Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

28. oktober 2019

Fafo søker forskere innenfor følgende områder:

– integrering av etniske minoriteter

– velferd og organisering av offentlig tjenesteproduksjon

– fagopplæring og kompetanse i arbeidslivet

– utdanning og inkludering i skolen

– klima og arbeidsliv

– kollektive institusjoner i arbeidsmarkedet

Fafo-forskerne Elin Svarstad og Kristin Jesnes begeistret deltakerne på LO Stats ungdomskonferanse med sin innledning om framtidas arbeidsliv i forrige uke, ifølge FriFagbevegelses referat fra samlingen.

Dette notatet samler kunnskap om bedriftsdemokratiets virkemåte. Vi ser  på litteratur fra nordiske land etter 2009. Et generelt funn er at overraskende få studier har undersøkt utbredelse, omfang av og kvaliteten på de bedriftsdemokratiske ordningene – hverken nasjonalt, på tvers av landene, eller mellom sektorer eller bransjer. Notatet er del av et løpende prosjekt utført for Arbeids- og sosialdepartementet.

Hanne C. Kavli er konstituert som forskningssjef ved Fafo fram til 1. september 2020. Kavli er statsviter fra Universitetet i Oslo, og kommer fra stillingen som seniorforsker ved Fafo.

Norske kvinners yrkesdeltakelse er i verdenstoppen, men en stor andel arbeider fortsatt deltid. Hvordan har synet på deltid utviklet seg i Norge de siste 40 årene? Når blir deltid utenforskap? Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? Og hvordan håndteres utfordringer knyttet til deltid på arbeidsplassene?

Forskningsleder Kristin Alsos holdt et innlegg i det første av regjeringens tre seminarer om «morgendagens arbeidsliv». «Mega-trender» som aldring, digitalisering, globalisering og klimaendringer vil prege arbeidsmarkeder verden over. Hvordan treffer dette det norske arbeidslivet – og hvor godt rustet er vi til å møte disse utfordringene?

<<  1 2 [34 5 6 7  >>