Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

Onsdag 9. oktober lanserte vi rapporten «Kunst og kultur – organisasjoner i endring?» med en egen Fafofrokost. Ved siden av presentasjonen fra forskerne,  deltok representanter fra fire organisasjoner innen kunst- og kulturfeltet i diskusjonen.

I en ny Fafo-brief oppsummerer Åge A. Tiltnes og Guri Tyldum hvordan det går med syriske flyktninger i nabolandet Jordan. Selv om det har vært en klar forbedring innen sysselsetting og skolegang for de yngste de siste årene, er jobbene gjerne dårlig betalt og usikre og en stor andel faller ut av skole og utdanning.

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

Fafo Østforum inviterte til seminar 8. oktober. Seminaret ble videooverført og kan ses i opptak.

Det nordiske prosjektet «Future of work» kartlegger hvordan skifter innen blant annet teknologi, økonomi, demografi og ansettelsesformer vil påvirke arbeidsmarkedene i de nordiske landene i den nære framtida. Forskerne vil underveis publisere en rekke arbeidsnotat fram mot sluttrapporteringen i 2020. Nå har de sluppet fem arbeidsnotat om «Key concepts and changing labour relations» i hvert enkelt deltakerland, samt en ny brief om plattformarbeid.

Foodora-streiken er over. Sykkelbudene fikk tariffavtale. – Det at man har klart å organisere, forhandle, streike og få til en tariffavtale innen den nye plattformøkonomien er et gjennombrudd for arbeidstakersiden, sier Fafo-forsker Kristin Jesnes til NRK.

I dette prosjektet vil vi gjennomføre en landsomfattende intervju-undersøkelse blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen. Målet er å få bedre kunnskap om arbeids- og levekår, svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet, samt interesse for fagorganisering. Ansettelsesform, om arbeidsgiver stiller bolig til rådighet og norskkunnskaper vil også dekkes. Fire av deltakerne i Fafo Østforum spleiser på prosjektet: Arbeidstilsynet, Fellesforbundet, LO og Skatteetaten.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>