Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

På oppdrag fra Helsedirektoratet, evaluerer Fafo «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold», inngått mellom helsemyndighetene og mat-bransjen. Vår andre årsrapport fra det pågående prosjektet er nå klar og blir lagt fram under et møte i eldre- og folkehelseministerens næringslivsgruppe på kostholdsområdet 21. november. Ifølge årsrapporten oppleves intensjonsavtalen som viktig og meningsfull av avtale-deltakerne. At både forbrukernes preferanser skal endres og kvaliteten på produktene skal opprettholdes trekkes likevel fram som krevende.

Det såkalte norske modellen får mye av æren for at vi som samfunn har klart oss så bra. Den ble gransket fra topp til tå i det store Fafo-ledede forskningsprosjektet NordMod 2030. I forbindelse med LO Stats kartellkonferanse tilbyr Fafo oppdaterte tall og kunnskap om hvor sterk eller svak modellen er per i dag. Forskerne peker også på forhold som kan svekke modellen framover – blant annet fallende sysselsetting og organisasjonsgrad, økende ulikhet og klimautfordringene.

I denne rapporten har Fafo undersøkt hvordan barnehagelærere og styrere som har deltatt på videreutdanning og lederutdanning i 2018/19 vurderer studiet. I det store og hele er de som har tatt videreutdanning godt fornøyde med kvaliteten på studiet. Finansieringsordningen med tilretteleggingsmidler er viktig, både for deltakeren som får dekket utgifter og for barnehagen som kan sette inn vikar ved fravær. Flere av deltakerne legger imidlertid vekt på at det har vært vanskelig å få fri til studiedager, og at det har vært nødvendig å ta kvelder og helger i bruk. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

Fafo-forskere deltar under tre programpunkt under LO Stats kartellkonferanse – «det politiske verkstedet på Gol». Tirsdag presenterte Åsmund Arup Seip og Sigurd Martin Nordli Oppegaard foreløpige funn fra en rapport om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Gudmund Hernes hadde på sin side et innlegg i debatten om alternative styringsmodeller. Onsdag la Tone Fløtten og Bård Jordfald fram et nytt notat om den nordiske modellen. Konferansen ble strømmet og innleggene ses på LO Stats hjemmesider.

Under LO Stats kartellkonferanse presenterte Fafo foreløpige funn om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformens virkninger, slik ledere og tillitsvalgte i staten har opplevd den. ABE-reformen legger opp til produktivitetsvekst gjennom årlige kutt i driftsutgiftene. Analysen er basert på en spørreundersøkelse utført i høst og kvalitative intervjuer med ledere og tillitsvalgte i fem statlige virksomheter. De innledende funnene presenteres også i eget faktaflak. Rapporten med de endelige funnene vil publiseres i løpet av noen uker. Du kan også se video av selve framlegget.

[12 3 4 5  >>