logo fafo 194x64

Nyheter

Evaluering av fleksitidsavtalen i staten

03. januar 2019

Avtalen om fleksitid i staten ble endret i 2017. I dette prosjektet skal Fafo undersøke effekten av endringene. Oppdraget er gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og skal gjøres av Kristin Alsos (bildet), Rolf Andersen og Kristine Nergaard.

Har verneombudene et ord med i laget?

20. desember 2018

Ansattes medvirkning i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet (HMS) har lange tradisjoner. I denne artikkelen, i Søkelys på arbeidslivet, diskuterer Rolf K. Andersen og Mona Bråten hvilken rolle verneombudene på bygge- og anleggsplasser har i dag. De spiller fortsatt en viktig rolle, men medvirkningen blir først og fremst av reaktiv karakter. 

Den vanskelige servicesektoren

19. desember 2018

Johan Røed Steen har undersøkt LO-forbundenes innsats for verving og rekruttering i den private servicesektoren. Her er det lavere organisasjonsgrad enn arbeidslivet for øvrig og utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. LO har i de siste årene trappet opp vervinnsatsen i de utsatte bransjene.

Seritifisert likestilling i arbeidslivet

18. desember 2018

«Likestilt arbeidsliv» er en sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med likestilling i egen organisasjon. Fra 2017 til 2018 har 16 virksomheter i Agder deltatt i et pilotprosjekt som Ragnhild Steen Jensen (bildet) og Anne Hege Strand har skrevet dette notatet fra.

Karriereutvikling etter fylte 50

17. desember 2018

20 seniorer som har skiftet oppgaver, funksjon, stilling eller jobb har fått spørsmål om hva skal til for at de neste 15 årene av yrkeskarrieren skal bli beste. Utgangspunktet er at Senter for seniorpolitikk (SSP) har lansert kampanjen #de15beste. Rapporten er skrevet av Anne Inga Hilsen. 

Arbeidslivets slitere ønsker gradvis nedtrapping

14. desember 2018

Denne rapporten, skrevet av Tove Midtsundstad, handler om eldre arbeidere i industrien. Økte krav til effektivitet og større avstand til ledelsen er noe av det de "godt voksne" industriarbeiderene erfarer. Å trappe gradvis ned eller få lettere arbeidsoppgaver kan bidra til at flere står lengre i jobb.

Bruk av deltid i sykehus

13. desember 2018

Leif E. Moland og Ketil Bråthen skal på oppdrag fra Spekter gjennomføre intervjuer om bruk av heltid- og deltidsstillinger i norske sykehus. Dette er et forprosjekt, som skal være ferdig i januar neste år, og som eventuelt utvides til en større undersøkelse i løpet av 2019.

Vanskelig å tilby eldre redusert arbeidstid

12. desember 2018

Redusert arbeidstid er utropt til et universalmiddel, blant annet for å holde flere uføre og eldre i arbeid, skriver Tove Midtsundstad i siste utgave i Søkelys på arbeidslivet. Samtidig viser det seg at over én av tre virksomhetsledere finner det vanskelig å tilby eldre arbeidstakere deltid. Andelen er høyest i virksomheter som sysselsetter grupper med tradisjonelt høyt sykefravær og lav forventet avgangsalder.

Forskningsetikk for oppdragsforskning

11. desember 2018

Nytt lovverk gir et tydelig og konkret ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål. På noen områder kan likevel oppdragsforskningen stå overfor særskilte forskningsetiske utfordringer eller områder som krever særskilte hensyn, skriver Tone Fløtten og Lars Holden. Notatet er en gjengivelse av en artikkel publisert av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Første rapport fra Liedutvalget

11. desember 2018

Anna Hagen Tønder er med i Liedutvalget (ledet av Ragnhild Lied) som nettopp la fram sin første NOU om videregående opplæring: "Kvalifisert, forberedt og motivert". Utvalget vurderer om videregående opplæring legger til rette for at flest mulig fullfører og består. Hovedutredningen kommer i desember neste år, og vil ha forslag til konkrete endringer. 

Opptak fra seminar om bolig for vanskeligstilte

10. desember 2018

For personer med rus- og psykiske helseproblemer som kan utgjøre en fare for seg selv eller andre, er det viktig å få god oppfølging for å klare å fungere i egen bolig. På dette seminaret ble et boligsosialt innovasjonsprosjekt kalt «Vanskelige bosettbare» lansert, som er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo, Velferdsetaten og Fafo.

Beret Bråten medredaktør i Tidsskrift for kjønnsforskning

07. desember 2018

Mari Teigen (ISF) og Beret Bråten (bildet) blir fra nyttår redaktører av Tidsskrift for kjønnsforskning. Det kommer ut fire ganger i året, med støtte fra Norges forskningsråd. Det andre temanummeret i 2019, skal etter planen handle om konsekvensene av #metoo-kampanjen som har satt seksuell trakassering på dagsorden.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B