Nyheter

Nyheter

Frykt for radikalisering gjør at maliske myndigheter prøver å regulere den religiøse aktiviteten i landet. Dette har blant annet ført til opprettelse av et eget departement for religiøse spørsmål og samarbeid med Marokko om utdanning av imamer. Dette er tema i notatet som er utarbeidet for Norsk Ressurssenter for Fredsbygging (NOREF), og er skrevet av forskerne Tone Sommerfelt (bildet) og Kristin Jesnes.

31. august 2015
I Kina er børsen for folk flest, og to av tre investorer har ikke videregående utdanning. En økonomisk nedtur kan få både politiske konsekvenser og føre mange kinesere ut i økonomisk uføre. Det skriver Fafo-forsker Kristin Dalen (bildet) og stipendiat Kathinka Fürst (University of Amsterdam) i denne kronikken.
Påstandene fra AFI-forskere om at den norske samarbeidsmodellen er i ferd med å falle fra hverandre er oppsiktsvekkende og gir grunn til bekymring. Sissel C. Trygstad og Kristine Nergaard skriver i denne kronikken at det ikke finnes datamessig belegg for å hevde dette.
I 2007 tegnet Latvias Bygningsarbeiderforbund og Fellesforbundet en samarbeidsavtale. Slikt samarbeid etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, men det finnes få  praktiske eksempler. Denne rapporten ser nærmere på hvordan avtalen kom i stand, hvordan samarbeidet har blitt organisert og hvilke resultater det har ført til. Den er skrevet av Line Eldring.
Gunn Marit Helgesen i KS etterlyser tøffe ledere som tenker kvalitet, helhet og systematikk i driften. Fafo har på oppdrag av NAV funnet at slike ledere faktisk finnes i kommunal sektor. Disse lederne fortjener oppmerksomhet. De viser at det er mulig å holde et relativt lavt sykefravær i en virksomhet, i dette tilfellet pleie og omsorg, som generelt er preget av et høyt sykefravær. Dette skriver Lise Lien og Hanne Bogen i en kronikk i Kommunal Rapport.

Er nasjonale rettskulturer i Europa i ferd med å nærme seg hverandre som følge av europeiske rettslige integrasjonsprosesser? Åse B. Grødeland, Fafo, og William L. Miller, University of Glasgow, har skrevet en ny bok, publisert av Cambridge University Press, som belyser dette spørsmålet.  Forskningen deres viser at borgerne i Europa har overraskende like holdninger til lover og regler, men at praksisen varierer fra land til land.

<<  154 155 156 157 158 [159160 161 162 163  >>