Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Nedenfor finner du tidligere arrangementer i regi av Fafo. For arrangementer avholdt før 2016 klikk her. Du finner nedlastbare presentasjoner og opptak av strømmingen (Fafo-tv) på hvert enkelt arrangement.

Unequal but fair? – Perceptions of distributive fairness in China

Fafo breakfast
 • Thursday 20 August 2015, 08:30–09:45
 • Fafo's conference center, Borggata 2B, Oslo
 • På denne Fafo-frokosten presenterte amerikanske, kinesiske og norske forskere kineseres oppfatninger om rettferdig fordeling.

  Seminaret ble holdt på engelsk.

Tilreisende fattige fra Romania

Fafo-seminar med rapportlansering
 • Onsdag 17. juni 2015, kl. 12:30–15:30
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Er tiggerne på Oslos gater egentlig fattige? Havner pengene de samler inn i lommene på bakmenn? Er tigging et skalkeskjul for kriminalitet? Hvordan behandles de tilreisende av politi, vektere og den jevne nordmann? Er det forskjeller på hvordan norske, danske og svenske myndigheter forholder seg til denne migrasjonen? Dette er spørsmål som belyses i rapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals".

  Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

Hvordan gjøre NAV bedre for brukerne

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 16. juni 2015, kl. 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Brukermedvirkning er et viktig tema både for brukerorganisasjonene og NAV. Hvordan gjøre brukermedvirkningen bedre? Det er tema for en ny rapport fra Fafo. Her er det anbefalinger om endringer og forslag til tiltak. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tok initiativ til prosjektet, som er finansiert av FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

  Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.
  Seminaret ble strømmet - se opptak på Fafo-tv.

Hvor langt er det fra arbeidsavklaringspenger til arbeid?

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 9. juni 2015, kl. 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Flertallet av mottakerne av arbeidsavklaringspenger (AAP) får denne ytelsen i mange år. Ett av de viktigste formålene med ordningen er å få flere i arbeid og færre på trygd. Men det er lettere sagt enn gjort, viser en ny Fafo-rapport som lanseres på dette frokostseminaret. Johannes Sørbø fra Arbeids- og velferdsdirektoratet kommenterte rapporten. Det ble også paneldiskusjon med en NAV-veileder, en lege og en personalansvarlig.

  Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Avslutningskonferanse
 • Torsdag 21. mai 2015, kl. 12:00–16:00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hva er drivkreftene bak migrasjonsstrømmene fra øst til Norge? Hvilke konsekvenser har migrasjonen hatt for norsk økonomi og arbeidsliv? Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge? Disse spørsmålene ble belyst på denne konferansen som ble arrangert av Fafo, Frischsenteret og Fafo Østforum.

  Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

Ufrivillig deltid skal bort – men hvordan?

Utvidet Fafo-frokost med to rapportlanseringer
 • Torsdag 7. mai 2015, kl. 08:30–11:00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • På dette seminaret lanserte vi to Fafo-rapporter om ufrivillig deltid og tiltak for å få til større stillinger. Hva er det som egentlig virker? Hva er suksessfaktorer og barrierer i de ulike tiltakene?

The power of numbers: The data revolution and sustainable development

Fafo-frokost i samarbeid med UNDP
 • Torsdag 7. mai 2015, kl. 08:30 - 09:45
 • Cafetatret, Hollendergata 8
 • Ny teknologi og bedre analyseverktøy styrker forståelsen av utvikling og evnen til å måle framskritt. Datarevolusjonen åpner også for større muligheter til å ansvarliggjøre politiske ledere. Dette var tema på frokostseminaret som Fafo arrangerte i samarbeid med UNDP.

Integration and social mobility among children of immigrants

International conference
 • Monday 13 april kl. 09:30–16:00
 • Fafo's conference center, Borggata 2B, Oslo
 • All over Western Europe, new generations of youth with diverse ethnic backgrounds are coming of age in a time of economic crisis and increasing ethno-religious and political tension.