Nyheter

Nyheter

15. juni 2020

Vi har ledig stilling som PhD-stipendiat knyttet til forskningsprosjektet Shipping off labour: Changing staffing strategies in globalised workplaces (ShipGlobal), finansiert av Norges forskningsråds VAM-program. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning, i nært samarbeid med Fafo.

ShipGlobal-prosjektet skal gjennomføre en komparativ studie av endringer i produksjons- og arbeidskraftstrategier i europeisk skipsbygging, basert på case-studier i fem land. Sentrale problemstillinger er hvordan EUs østutvidelse og teknologiske endringer har påvirket lokalisering, arbeidsdeling og strømmene av arbeidskraft og investeringer mellom ulike regioner og ledd i produksjonskjedene. Og hvordan endringer i EUs arbeidslivsregler, forskjeller i arbeidslivsregimer og sosial dialog virket inn på denne utviklingen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskere fra de respektive landene, og har en referansegruppe med representanter for partene i europeisk skipsbygging.

I 2016 innførte regjeringen fraværsgrensen i videregående opplæring. Hovedmål: Elevens nærvær skulle øke og frafallet reduseres. I denne sluttrapporten, basert på nye data og to foregående delrapporter, ser vi på hvordan skolene, lærerne og elevene har praktisert fraværsgrensen, samt ordningens resultater.

Tre funn peker seg ut: at det har vært en betydelig reduksjon i både time- og dagsfraværet, at ordningen tross innledende motstand har blitt normalisert, men at den også har ført til besvær for rektorer, lærere og fastleger, samt stress for elever. Særlig utfordrende er fraværsgrensen for elever som ikke har redusert fraværet tilstrekkelig og dermed ikke får vurdering i flere fag, noe som og vanskeliggjør fullføring av videregående opplæring.

Pilene for arbeidsledighet, uføretrygd og utenforskap preker oppover for unge nordmenn under 30 år. Koronakrisa gjør at gruppen vokser enda mer. Det haster med tiltak, forteller Fafo-forsker Anne Hege Strand, som gjest i Frifagbevegelses podcast «Rørsla».

Den internasjonale solidariteten står fortsatt sterkt blant nordmenn, også i en utfordrende og vanskelig tid for mange, viser en ny undersøkelse i regi av Fafo. Det manes til «global dugnad» og flertallet i den norske befolkningen er med på laget, påpeker Kristin Dalen i en kronikk om funnene.

I motsetning til tidligere undersøkelser, finner Fafo like fullt at de yngste (de under 30) ikke lenger er de mest positive til bistand. Usikkerhet for egen fremtid kan være en medvirkende årsak.

Hvordan kan vi bruke et av de kraftigste verktøyene for forandring i samfunnet til mer enn lønn, pensjon og arbeidstid? Hvordan få klima og miljø inn i tariffavtalene i Norge? Den nye boka «Grønne tariffavtaler» utforsker dette temaet. Mandag lanserte medredaktør Inger Marie Hagen og Handel og Kontor boka på et eget seminar. Sendingen kan du se i opptak.

Fafo og ILO har gjennomført en studie av virkningene covid-19-pandemien har hatt på sårbare arbeidere i Libanon.

Landet opplevde allerede på forhånd alvorlige økonomiske, økonomiske og politiske utfordringer. Flertallet av de sårbare arbeiderne var ansatt uten skriftlige kontrakter, og manglet trygde- og/eller helsedekning. Pandemien skapte dermed enda en utfordring for gruppen, og da særlig for syriske flyktninger. 60 prosent av syrere og 39 prosent av libanesiske arbeidere har mistet jobben siden utbruddet av pandemien.

For å følge situasjonen videre, vil denne studien bli supplert med nye undersøkelser i månedene som kommer.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>