logo fafo 194x64

Nyheter

Vold og trusler mot medlemmer i Fellesorganisasjonen

29. november 2018

Fafo skal undersøke hvor stor andel av de ansatte organisert i Fellesorganisasjonsen (FO) som utsettes for vold og trusler, og hva slags konsekvenser det får. En annen del av prosjektet handler om hva som gjøres for å forebygge og håndtere farlige situasjoner. FO organiserer sosionomer, vernepleiere og barnevernpedagoger.

Trendene peker mot et mer polarisert arbeidsmarked

28. november 2018

- Dersom man vil opprettholde likheten i de nordiske landene må det gjøres noe kraftfullt for å bremse polariseringen i arbeidslivet, sier Johan Røed Steen i et intervju i tidsskriftet Norden.  Trendene peker i retning av økte kløfter og store behov for utdanning.

Opptak av: Hva vil påvirke fremtidens arbeidsliv?

27. november 2018

Fafo-seminar 27. november: Vi lanserer den første rapporten fra det nordiske prosjektet "Fremtidens arbeidsliv. Muligheter og utfordringer for de nordiske modellene" Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommenterer rapporten, og LO-sekretær Are Tomasgard og Rune Foshaug, Avdelingsdirektør kompetanse og innovasjon i NHO, vil samtale.

Hvordan vil arbeidslivet endres i framtiden?

27. november 2018

Globalisering, demografiske endringer, klima og teknologi vil påvirke arbeidslivet i årene framover. Dette skaper også utfordringer for den nordiske modellen. Dette er hovedtema i en ny rapport skrevet av Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen, utgitt av Nordisk ministerråd i TEMA Nord-serien.

Opptak fra Fafo Østforum seminar om reise, kost og losji

23. november 2018

Den 22. november møtes Fellesforbundet og Norsk Industri til debatt om de nye reglene for reise, kost og losji. Tariffnemnda har nylig vedtatt at kostnader til reise fra og til hjemlandet ikke lenger skal allmenngjøres.

Lønnsvekst og lønnsfordeling

22. november 2018

Bård Jordfald og Elin Svarstad har sett på lønnsfordelingen og utviklingen i ulike sektorer. De går nærmere inn på hvordan lønnsveksten har fordelt seg fra 2008 og fram til 2014. 

Veterinærene og #metoo

21. november 2018

Fafo-forsker Mona Bråten skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant medlemmer i Veterinærforeningen. I forbindelse med #metoo-kampanjen kom det opprop fra kvinner i ulike profesjoner som illustrerer at problemer knyttet til seksuell trakassering kan være omfattende og at mørketallene er store.

Tiggere fra Romania i skandinaviske hovedsteder

20. november 2018

Jon Horgen Friberg har publisert en artikkel om tiggere fra Romania i tidsskriftet "Migration Studies". Den baserer seg på undersøkelser i Oslo, Stockholm og København.  Artikkelen diskuterer tiggermigrasjon blant rumenske rom som en økonomisk strategi formet av fattigdom, familieorganisering og kulturelle normer.

YOUTHshare - om å redusere arbeidsledighet

15. november 2018

Fafo er ekspertpartner i et samarbeidsprosjekt som ledes av universitetet i Aegean i Hellas. Opplæring og sosialt entreprenørskap er stikkord, og målgruppen er ungdom i middelhavsregionen. Anne Hege Strand (bildet) og Ragnhild Steen Jensen er våre deltakere.

Bidrag i Conflict and Society

12. november 2018

Nerina Weiss har skrevet om kurdiske aktivister i denne utgaven av tidsskriftet Conflict and Society. I tillegg har hun medansvar for innledningskapittelet. I samme nummer har Tone Sommerfelt skrevet artikkelen "Danger, Moral Opacity, and Outrage. Fear of Jihadism and the Terrorist Threat in Southern Mali".

Opptak fra Fafo Østforum seminar om europeisk arbeidsmarkedsbyrå

12. november 2018

12. november stilte vi spørsmålet om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå vil innebære en trussel eller være en mulighet. Bidrag fra Pål Lund fra Arbeidstilsynet, Jan Olav Andersen, EL & IT Forbundet, Erik Kollerud, YS og stortingspolitikerne Heidi Nordby Lunde og Marianne Marthinsen.

Ny studie av gatebarn i Georgia

12. november 2018

På oppdrag fra Unicef, har Fafo gjennomført et forskningsprosjekt om livsvilkår og gruppedynamikk blant gatebarn i Georgia. Rapporten søker blant annet å forstå hvor og hvordan barna reiser, hvordan de tjener til livets opphold, hvem de samarbeider med og hvordan relasjoner gatebarn imellom påvirker livsbetingelsene deres. Rapporten kommer også med anbefalinger om målrettede tiltak.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B