Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

Rundt 30 digitale plattformer tilbyr seg å være mellomledd for kjøp og salg av høyutdannet arbeidskraft i de nordiske landene. Forskere fra blant annet Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse ser i denne rapporten på bruken av slike plattformer i Norden. Selv om fenomenet ennå er lite, forventer de vekst i tråd med ønsket om outsourcing av oppgaver og ønske om fleksibiliteten som en slik form for innleie tilbyr. Rapporten er bestilt av Nordic Innovation og fem akademiker-organisasjoner i de nordiske landene.

Studieforbundene er ideelle organisasjoner med voksenopplæring som hovedformål, og bidrar til organisert opplæring i mer enn 500 frivillige og ideelle medlemsorganisasjoner. Mangfold i kurstilbud og nærhet til deltakernes erfaringer er kjennetegn på studieforbundenes arbeid. En ny Fafo-rapport viser at kursdeltakerne opplever at deres praksiserfaring brukes aktivt i læringen, og at læringstilbudet er tilpasset deres interesser og behov. For mange av personene med kort formell utdanning er kursene et nytt og positivt møte med utdanningssystemet.

27. august la Fafo-forsker Niri Talberg fram rapporten «Studieforbundene som læringskatalysator» under en egen Fafo-frokost. Her fikk vi også innlegg og debatt som involverte Jesper W. Simonsen, områdedirektør i Norges forskningsråd, Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre og Nina Sandberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Generalsekretær Gro Holstad i Vofo oppsummerte. Møteleder var Fafos Anna Hagen Tønder.

Fafo har undersøkt virksomheters og ansattes tilpasning til den nye aldersgrensen for stillingsvern. Rapporten viser at andel virksomheter med en lavere, bedriftsintern aldersgrense har økt etter lovendringen i 2015. En kan imidlertid ikke dokumentere at de hevede aldersgrensene økte 66- og 69-åringenes sannsynlighet for å fortsette i arbeid. Økte aldersgrenser synes heller ikke å ha bidratt til redusert rekruttering av seniorer på kort sikt, men andelen som skifter jobb ved henholdsvis 67 og 70 år har økt.

Fafo har evaluert tre arbeidstidsforsøk i staten. På Fafo-frokost tirsdag 20. august ble rapporten lansert og diskutert: Presentasjon ved Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip og Leif E. Moland, kommentar ved kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, samtale fra ledelsen og tillitsvalgte i kriminalomsorgen, Luftforsvaret og Tolletaten.

Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette.

Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering.

Rapporten ble overrakt statsråd Monica Mæland under en egen Fafo-frokost 20. august. Representanter fra kriminalomsorgen, Luftforsvaret og Tolletaten deltok også i en samtale om sine erfaringer fra arbeidstidsforsøkene.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>