Nyheter

Nyheter

Vil en tegnspråklig grunnskole for både døve og hørende være egnet for å nå målet om inkluderende opplæring for alle elever? Dette er ett av spørsmålene i et nytt notat, skrevet av Hilde Haualand. Hun belyser noen problematiske sider ved dagens organisering av undervisningen i og på tegnspråk.

Hvem arbeider som tilkallingsvikarer, hvor mange er de og hva slags avtaler finnes?  En tilkallingskontrakt er en arbeidsavtale som verken regulerer ukentlig arbeidstid eller tidspunkt for når arbeidet skal skje. Denne rapporten er skrevet av Kristine Nergaard, sammen med Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Gudmund Hernes og Kristin Jesnes (bildet) får besøk av en delegasjon fra det rumenske arbeidsministeriet. Fafo har blitt bedt om å lage et faglig program om mekling ved arbeidstvister og hvordan dette fungerer i praksis. Opplegget finansieres gjennom EØS-midlene, og skal bidra til kompetansbygging i ministeriet.
Hvilken tariffavtale skal anvendes, og hvordan håndteres eventuell uenighet? Hvordan regulerer hovedorganisasjonene intern uenighet om grensene mellom medlemsforbund? Fafos Kristine Nergaard har sammen med advokat Christopher Hansteen skrevet en artikkel om disse temaene i tidsskriftet Arbeidsrett (Vol 12 No 1 2015).
Hvilke utfordringer skapes når Idol-generasjonen blir arbeidstakere? Er det en fare for at selvtilliten trumfer kompetansen? Fafos forskningsleder Jon Rogstad har skrevet et essay i ISCO Group Communication, nr. 1/2015 om temaet. Han trekker fram fem utviklingstrekk som er avgjørende for å forstå dagens relasjon mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Norske arbeidstakere deltar mye i etter- og videreutdanning, sammenliknet med mange andre land. Men hva vil mer fleksible ansettelsesformer ha å si lærevilkårene? Får vi et økt kompetansegap i norsk arbeidsliv? Undersøkelsen tar utgangspunkt i arbeidstakeres utdanningsnivå og ansettelsesforhold, og ser spesielt på bygg- og anleggsbransjen. Rapporten er skrevet av Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri.

<<  153 154 155 156 157 [158159 160 161 162  >>