Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak fra 28. september, Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterer til rapportlansering: Flere lavlønte i Norge: Hvem er de – og hva kan egentlig gjøres?

Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

 

 

Opptak fra 2. september, Fafofrokost med rapportlansering: Torturerte asylsøkeres rettigheter og Norges forpliktelser

Norge gjør ikke nok for å identifisere asylsøkere som har opplevd tortur, viser ny rapport. På denne Fafofrokosten presenterte vi våre funn og spurte: Hvordan kan vi ta bedre vare på mennesker som har opplevd tortur?

Opptak fra 23. juni, Fafo-webinar med rapportlansering: Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?

Vi lanserte slutttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret ble evalueringsrapporten overlevert til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Opptak fra 2. juni, Fafo-webinar med rapportlansering: Uten rettigheter, ingen hjelp? Møter med irregulære migranter i storbyene

Hvem lever i Norge som irregulære migranter, altså uten lovlig opphold? Hvilke muligheter og begrensninger har lokale myndigheter til å påvirke deres situasjon? Dette har Fafo undersøkt i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. På dette webinaret presenterte vi rapporten.

Opptak fra 20. mai, Fafo-webinar: Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet

Skal de først og fremst forhandle lønn og arbeidsvilkår eller er tjenester og interessepolitikk viktigere? Kursen som arbeidsgiverorganisasjonene velger vil kunne ha stor betydning for det kollektive arbeidslivet. På dette Fafo-webinaret møtes forskere, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og representanter for arbeidsgiverne for debatt om arbeidsgivernes veivalg for fremtiden.

Opptak fra 11. mai, Fafo Østforum webinar: Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

For første gang er det laget en landsomfattende undersøkelse av situasjonen for bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det er de to største gruppene – polakker og litauere – som er omfattet av Fafos spørreundersøkelse. Til sammen er 165 000 innbyggere fra Polen og Litauen bosatt her i landet, og vi har spurt 1000 av dem om deres lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, norskkunnskaper og framtidsplaner. På dette webinaret ble svarene presentert og kommentert.

Opptak fra 4. mai, Fafo-webinar med rapportlansering: Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning

Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn ble presentert på dette webinaret, som Fafo arrangerte i samarbeid med NOKUT.

Problemer med å starte sendingen? Se den på forsiden eller på Youtube-siden.

Opptak fra 27. april, Fafo-webinar: Medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv

Hva er status for arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv? Har virksomhetene etablert ordninger for partssamarbeid og fungerer disse etter hensikten? I en ny studie har Fafo undersøkt hvordan det står til med partssamarbeidet i virksomhetene. På dette webinaret ble rapporten presentert av forskerne og kommentert av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.