Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. Se også arrangementer fra før 2016. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

 

Nordisk webinar: Norden etter korona – krise eller muligheter?

Fafo-seminar
 • Fredag 25. september 2020, kl. 09.00–10.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Koronakrisen har rammet verden med full tyngde. Millioner er smittet, og mørketallene store. I skrivende stund er smittetallene økende i mange europeiske land. Hvilke utfordringer står de nordiske landene og den nordiske modellen overfor under og i kjølvannet av koronakrisen?

 •    Se sendingen

Offentlig sektor i den digitale skyen

Fafo-seminar med rapportlansering
 • Torsdag 3. september 2020, kl. 09.00–10.15
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Korona-krisen har skapt enorm vekst innen videotjenester og skybasert kommunikasjon. Hva gjør offentlige virksomheter for å tilby gode digitale tjenester, og hvilken rolle spiller skytjenester?

  Fafos nye undersøkelse viser at skytjenester for lagring er effektivt, men for dyrt, og at myndighetene i liten grad har drøftet spørsmål om nasjonal sikkerhet og digital autonomi. Disse og flere funn ble presentert på dette seminaret i regi av Fafo, NTL og Fagforbundet, der også et politikerpanel var invitert til diskusjon.

  Scroll nedover seminarnettsiden for å finne lenker til seminarpresentasjon, ny rapport og kronikk.

 •    Se sendingen

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

Fafo digitalt
 • Fredag 21. august kl. 18:00 til 19:00
 • Ble strømmet på Youtube og Facebook
 • Hva tenker statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisa? 

   

 •    Se sendingen

Arbeidsoppdrag via digitale plattformer – før og etter korona

Fafo-seminar med rapportlansering
 • Tirsdag 23. juni 2020, kl. 09.00–10.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • En ny rapport fra det pågående prosjektet Nordic Future of Work har studert arbeid som formidles via digitale plattformer i Norden. På dette seminaret presenterer vi rapporten, og ser funnene i lys av koronakrisen.

 •    Se sendingen

Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring

Rapportlansering i regi av Fafo og Senter for lønnsdannelse
 • Torsdag 18. juni 2020, kl. 09.00–10.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvordan påvirket innføringen av allmenngjorte minstekrav renholdernes lønn? På seminaret beskrev forskerne sine funn, og vi fikk kommentarer fra representanter for fagforeninger.

 •    Se sendingen

Grønne tariffavtaler

Fafo-seminar med boklansering
 • Mandag 8. juni 2020, kl. 09.00–10.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hvordan kan vi bruke et av de kraftigste verktøyene for forandring i samfunnet til mer enn lønn, pensjon og arbeidstid? Hvordan få klima og miljø inn i tariffavtalene i Norge? Dette er spørsmål som ble belyst da Fafo og HK inviterte til lansering av boken «Grønne tariffavtaler».

 •    Se sendingen

Global matsikkerhet og ernæring i krisetider

Fafo og UD inviterte til webinar med rapportlansering
 • Fredag 15. mai 2020, kl. 10.00–11.00
 • Verden har store ernæringsutfordringer. Allerede før koronaviruset spredde seg og ledet til en global krise, var 149 millioner barn under fem år veksthemmet, 49 millioner avmagret, og millioner av mennesker sultet. Samtidig vet vi at en humanitær krise ofte fører til en høy forekomst av akutt underernæring. Hvordan skal vi løse mat- og ernæringssikkerheten i denne krisesituasjonen? Det er temaet på dette webinaret, hvor vi lanserer en ny Fafo-rapport om ernæring i norsk bistand.

 •    Se sendingen

Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

Fafo Østforum webinar
 • Torsdag 23. april 2020, kl. 14.00–14.45
 • Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er blant annet stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

 •    Se sendingen