logo fafo 194x64

Nyheter

Mye seksuell trakassering i film, tv og musikk

09. november 2018

Mona Bråten og Jørgen Svalund har undersøkt omfanget av og erfaringer med seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet, i kjølvannet av #metoo-kampanjen 2017.  Det viser seg at dette er et omfattende problem. Yngre kvinner er mest utsatt. Mange unnlater å melde fra fordi de frykter for videre karriere.

Topplassering for artikkel

07. november 2018

Jon Rogstad har sammen med Gunn Elisabeth Birkelund og Kristian Heggebø vunnet andreplassen i det meritterte tidsskriftet European Sociological Review. 
Les artikkelen: Additive or multiplicative disadvantage? The scarring effects of unemployment for ethnic minorities.

Hva vi vet om seniorkompetansen i Arbeidstilsynet

06. november 2018

Anne Inga Hilsen har intervjuet ansatte i Arbeidstilsynet og fått deres fortellinger og erfaringer. Målet har vært å vise hvordan seniorkompetansen kan ivaretas, også for å møte etatens behov. Rapporten lanseres på en konferanse i regi av Nav arbeidslivssenter i Trøndelag og Senter for seniorpolitikk i dag.

Status på tilknytningsformer i arbeidslivet

06. november 2018

Hvordan har utviklingen vært når det gjelder midlertidige ansatte, innleide og selvstendig næringsdrivende i årene fra 2014 til 2018? Dette er sluttrapporten fra prosjektet om tilknytningsformer, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Rapporten presenteres på et seminar hos Arbeids- og sosialdepartementet 6. november.

Outsourcing av renhold i Forsvaret

05. november 2018

Høsten 2014 besluttet Solberg-regjeringen å oppheve Forsvarsbyggs enerett på renhold i Forsvaret. Elin Svarstad og Sissel C.Trygstad har skrevet rapporten som viser hvordan det oppleves når jobben settes ut på anbud, og hvordan arbeidsvilkårene endrer seg når man overføres til privat sektor.

Samlet løft innen pensjonsforskning

02. november 2018

Fire ledende fagmiljø innen forskning på pensjon har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gått sammen om PensjonsLAB. I løpet av en fireårsperiode  skal det norske pensjonssystemets legitimitet og bærekraft, samt befolkningens bruk, granskes og utredes. Prosjektet har også fått sin egen portal – Pensjonslab.no.

Rollen til lokale LOfavør-komiteer

02. november 2018

LOfavør er et fordelsprogram for medlemmene. Fylkeskomiteene skal spre kunnskap om fordelene og lytte til grasrota, slik at tilbudene forblir i tråd med LOs grunnverdier. I denne rapporten har Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund sett på hvordan oppgavene ivaretas.

Matsikkerhet i lys av bærekraftsmålene

01. november 2018

Fafo skal vurdere norsk bistand til matsikkerhet og ernæring. Målet er å gi anbefalinger til myndighetene i lys av FNs bærekraftsmål. Oppdragsgiver er Forum for Utvikling og Miljø, og rapporten skal være ferdig i løpet av året.

Innvandrere ikke representert i ledelsen

31. oktober 2018

Toppvervene i nordisk fagbevegelse gjenspeiler ikke at det er mange innvandrere blant medlemmene. Det skriver Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen i en artikkel i Transfer: European Review of Labour and Research.

Vil plattformøkonomien vokse i Norden?

30. oktober 2018

Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) skal identifisere muligheter og flaskehalser for innovasjon og vekst i plattformøkonomien i Norden. Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation i samarbeid med Akademiker-forbundene i de nordiske landene.

Hva skjedde da Norge fikk nytt pensjonssystem

29. oktober 2018

Det var to hovedaktører i det politiske spillet om ny pensjonsreform: Finansdepartementet og LO. Historien om den store politiske reformen skrives av Anne Skevik Grødem fra Institutt for samfunnsforskning og Jon M. Hippe fra Fafo. Forskning.no har omtalt rapporten som er under utgivelse. (Foto: forskning.no)

Seksuell trakassering i hotellbransjen

26. oktober 2018

Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad har undersøkt håndtering og forebygging av seksuell trakassering av arbeidstakere i hotellbransjen i Skandinaiva. Denne rapporten viser at dette oppfattes som et vanskelig arbeidsmiljøproblem. Gråsoneproblematikk og mangel på en felles forståelse av hva som er seksuell trakassering er forklaringen.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B