Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

Fafo-forsker Bård Jordfald åpnet mandagens program under Fellesforbundets landsmøte, i tospann med Ragnar Nymoen, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo. Innlegget om «lønn, lønnsutvikling og kjøpekraft» tjente som innledning i denne dagens større sesjonen om arbeidsliv, tariff og velferdspolitikk.

Tre Fafo-forskere er redaktørene for en ny bok som samler artikler fra ledende internasjonale forskere om temaet deltidsarbeid. Søkelyset rettes spesielt mot forholdet mellom «god og dårlig» deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Deltid som fenomen knyttes til den pågående debatten om dualisering i arbeidsmarkedet og politikkens kapasitet til å påvirke praksis, i arbeidslivet og i familiene. Bokens første kapittel er åpent tilgjengelig ut oktober.

15. oktober 2019

Anette Brunovskis forsvarer i dag, den 15. oktober, sin avhandling: "Illuminating and blinding. The searchlight effect of human trafficking policies on anti-trafficking practice".

På oppdrag fra IMDi har Fafo og Frischsenteret sett på hvordan økonomiske insentiver kan bidra til å bedre innsatsen for integrering. Forskerne kommer i rapporten med tre forslag. Resultatbonus til deltakere i norskopplæring, kommunal resultatbonus knyttet til norskopplæringen, og kommunal bonus for oppstart og gjennomføring av tilrettelagt videregående opplæring for voksne deltakere i introduksjonsprogram. I rapporten drøftes også fordeler, ulemper og praktisk gjennomføring ved de ulike modellene.

Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har i denne boka skrevet et kapittel om den såkalte «verftssaken». Tittelen på boka er «Posted Work in the European Union – The Political Economy of Free Movement», og har bidrag fra forskere i flere europeiske land.

Det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet har noen særegne utfordringer. I en ny rapport kartlegger og diskuterer Fafo hvordan organisasjonene ivaretar medlemmenes lønn og inntekt, hvordan tilknytningsformene er i endring og hva digitaliseringen betyr for formidling av og vederlag. Forskerne diskuterer også et tettere samarbeid mellom aktuelle interesseorganisasjoner og fagforbund. Undersøkelsen er finansiert av LO.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>