate in securing refugee populations’ rights. The seminar was held in English.

Opptak fra 24. oktober, Fafo-seminar: Deltid – løsningen som ble et problem?

Norske kvinners yrkesdeltakelse er i verdenstoppen, men en stor andel arbeider fortsatt deltid. Hvordan har synet på deltid utviklet seg i Norge de siste 40 årene? Når blir deltid utenforskap? Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? Og hvordan håndteres utfordringer knyttet til deltid på arbeidsplassene? Dette er noen av spørsmålene som ble belyst og diskutert på dette seminaret.

Heltid eller deltid – hva tenker to sykepleier-studenter om arbeidstid?

Før Fafo-seminaret 24. oktober: I helsevesenet er deltid svært utbredt. Dette har en rekke ulike konsekvenser både for arbeidsplassene og de enkelte. Vi møtte studentene Hilal og Otilie ved sykepleier-studiet ved OsloMet. Snart skal de ut og jobbe i denne delen av arbeidslivet. Hva tenker de om det som venter dem?

Kunnskap om parolene 1. mai - del 1

Opptak fra 9. oktober, Fafofrokost med rapportlansering: Kunst- og kulturbransjen – interessekamp for «løsarbeidere»

Kunstnere og kulturarbeidere utmerker seg ved at de langt sjeldnere enn andre har fast ansettelse og forutsigbar inntekt. Hvordan jobber organisasjonene med å sikre sine medlemmers inntekts- og arbeidsbetingelser når få har fast ansettelse, tilknytningsformene endres og prisene på oppdrag er under press? På denne Fafofrokosten har vi invitert representanter fra organisasjonene innen kunst- og kulturfeltet til å diskutere disse temaene med utgangspunkt i en ny rapport som Fafo har utarbeidet for LO.

Direktesending fra kl. 08.30.