Fafo-tv

Fafo-tv

Recorded webcast from 22 November, Fafo Eastforum seminar: Brexit Breakfast

The theme for this breakfast is how Brexit may influence labour market regulation and employment relations in Europe, including Norway. Lecture by professor Paul Marginson, University of Warwick: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations». Comment by Jon Erik Dølvik, Fafo, and panel conversation with Peggy Hessen Følsvik, Deputy Leader, Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) and Nina Melsom, Working Life Director, The Confederation of Norwegian Enterprise (NHO). The lecture was held in English.

Recorded webcast from 7 November, Fafo Breakfastr: Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios

In this seminar, we address some of the dilemmas that emerge when governments try to collaborate in securing refugee populations’ rights. The seminar was held in English.

Opptak fra 24. oktober, Fafo-seminar: Deltid – løsningen som ble et problem?

Norske kvinners yrkesdeltakelse er i verdenstoppen, men en stor andel arbeider fortsatt deltid. Hvordan har synet på deltid utviklet seg i Norge de siste 40 årene? Når blir deltid utenforskap? Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? Og hvordan håndteres utfordringer knyttet til deltid på arbeidsplassene? Dette er noen av spørsmålene som ble belyst og diskutert på dette seminaret.

Heltid eller deltid – hva tenker to sykepleier-studenter om arbeidstid?

Før Fafo-seminaret 24. oktober: I helsevesenet er deltid svært utbredt. Dette har en rekke ulike konsekvenser både for arbeidsplassene og de enkelte. Vi møtte studentene Hilal og Otilie ved sykepleier-studiet ved OsloMet. Snart skal de ut og jobbe i denne delen av arbeidslivet. Hva tenker de om det som venter dem?

Kunnskap om parolene 1. mai - del 1

Opptak fra 9. oktober, Fafofrokost med rapportlansering: Kunst- og kulturbransjen – interessekamp for «løsarbeidere»

Kunstnere og kulturarbeidere utmerker seg ved at de langt sjeldnere enn andre har fast ansettelse og forutsigbar inntekt. Hvordan jobber organisasjonene med å sikre sine medlemmers inntekts- og arbeidsbetingelser når få har fast ansettelse, tilknytningsformene endres og prisene på oppdrag er under press? På denne Fafofrokosten har vi invitert representanter fra organisasjonene innen kunst- og kulturfeltet til å diskutere disse temaene med utgangspunkt i en ny rapport som Fafo har utarbeidet for LO.

Direktesending fra kl. 08.30.

Opptak fra 8. oktober, Fafo Østforum seminar: «Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har det for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

 

Opptak fra 20. september, Fafo-frokost: #Rosastreiken: et bud om framtidens streik?

På denne Fafo-frokosten satte vi søkelyset på streiker i framtidens arbeidsliv med utgangspunkt i Foodora-streiken som et eksempel. Er dette en ny type streik vi vil se mer av i framtiden?

Opptak fra 27. august: Fafo-frokost med rapportlansering: Studieforbundene som tilrettelegger for voksnes læring

Studieforbundene er ideelle organisasjoner med voksenopplæring som hovedformål, og bidrar til organisert opplæring i mer enn 500 frivillige og ideelle medlemsorganisasjoner. Mangfold i kurstilbud og nærhet til deltakernes erfaringer er kjennetegn på studieforbundenes arbeid. En ny Fafo-rapport viser at kursdeltakerne opplever at deres praksiserfaring brukes aktivt i læringen, og at læringstilbudet er tilpasset deres interesser og behov. For mange av personene med kort formell utdanning er kursene et nytt og positivt møte med utdanningssystemet. På dette frokostseminaret ble rapporten presentert og kommentert.