Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

Torturerte asylsøkeres rettigheter og Norges forpliktelser

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 2. september 2021, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Norge gjør ikke nok for å identifisere asylsøkere som har opplevd tortur, viser ny rapport. På denne Fafofrokosten presenterte vi våre funn og spurte: Hvordan kan vi ta bedre vare på mennesker som har opplevd tortur?

 •    Se sendingen

Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?

Fafo-webinar med rapportlansering
 • Onsdag 23. juni 2021, kl. 09.00–10.00
 • Vi lanserte sluttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret ble evalueringsrapporten overlevert til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 •    Se sendingen

Uten rettigheter, ingen hjelp? Møter med irregulære migranter i storbyene

Fafo-webinar med rapportlansering
 • Onsdag 2. juni 2021, kl. 09.00–10.15
 • Hvem lever i Norge som irregulære migranter, altså uten lovlig opphold? Hvilke muligheter og begrensninger har lokale myndigheter til å påvirke deres situasjon? Dette har Fafo undersøkt i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. På dette webinaret presenterte vi rapporten.
 •    Se sendingen

Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet

Fafo-webinar
 • Torsdag 20. mai 2021, kl. 09.00–10.15
 • En av de sentrale rollene for norske arbeidsgiverorganisasjoner har vært å fastsette lønn og arbeidsvilkår gjennom å fremforhandle tariffavtaler med arbeidstakersiden. Mens organisasjonsgraden blant arbeidsgivere i privat sektor går opp, går likevel tariffavtaledekningen ned. Parallelt utvikler organisasjonene sine tjenestetilbud på andre områder enn det kollektive. Pandemien har også vist at politisk påvirkning fortsatt er en sentral oppgave. På dette webinaret spør vi: Hva vil være organisasjonenes rolle i fremtiden?

 •    Se sendingen

Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Fafo Østforum webinar med rapportlansering
 • Tirsdag 11. mai 2021, kl. 14.00–15.15
 • For første gang er det laget en landsomfattende undersøkelse av situasjonen for bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det er de to største gruppene – polakker og litauere – som er omfattet av Fafos spørreundersøkelse.Til sammen er 165 000 innbyggere fra Polen og Litauen bosatt her i landet, og vi har spurt 1000 av dem om deres lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, norskkunnskaper og framtidsplaner. På dette webinaret ble svarene presentert og kommentert.
 •    Se sendingen

Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning

Fafo-webinar med rapportlansering
 • Tirsdag 4. mai 2021, kl. 09.00–10.15
 • Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn ble presentert på dette webinaret, som Fafo arrangerte i samarbeid med NOKUT.
 •    Se sendingen

Medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv

Fafo-webinar med rapportlansering
 • Tirsdag 27. april 2021, kl. 09.00–10.20
 • Hva er status for arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv? Har virksomhetene etablert ordninger for partssamarbeid og fungerer disse etter hensikten? I en ny studie har Fafo undersøkt hvordan det står til med partssamarbeidet i virksomhetene.

 •    Se sendingen

Hvordan skape et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø

Fafo-webinar
 • Torsdag 15. april 2021, kl. 12:00–13:00
 • Fafo presenterte funn fra en ny rapport hvor vi har evaluert ulike tiltak for å heve kompetansen om inkluderende læringsmiljøer. Fungerer eksisterende tiltak i praksis, og hva mener ansatte og ledere lokalt at de trenger mer kunnskap om? Hvordan sikre at de mange ulike tiltakene blir supplerende og ikke konkurrerende?

 •    Se sendingen