logo fafo 194x64

Nyheter

Er rumenske tiggere ofre for menneskehandel?

12. februar 2019

En ny artikkel drøfter i hvilken grad tiggemigrasjon innebærer risiko for maktmisbruk og utnytting. Forskerne viser blant annet at ressursene som trengs for å reise til Norge for å tigge vanskelig lar seg monopolisere, samtidig som nettverksdrevet «klyngemigrasjon»  beskytter mot utnytting fra eksterne aktører. Samtidig kan avhengigheten av tette uformelle relasjoner øke sårbarhet for utnytting innad i familie og nettverk. Forskerne finner imidlertid ikke at denne sårbarheten øker gjennom migrasjon.

«En migrasjonsforskers bekjennelser»

12. februar 2019

En rekke forskere har i siste Tidsskrift for samfunnsforskning blitt bedt om å kommentere Mette Anderssons bok om forholdet mellom forskning, media og politikk på migrasjonsfeltet. Fafos Jon Horgen Friberg benytter sin spalteplass til å advare mot å innta en offer-rolle: – Jeg savner historiene om migrasjonsforskerne som trives i stormen og som er bevisste på hvor innmari heldige vi er, skriver han.

Les hele artikkelen

Da staten lukket døra for lærerne

11. februar 2019

I 2004 ble ansvaret for forhandlinger med lærernes fagforeninger overført fra staten til kommunene og fylkeskommunene. Lærerne protesterte, men regjeringen mente det var nødvendig å samle arbeidsgiveransvaret for lærerne hos skoleeiere som betalte lærernes lønn. Åsmund Arup Seips notat gjennomgår de historiske årsakene til hvorfor staten til å begynne med hadde forhandlingsansvaret, og hvorfor det ble overført til kommunene.

Bedre hjelp over terskelen

07. februar 2019

NAV har en rekke prosjekter rettet mot å øke sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne. Basert på kvalitative data, har vi identifisert noen likheter og forskjeller mellom et utvalg av disse, og hva deltakerne mener er kriterier for å lykkes. Rapporten peker også på suksesskriterier i det enkelte prosjekt så vel som for godt prosjektarbeid mer generelt.

Mer innleie av arbeidskraft også i Nordland

06. februar 2019

Bruken av innleid arbeidskraft via bemanningsbyråer har de senere år økt i Nordland fylke, viser et notat skrevet av Kristine Nergaard og Elin Svarstad. Bygg og anlegg står for mye av veksten. Samtidig bruker kommuner og helseforetak mer penger enn tidligere på innleie av helsepersonell – til tross for målet om det motsatte. Oppdragsgiver er Nordland fylkeskommune.

Fafo-frokost 6. februar: Kina i grisens år

05. februar 2019

Kina har lagt bak seg feiringen av 40-årsjubileet for reformene som ses på som starten på Kinas voldsomme vekst og utvikling. Kina har etablert seg som en verdensstormakt innen økonomi, teknologi og internasjonale prosjekter. Men utsiktene for politisk, økonomisk og internasjonal utvikling i Kina vurderes nå av mange som mørkere enn på lenge.

Nytt prosjekt skal måle lokale levekår i Kina

05. februar 2019

I forlengelse av et prosjekt i samme område i 2004, skal Fafo og CASTED utføre en undersøkelse av levekår i fire provinser vest i Kina – Shaanxi, Qinghai, Sichuan og Yunnan. Prosjektet søker å forstå globale utfordringer som god myndighetsutøvelse, sosioøkonomisk utvikling, fattigdomsbekjempelse, velferd, innovasjon og klimatiltak.

Hva skjer når vi jobber lenger?

04. februar 2019

Som en del av Joint Programming Initiatives' (JPI) program «Demographic Change, Equality and Wellbeing» har Tove Midtsundstad og Anne Inga Hilsen utarbeidet et policynotat. På oppdrag fra Forskningsrådet oppsummeres europeisk kunnskap om eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidslivet, og hvordan dette vekselvirker med demografiske endringer i befolkningen. Effektene på inntekt, helse og frivillig arbeid står sentralt. Det engelskspråklige notatet danner grunnlag for JPIs kunnskaps- og forskningsstrategi på feltet.

Hvordan forbedre situasjonen for utsendte arbeidstakere?

01. februar 2019

Fafo har bidratt i europeisk prosjekt om utsendte arbeidstakere. Resultatet er tre notater: om arbeidstilsynenes rolle og samarbeid over landegrensene, om fagbevegelsen klarer å ivareta denne gruppa og om mangelfull statistikk og informasjon. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har deltatt i prosjektet.

Ledige lokaler i Borggata 2b på Grønland fra 1. juli 2019

31. januar 2019

Fafos leietaker gjennom 10 år flytter ut sommeren 2019. Dette betyr at flotte lokaler blir ledige for en virksomhet som har behov for ca. 20 kontorplasser. Lokalene er lyse og trivelige og holder en god standard. Tilpasninger kan gjøres for ny leietaker. Arealet er ca 400 kvadratmeter. Det tilbys dessuten fellestjenester i form av vaktmester, resepsjon og kantine.

Ta kontakt med Mona Sandbæk () eller Eivind Andersen () for en uforpliktende befaring.

Store hull i kunnskapen om egen pensjon

31. januar 2019

I privat sektor vet ikke 2 av 5 ansatte hvilken pensjonsordning de har på arbeidsplassen. Mange er også usikker på om arbeidsplassen åpner for avtalefestet pensjon (AFP). Også blant ledere og tillitsvalgte melder mange pass. Dette er blant de mest iøynefallende funnene i Ståle Østhus’ rapport Kunnskap om pensjon.

Får de ansatte et ord med i laget?

30. januar 2019

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet skal Fafo gjennomgå hvordan arbeidstakernes rett til medbestemmelse og medvirkning praktiseres i det norske arbeidslivet. Vi vil også kartlegge hvordan de ulike aktørene vurderer både dagens ordninger og praktiseringen av disse. Spørreundersøkelser, litteraturstudier og kvalitative intervjuer vil stå sentralt i det treårige prosjektet.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B