Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak fra 3. desember, kl 9, Fafo-webinar: På jakt etter språknøkkelen

Fafo og Språkrådet inviterte til webinar med rapporlansering.
Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked stiller større krav til hvordan vi kommuniserer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner?

 

Opptak fra 24. november, Fafo Østforum webinar: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dagens webinar fikk vi en innledning (på engelsk) av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke. Møteleder var Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum.

Opptak fra 6. oktober, Fafo Østforum seminar: Covid-19 crises and uncertainty: What about labour migration?

Seminaret ble holdt på engelsk.

I mars ble både arbeidsinnvandrere og deres arbeidskraft satt i «karantene». Men allerede før koronatiltakene så vi tegn på at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre attraktivt for øst-europeiske migranter. Arbeidsledigheten er høy. Store deler av næringslivet er preget av usikkerhet. Hvem skal bygge, produsere og høste i årene som kommer?

Opptak fra 25. september, nordisk webinar: Norden etter korona – krise eller muligheter?

Hvilke utfordringer står de nordiske landene og den nordiske modellen overfor under og i kjølvannet av koronakrisen? På dette nordiske webinaret presenteres Fafo-notatet «Post korona – en ny fase for den nordiske modellen?», og det blir kommentarer fra representanter for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene som utgjør SAMAK.

––– TEKNISKE PROBLEMER: Dessverre opplevde vi at lyden fra eksterne kommentatorer ikke ble med i den første delen av sendingen. I opptaket lenket opp her har vi klippet ut disse segmentene på avmerkede steder. Vi beklager. Hele originalopptaket, inkludert delene uten lyd: https://www.youtube.com/watch?v=pO8s5DlgOQw –––

Forskernes presentasjon kan du laste ned her (pdf)

Opptak fra 3. september, Fafo-seminar med rapportlansering: Offentlig sektor i den digitale skyen

Korona-krisen har skapt enorm vekst innen videotjenester og skybasert kommunikasjon. Hva gjør offentlige virksomheter for å tilby gode digitale tjenester, og hvilken rolle spiller skytjenester? Fafo, NTL og Fagforbundet inviterte til seminar om «Offentlig sektor i den digitale skyen». Fagforeningsrepresentanter og politikere luftet sine meninger om problematikken etter at Fafo-forsker Åsmund Arup Seip presenterte funn fra den nye Fafo-rapporten Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor. Om skytjenester og digitale veivalg i fire statlige virksomheter og fire kommuner
Last ned gratis nettutgave av rapporten (pdf)

Last ned Seips presentasjon på seminaret (pdf)

Opptak fra 21. august, Fafo digitalt: Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

Hva tenker statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisa? På dette digitale seminaret vil forskere fra Fafo utfordre Solberg og Støre: Hva er de beste politiske løsningene i tiden framover?

Seminaret ble strømmet på Youtube og Facebook.

Opptak fra 23. juni, Fafo-seminar med rapportlansering: Arbeidsoppdrag via digitale plattformer – før og etter korona

En ny rapport fra det pågående prosjektet Nordic Future of Work har studert arbeid som formidles via digitale plattformer i Norden. På dette seminaret presenterte vi rapporten, og så funnene i lys av koronakrisen.

Les om, og last ned, den nye TemaNord-rapporten Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses

Opptak fra 18. juni, Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterte til rapportlansering: Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring

Hvordan påvirket innføringen av allmenngjorte minstekrav renholdernes lønn? På seminaret vil forskerne beskrive sine funn, med kommentarer fra representanter fra fagforeninger.

Last ned forskernes presentasjon (pdf)

Les om, og last ned, ny Fafo-rapport: Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring. Privat og offentlig sektor