Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Fafo Østforum seminar
 • Mandag 28. november 2022, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Regjeringen har foreslått to handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Hva vil stortingspolitikerne prioritere? Og hva mener arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om tiltakene som er foreslått?

 •    Se sendingen

Hvem skal levere velferdstjenestene?

Fafofrokost
 • Onsdag 9. november 2022, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Konkurranseutsetting av velferdstjenester er et brennbart politisk område og det har vært tema i fire offentlige utvalg der det siste i rekken, Avkommersialiseringsutvalget, ble nedsatt i høst. Spørsmålet er hvordan EØS-avtalen påvirker våre valgmuligheter. Hva skjedde for eksempel da Oslo kommune prioriterte ideelle drivere av sykehjem? Og hva vil Sverige med sin nye utredning om profitt i skolen? Dette er temaer som tas opp på denne Fafo-frokosten. I tillegg presenteres resultater fra en ny spørreundersøkelse om holdninger til konkurranseutsetting.

   

 •    Se sendingen

ME-rammede barn og barnefamilier i møte med helse- og velferdsapparatet

Fafo-seminar i samarbeid med ME-foreldrene og forskningsinstitusjonen SINTEF.
 • Fredag 21. oktober 2022, kl. 12.30–15.30
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Forskningsprosjektet Tjenesten og MEg tok opp møtet mellom ME-syke og deres pårørende og offentlige institusjoner. Registerdata, kvalitative intervjuer og en egen spørreundersøkelse er brukt for å lære mer om denne pasientgruppen.

 •    Se sendingen

Elektrifisere eller fase ut norsk olje?

Fafofrokost med rapportlansering
 • Onsdag 19. oktober 2022, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Representanter fra myndigheter, næringsliv, miljøorganisasjoner og fagforeninger har diskutert norsk olje og gass’ vei fram mot 2050. En ny rapport samler disse veikartene, og viser hvilke flaskehalser og muligheter aktørene ser for seg. Netto nullutslipp eller utfasing? Og kan en omstilling bli både sosialt rettferdig og økologisk troverdig?

 •    Se sendingen

Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

Fafo Østforum seminar med rapportlansering
 • Tirsdag 11. oktober 2022, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Nesten 40 prosent av virksomhetene i helse- og sosialsektoren sliter med å rekruttere. Også andre bransjer mangler folk. Samtidig har kvoten på 5000 kvalifiserte arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS – såkalte tredjeland – aldri blitt oppfylt. Hvordan kan Norge bli et mer attraktivt land for sårt tiltrengt arbeidskraft?

 •    Se sendingen

Sammen om trygg bosetting

Boklansering
 • Tirsdag 27. september 2022, kl. 14.00–15.00, med etterfølgende mingling til kl. 16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvordan lykkes med trygg bosetting i kommunene når den det gjelder har omfattende helseproblemer og vurderes å kunne være farlig for andre eller sårbar for vold? Dette er hovedtema i en ny bok som er redigert av tre Fafo-forskere og utgitt på Universitetsforlaget. På denne lanseringen var det samtale med forfattere og bidragsytere i boken, og kommentarer fra sentrale aktører på området.

How are refugees selected for resettlement?

Fafo breakfast
 • Tuesday 20 September 2022, 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvordan velges kvoteflyktninger? Kvoteflyktningeordningen skal bidra til å håndtere dagens flyktningkrise. Men kun et mindretall av dagens flyktninger gjenbosettes i et trygt tredjeland. Og de velges ut basert på såkalte sårbarhetskriterier. Hva legges det da vekt på – og er systemet rettferdig?

  Seminaret ble holdt på engelsk.

 •    Se sendingen

Når mamma eller pappa blir utvist

Fafofrokost med rapportlansering
 • Torsdag 1. september 2022, kl. 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hva skjer med barn når en av deres foreldre skal utvises fra Norge? En ny evaluering fra Fafo viser at organiseringen av arbeidet med utvisningssaker skaper barrierer for at barn blir hørt. Hvordan kan vi sikre barnas rettigheter?

 •    Se sendingen