Nyheter

Nyheter

De tillitsvalgte mener ledelsen har blitt mer toppstyrte og byråkratisk de siste årene, særlig i utenlandske konsern. Nesten tre av ti tillitsvalgte har aldri formelle møter med sin arbeidsgiver, og har sjelden eller aldri uformelle samtaler med sin nærmeste leder heller. Det skriver Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen i denne kronikken.
Les kronikken hos VG
Se rapporten: Den norske modellen på virksomhetsnivå

Det finnes god kunnskap om den norske modellen på sentralt nivå, men vi vet mindre om hvordan den virker lokalt, ute i virksomhetene. For eksempel hvordan det daglige partssamarbeidet fungerer, og hva slags innflytelse de tillitsvalgte har i virksomhetene. Rapporten er skrevet av Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen.

Hva kan ideelle aktører bidra med ved drift av helseinstitusjoner? Dette er tema for et nytt prosjekt på oppdrag for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Prosjektet skal blant annet belyse oppfatninger hos politikere, bestillerne, de som utfører arbeidet og brukerne. Ved Fafo skal  Hanne Bogen (bildet), Lise Lien og Arne Backer Grønningsæter jobbe med  dette oppdraget.

I dag - 7. oktober -  markeres verdensdagen for anstendig arbeid. FNs bærekraftsmål, som nylig ble vedtatt, inkluderer nå anstendig arbeid. På Fafo-konferansen i august i år, innledet ITUCs generalsekretær Sharan Burrow om dagens hovedtema "End Corporate Greed". Fafo har også vært med på å utarbeide en global Just Jobs Index for perioden 2000 til 2012

Kristine Nergaard har skrevet et diskusjonsnotat til Utdanningsforbundet, der formålet er å bidra til refleksjon omkring organisasjonen, prioriteringer og valg av organisatoriske løsninger. Utgangspunktet er problemstillinger som er blitt kjent gjennom medlemsundersøkelsene fra 2004 og framover.
Fafo-forsker Anne Inga Hilsen har fra 1. august en 50 prosent stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hilsen underviser på masternivå i helsefremmende arbeid og på videreutdanning for tannpleiere, i tillegg til å ha veiledning av studenter.
<<  177 178 179 180 181 [182183 184 185 186  >>