Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv

Fafofrokost med rapportlansering
 • Tirsdag 14. mars 2023, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Norsk arbeidsliv tar i bruk stadig flere digitale løsninger og teknologier. Digitaliseringen har en rekke fordeler både for virksomhetene og de ansatte.  Samtidig kan det føre til mer inngripende overvåkning og kontroll. På dette seminaret lanserte vi en rapport med nye tall om digitalisering, ansattes personvern og tillitsvalgtes medvirkning når ny digital teknologi innføres.
 •    Se sendingen

Fafo 8. mars: Kvinner i fagbevegelsen – er målene nådd?

 • Onsdag 8. mars 2023, kl. 14.00–15.15, med etterfølgende mingling til kl. 17.30
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med seminar og mingling. Årets tema var kvinner i fagbevegelsen. Vi la fram de nyeste tallene for kvinners representasjon i forbundene og i LO. Vi presenterte også en ny undersøkelse om kvinners tillitsvalgtkarrierer. Kvinner har inntatt de fleste posisjoner i fagbevegelsen og styrket sin representasjon. Kvinner er like motiverte som menn for verv på høyere nivå. Hva nå? Er målene om lik representasjon for kvinner og menn nådd? Eller er det fortsatt en jobb å gjøre? Vi hadde invitert kvinnelige tillitsvalgte til panelsamtale.

 •    Se sendingen

Intervjuet som avgjør asylsøkerens fremtid

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 2. mars 2023, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Asylintervjuet har avgjørende betydning for asylsøkerens mulighet for beskyttelse. Fafo har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), evaluert kvaliteten på asylintervjuene. Forskerne finner stor variasjon i hvordan disse intervjuene gjennomføres. På seminaret presenterte vii den nye rapporten, og vi inviterte til diskusjon: Hva må gjøres under asylintervjuet for at alle asylsøkere skal ha like muligheter til å få sin sak vurdert?

 •    Se sendingen

Ett år med flyktninger fra Ukraina

Fafofrokost
 • Onsdag 1. mars 2023, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Aldri før har det blitt bosatt så mange flyktninger i Norge som i 2022. I år kan det komme like mange. For ett år siden stilte vi spørsmålet: er vi klare til å hjelpe? Nå spør vi: Hvordan har det gått så langt? Holder vi stand? Og hvilke utfordringer står flyktningarbeidet overfor i året som kommer?

 •    Se sendingen

EØS-midlene – hva har Norge oppnådd?

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 16. februar 2023, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Siden inngåelsen av EØS-avtalen med EU i 1994 har Norge brukt over 60 milliarder kroner til sosial og økonomisk utjevning i Europa og til å styrke forholdet til mottakerlandene. Hva er resultatene? Hva har Norge fått ut av samarbeidet med mottakerlandene? Fafo har oppsummert kunnskap om den norske støtten i perioden 2004–2021. På dette seminaret, som vi arrangerte i samarbeid med Utenriksdepartementet, lanserte vi den nye rapporten.

 •    Se sendingen

Veldedighet i velferdsstaten

Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 15. februar 2023, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvem oppsøker Frelsesarmeen for å hente matposer? På oppdrag fra Frelsesarmeen har forskere ved Fafo fulgt Frelsesarmeens tilbud om matutlevering i Oslo, Drammen og Sarpsborg. De som deler ut mat er intervjuet, det samme er personer som har mottatt matposer. På denne Fafofrokosten ble Fafo-rapporten fra prosjektet lansert.

 •    Se sendingen

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 7. februar 2023, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, diskuterte vi på dette seminaret: arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

 •    Se sendingen

Har det blitt enklere for forbrukeren å ta sunnere valg?

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 2. februar 2023, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Fafo har evaluert «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som ble inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen i 2016. Hvordan har de ulike partene arbeidet for å imøtekomme avtalen? Har intensjonsavtalen vært et riktig verktøy for å fremme et sunt kosthold?

 •    Se sendingen